Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Industrial heritage as a chance for tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-IHCT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Industrial heritage as a chance for tourism
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Knowledge of English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher 30 hrs:


- participation in lectures – 15 hrs

- participation in exercises (including field study visits) – 15 hrs


Self-study hours 70 hrs:


- preparation for exercises and field study visits – 25 hrs

- preparation for test - 25 hrs

- consultation and work with teacher – 20 hrs


Altogether: 100 hrs ( 4ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. has advanced knowledge of the nature and the evolution of management theory in tourism of post-industrial sites

W2. is familiar with factors affecting the development of industrial tourism

W3. is acquainted with with key principles of managing intellectual property in the context of industrial tourism
Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. is able to analyse problems related to advantages and disadvantages of the development of industrial tourism and formulating own opinions

U2. is able to develop solutions to use of post-industrial sites potential and knows implemented projects

U3. can analyse and present scientific and popular scientific text in English; can lead thematic conversations in English


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: understands the significance of developing his/her knowledge and skills and inspires other persons to follow

K2: contributes to team projects in the field of industrial tourism and coordinates them also as their leader

K3: can cooperate within teams working on post-industrial tourism as their member or leaderMetody dydaktyczne:

Problem lecture, case study, project

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

The aim of the course: analysis of industrial heritage in the context of the development of tourism

Pełny opis:

1. Industrial tourism - definition, concepts and relationship with other forms of tourism.

2. The development of Industrial tourism in Poland and in the world.

3. Industrial and post-industrial heritage in Poland.

4. Adaptation of post-industrial objects as a form of revitalization and a chance for development of the city / region.

5. Industrial infrastructure (objects) as a part of territorial branding

6. Advantages and disadvantages of industrial tourism development

Case studies implemented as field classes: visit in min. two selected post-industrial objects in Kujawsko-Pomorskie Region

Literatura:

Frew, Elspeth Ann. Industrial tourism: a conceptual and empirical analysis. Diss. Victoria University, 2000.

Frantál B., Kunc J., 2011, Wind turbines in tourism landscapes. Czech experience, Annals of Tourism Research, Vol. 38, No. 2, pp. 499-519.

Frantál B., Urbánková R., 2014, Energy tourism: An emerging field of study, Current issues in Tourism. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2014.987734

Frew, Elspeth A. "Industrial tourism theory and implemented strategies." Advances in culture, tourism and hospitality research 2 (2008): 27-42.

Hjalager, Anne-Mette. "Tourism destinations and the concept of industrial districts." Tourism and Hospitality Research 2.3 (2000): 199-213.

Hospers, Gert-Jan. "Industrial heritage tourism and regional restructuring in the European Union." European Planning Studies 10.3 (2002): 397-404.

Otgaar, A., 2012, Towards a common agenda for the development of industrial tourism, Tourism Management Perspectives, 4, pp. 86-91.

Otgaar, Alexander. "Towards a common agenda for the development of industrial tourism." Tourism management perspectives 4 (2012): 86-91.

Otgaar, Alexander HJ, Leo Van Den Berg, and Rachel Xiang Feng. Industrial tourism: opportunities for city and enterprise. Routledge, 2016.

Rugh, Susan. "Branding Utah: Industrial Tourism in the Postwar American West." Western Historical Quarterly 37.4 (2006): 445-472.

Xie, Philip Feifan. "Developing industrial heritage tourism: A case study of the proposed jeep museum in Toledo, Ohio." Tourism Management 27.6 (2006): 1321-1330.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- test from theoretical part - W1, W2, W3, U1, U2,U3

- participation in the field trips and project from practical part - U1, U2,U3, K1,K2, K3

Mark from test:

Fail-to 3,0 - 2.0,

satisfactory- 3,0-3,39 p. – 3.0,

3,40-3,74 p.– 3.5,

3,75-4,19 p. – 4,

4,20-4,50 p.– 4,5,

Above 4,50 p.– 5.

Mark from project:

Lack of project – fail-2.0

Very low-quality project – satisfactory- 3.0,

Low quality project – satisfactory plus - 3.5,

Average-quality project – good- 4,

Good-quality project– good plus- 4,5,

Very good-quality project – very good- 5.

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Biegańska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Chodkowska-Miszczuk
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Chodkowska-Miszczuk
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.