Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

From first explorers to a common tourism – a history and transformation of the human activity in the polar regions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-HTHPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: From first explorers to a common tourism – a history and transformation of the human activity in the polar regions
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Communicative English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures – 15 hrs

- consultations – 3 hrs

- writing test – 2 hrs


Self-study hours:

- participation in lectures - 15 hrs

- consultations- 5 hrs

- reading literature- 15 hrs

- preparation for test- 15 hrs


Altogether: 70 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: Student has basic knowledge of geographic features of the polar regions.

W2: Student is acquainted with history of the polar regions discovery and first explorations.

W3: Student is familiar with contemporary transformations of the human activities in polar regions.

W4: Student is acquainted with selected cases of the present polar tourism.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: Student is able to describe the major features of the polar regions.

U2: Student can define and interpret relationships between geographical features of the polar regions and human activity possibilities.

U3: Student can describe the history and transformation of the human presence in polar regions.

U4: Student can demonstrate selected example of the contemporary polar tourism.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Student understands the importance of multiethnic and multicultural cooperation in many fields of human activity in tough conditions of polar regions.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative (conventional) lecture;

- narration;

- problem-based lecture.


Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Geography of the polar regions. First explorers of the Arctic and Antarctic. Transformation of the human activity in polar regions. History of tourism in polar regions. Selected cases of the present tourism in polar regions.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Geography of the polar regions (definitions of Arctic and Antarctic, physical geography background and settlement geography)

2. First explorers and settlers

3. Relationships between pioneering explorations and tourism

4. Settlements functions changes since the beginning of colonization

5. Contemporary human activity in polar regions

6. Opportunities for tourism and its development in the polar regions

7. Limitations for tourism and its development in the polar regions

8. Selected case studies of polar tourism and analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on them.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bauer T., 2001. Tourism in the Antarctic: opportunities, constraints and future prospects

Snyder J.M., Stonehouse B., 2007. Prospects for Polar Tourism

Stange R., 2012. Spitsbergen-Svalbard guidebook: comprehensive information about Spitsbergen

UNEP, 2007. Tourism in the Polar Regions – The sustainability challenge

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

1. test – types of questions: single choice – W1, W2, W3, W4

2. presence (min. 85%) and activity on the classes.

Criteria of test assessment:

fail- below 50%

satisfactory- 50-59%

satisfactory plus- 60-69%

good – 70-79%

good plus- 80-89%

very good- 90% and more

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nowak
Prowadzący grup: Marcin Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nowak
Prowadzący grup: Marcin Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)