Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Hunting extremes: severe weather and its record in the natural environment

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-HEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Hunting extremes: severe weather and its record in the natural environment
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

np.

- participation in lectures – 15 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:

- writing projects- 30 hrs

- reading literature- 5 hrsAltogether: 60 hrs (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: has basic knowledge about extreme weather events and is able to term and recognize few of them;

W2: raises its awareness regarding the extremes in different parts of the world and knows reasons of them.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: compares worldwide extremes with his country/region and tries to asses on how hazardous they are.

U2: tires to transform a scientific information by a community-based adaptation into a society-friendly language in order to raise their extremes awareness.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: works and discusses in a team;

K2: speaks in English

K3: gathers information from numerous sources and prepares its own work.

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- participatory lecture


Exploratory teaching methods:


- case study;

- presentation of a paper;

- project workMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Since severe weather conditions hit the contemporary societies more and more, and are of the global treat, these extremes need better understanding, especially towards their havoc nature and landscape changes. This course presents and classifies new components of the environment, which result from extreme events worldwide, and further sheds a new light.

Pełny opis:

1. Surrounded by extremes: why do some societies in the world are more prone to hazards than others?

1. Climatic scenarios versus unsafe conditions in the land.

2. Coming from the sea: tsunamis and storms.

3. Coming from the precipitation: mass wasting.

4. Coming from the air: sand and dust storms.

5. Extremes versus societal awareness: Does it led to a greater recognition?

Literatura:

Diodato, N., Bellocchi, G. (Eds.), 2014: Storminess and Environmental Change: Climate Forcing and Responses in the Mediterranean Region (Advances in Natural and Technological Hazards Research). Elsevier

Rauber, R.M., Walsh, J.E., Charlevoix, D.J., 2017: Severe and Hazardous Weather: An Introduction to High Impact Meteorology, 5th Edition

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- final assignment: “Extreme weather in my country/region, and its impact on environment components”. Student prepares its own super convincing project/work at the end of course – 80% of final note (W1–2; U1–U2; K1–K3)

- active participation in classes – 20% of final note (W1–2; U1–2; K1–2)

Assessment criteria:

fail- 0-51%

satisfactory- 52-65%

satisfactory plus- 66-75%

good - 76-89%

good plus- 90-94%

very good- 95-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kalińska-Nartiša
Prowadzący grup: Edyta Kalińska-Nartiša
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kalińska-Nartiša
Prowadzący grup: Edyta Kalińska-Nartiša
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kalińska-Nartiša
Prowadzący grup: Edyta Kalińska-Nartiša
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kalińska-Nartiša
Prowadzący grup: Edyta Kalińska-Nartiša
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)