Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geography of Poland: landscape, society and tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-GP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geography of Poland: landscape, society and tourism
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) • Student knows basic characteristics of physical and human geography of Poland.

• Student knows important current issues in Poland related to society, economy, urban and rural areas

• Students describes most important tourist attractions, cities and regions in Poland.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) • Student compares Poland with own/other country in terms of landscape, human geography, current socio-economic transformations and tourism potential.

• Student prepares a thematic excursion in Poland targeted to a specific national or other group of tourists.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) • Student works as a part of a team.

• Student communicates in English: gathers information from internet and literature sources, presents own work, discusses during classes.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course provides basic information about physical and human geography of Poland with focus on current issues and transformations, international comparative perspective, and tourism geography. The course comprises participatory lectures and students' own work on a project - a plan of thematic trip in Poland.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction to geography of Poland: landscapes, regions, cities, demography, economy.

2. Historical geography of Poland: political and economic history, boundaries, historical regions, persistence of heritage.

3. Current social and economic issues: economic transformation, migration, EU integration.

4. Cities of Poland: history of cities, current transformations in cities, tourism in cities.

5. Nature of Poland: types and examples of natural landscape, nature protection, natural tourist attractions.

6. Tourism in Poland: attractions, centers, and regions; organization and statistics; main directions of inbound international tourism, tourism activity of the Poles.

Literatura: (tylko po angielsku)

• T. Krynicka-Tarnacka, G. Wnuk, Z. Wojtkowicz, 2007, Geography of Poland, SOP Oświatowiec, Toruń.

• K. Widawski, J. Wyrzykowski (Eds.), 2017, The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries, Springer.

• Guide books.

• Internet sources.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- final test - W1, W2, W3, U1, K2

- final assignment: preparation of a thematic tourist trip - W3, U2, K1, K2

- active participation in classes - W1, W2, W3, U1, K1, K2

Assessment criteria:

- final test - 40% of final note (3.0 – 50% points; 3.5 – 60%; 4.0 – 70%; 4.5 – 80%; 5.0 – 90%)

- final assignment: preparation of a thematic tourist trip – 40% of final note

- active participation in classes - 20% of final note

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak
Prowadzący grup: Czesław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak
Prowadzący grup: Czesław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak
Prowadzący grup: Czesław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak
Prowadzący grup: Czesław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak
Prowadzący grup: Czesław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.