Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International classification of European soils

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-ICES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: International classification of European soils
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

any

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- lectures - 15

- tutorials - 15

- field classes - 30

Self-study hours:

- preparation for classes and lectures – 40

- preparation for field classes - 40

- preparation for tests - 30

- project - 30

- consultations - 10


sum: 210 godz. (8 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: Student knows the concept and rules of soil classification according to the WRB system;

W2: Student knows the diagnostic methods and techniques required for soil evaluation, in line with international guidelines;

W3: Student knows professional national and international terminology in soils science;


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: Student is able to describe the soil profile following the international guidelines and to recognize the diagnostic horizons, properties and materials;

U2: Student is able to classify soils according to WRB system based on the field diagnosis and laboratory analysis;

U3: Student is able to correlate soil units of the national classification with the Reference Soil Groups of the WRB.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: Student cooperates in a group and fulfill the duties relevant to the role in a group;

K2: Student indicates priorities when planning the work; coordinates self-work and work of the group;

K3: Student understands the necessity of self-study and the need for an integration of soil classification systems on European level,


Metody dydaktyczne:

- informative lecture

- case study,

- fieldwork (observation, measurements),

- discussion.


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie

Skrócony opis:

Principles of soil description and diagnosis according to international guidelines, and the classification of soils based on FAO-WRB with the focus on the European soils.

Pełny opis:

The rules of soil profile description. Diagnostic role of soil texture, color, structure and morphological and chemical features (field research and laboratory analysis). Principles and field identification of diagnostic soil horizons, properties and materials. Historical background, concept and structure of international soil classification system - World Reference Base for Soil Resources (WRB). Characterisation of Reference Soil Groups (RSG) - properties, geographical extent, ecological conditions and land use. Subdivisions of RSGs using the principal and supplementary qualifiers. Spatial soil variability in Europe - general overview and case studies. Environmental significance and protection of soils. The need for the integration of local classification systems on European level and the correlation of the national classifications with WRB.

Literatura:

Compulsory:

Świtoniak M., Kabała C., Karklins A., Charzyński P., Hulisz P., Mendyk Ł., Michalski A., Novák T. J., Penížek V., Reintam E., Repe B., Saksa M., Vaisvalavičius R., Waroszewski J., 2018. Guidelines for Soil Description and Classification Central and Eastern European Students’ Version. Polish Society of Soil Science, Toruń: 1–286.

IUSS WORKING GROUP WRB 2015. World Reference Base for Soil Resources 2015. 3rd edition, World Soil Resources Reports 103, FAO, Rome

Świtoniak M.,Charzyński P. (Eds.) 2014. Soil Sequences Atlas. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń: 1- 212

Świtoniak M.,Charzyński P. (Eds.) 2018. Soil Sequences Atlas II. Machina Druku, Toruń: 1- 248

Świtoniak M.,Charzyński P. (Eds.) 2018. Soil Sequences Atlas III. Machina Druku, Toruń: 1- 248

Świtoniak M.,Charzyński P. (Eds.) 2018. Soil Sequences Atlas IV. Machina Druku, Toruń: 1- 248

Optional:

Driessen P., Deckers J., Spaargaren O., Nachtergaele F. 2001. FAO lecture notes on the major soils of the world. World Soil Resources Reports 94, Rome, Italy.

Blum W., Schad P., Nortcliff S. 2018. Essentials of Soil Science. Schweizerbart, Borntraeger, Stuttgart, Germany.

• Soil Database. http://soils.umk.pl

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

Lecture

- test - types of questions: (1) multiple choice, 2) true/false, 3) matching, 4) short answer 5) gap filling

- presence (min. 85%)

Field classes

- project report

- activity during classes

- presence (100%)

classes

- reports

- activity during classes

- presence (85%)

Notes and criteria:

2.0 (fail ) – 0%-50%;

3.0 (satisfactory) – 51%-59,9%;

3.5 (satisfactory +) – 60%-69,9%;

4.0 (good) – 70%-79,9%;

4.5 (very good) – 80%-89,9%;

5.0 (excellent) – 90%-100%

Checked learning outcomes:

Test - W1, W2, W3, U1, K1, K2, K3

Project reports – W1, U1, U2, U3, K1, K2, K3, K4

Praktyki zawodowe:

NA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz, Marcin Świtoniak, Magdalena Urbańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz, Marcin Świtoniak, Magdalena Urbańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.