Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Landscapes of Balkans and Central Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-LBCE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Landscapes of Balkans and Central Europe
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/site/therzezbiarztravels/
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) communicative English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- lectures - 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- preparation for classes - 30

- preparation for tests - 20

- consultations - 10


sum: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Within the scope of knowledge:

• to acquaint students with main physical geography features of assorted European countries of Balkan & Central Europe regions (Czechia, Hungary, Slovakia, Slovenia, Serbia, BiH, Croatia, Macedonia, Montenegro, Bulgaria, Romania);

• to acquaint students with main tourist attraction, both of natural (geotourism) and human origin of analyzed countries;


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Within the scope of skills:

• Students will be able to describe in English topographical units and most important monuments and some outstanding places of natural and anthropogenic heritage of discussed countries;

• Students will be able to describe similarities and differences in selected geography features between discussed countries using English


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Within the scope of social competence:

Students will better understand racial, ethnic, cultural and religious issues in various countries of Balkan & Central Europe regions and will be more tolerant


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Teaching methods: lecture, methods of knowledge assimilation, valorization methods, case studies

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Aim of course Landscapes of Balkan & Central Europe is to acquaint students with basic geographical, historical, ethnic information of countries from subject region (Czechia, Hungary, Slovakia, Slovenia, Serbia, BiH, Croatia, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Albania, Bulgaria, Romania )

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Aim of course Landscapes of Europe is to acquaint students with basic physical geography features of assorted European countries (of Balkan and Central Europe regions: Czechia, Hungary, Slovakia, Slovenia, Serbia, BiH, Croatia, Montenegro, Macedonia, Kosovo , Albania, Bulgaria, Romania). The subject will focus on their main tourist attraction, both of natural (geotourism) and human origin. There would be also some histirical background for particular countries territorial development, historical regions and contemporary administrative units, as well as ethnic issues.

Literatura: (tylko po angielsku)

Geoturism journal, issues 1 - 10;

http://en.wikipedia.org;

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

>> Assessment methods:

- test - types of questions: (1) multiple choice, 2) true/false, 3) matching, 4) short answer

- presence (min. 85%)

activity during classes

>> zaliczenie na ocenę

- na podstawie testu: z pytaniami typu: (1) wybór wielokrotny, (2) dobieranie, (3) krótka odpowiedź,

- aktywności na zajęciach i obecności) - minimum 85%

Notes and criteria:

3.0 – ≥51%;

3.5 – ≥60%;

4.0 – ≥70%;

4.5 – ≥80%;

5.0 – ≥90%

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi: (tylko po angielsku)

Lecture wiill be run on MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.