Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Geography of Poland: landscape, society and tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-GP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geography of Poland: landscape, society and tourism
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://edudrive.umk.pl/public.php?service=files&t=f21e571a631a016439cf6b0924b2cd5d
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:

- work on final assignment - 20 hrs

- preparation for final test - 20 hrs


Altogether: 60 hrs (2 ECTS)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: knows basic characteristics of physical and human geography of Poland.

W2: knows important current issues in Poland related to society, economy, urban and rural areas.

W3: describes most important tourist attractions, cities and regions in Poland.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: compares Poland with own/other country in terms of landscape, human geography, current socio-economic transformations and tourism potential.

U2: prepares a thematic excursion in Poland targeted to a specific national or other group of tourists.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: works as a part of a team.

K2: communicates in English: gathers information from internet and literature sources, presents own work, discusses during classes.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Aim of the course: The course provides basic information about physical and human geography of Poland with focus on current issues and transformations, international comparative perspective, and tourism geography.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction to geography of Poland: landscapes, regions, cities, demography, economy.

2. Historical geography of Poland: political and economic history, boundaries, historical regions, persistence of heritage.

3. Current social and economic issues: economic transformation, migration, EU integration.

4. Cities of Poland: history of cities, current transformations in cities, tourism in cities.

5. Nature of Poland: types and examples of natural landscape, nature protection, natural tourist attractions.

6. Tourism in Poland: attractions, centers, and regions; organization and statistics; main directions of inbound international tourism, tourism activity of the Poles.

Literatura: (tylko po angielsku)

- T. Krynicka-Tarnacka, G. Wnuk, Z. Wojtkowicz, 2007, Geography of Poland, SOP Oświatowiec, Toruń.

- K. Widawski, J. Wyrzykowski (Eds.), 2017, The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries, Springer.

- Guide books.

- Internet sources.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- final test - W1, W2, W3, U1, K2

- final assignment: preparation of a thematic tourist trip - W3, U2, K1, K2

- active participation in classes - W1, W2, W3, U1, K1, K2

Assessment criteria:

- final test - 40% of final note (3.0 – 50% points; 3.5 – 60%; 4.0 – 70%; 4.5 – 80%; 5.0 – 90%)

- final assignment: preparation of a thematic tourist trip – 40% of final note

- active participation in classes - 20% of final note

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak
Prowadzący grup: Czesław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak
Prowadzący grup: Czesław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak
Prowadzący grup: Czesław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak
Prowadzący grup: Czesław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak
Prowadzący grup: Czesław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Adamiak
Prowadzący grup: Czesław Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)