Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nordic countries - people, space and tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-NCPST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Nordic countries - people, space and tourism
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Knowledge of English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Hours realized with teacher:

- participation in lectures - 15


Hours for individual work of student:

- reading literature - 20

- preparation for test - 15

- consultation and work with teacher - 5

Totally: 55 h (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student (within knowledge)

- can characterise Nordic countries in physical-geographical dimension

- can characterise Nordic countries in demographic and socio-economic dimensions

- can point out the most important factors affecting tourism development in Nordic countries

- knows the Nordic countries’ position within tourism


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student (within skills)

- can assess the geographical localization of Nordic countries in the critical way

- can evaluate demographic and socio-economic conditions of Nordic countries for their tourist development

- can evaluate position of Nordic countries in the Europe and in the World within tourism

- can read, analyse and present scientific and popular scientific text in English


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student (within attitudes)

- learns the open attitudes which conducing the tolerance to different nations and cultures

- learns how to brake stereotypes towards the different nations

- learns how to cooperate in a group


Metody dydaktyczne:

methods of knowledge assimilation, valorization methods, case studies

Skrócony opis:

The aim of the course: The introduction to the geography and tourism of the Nordic countries.

Pełny opis:

History and geographical position of the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden). Population. Economy. Culture. Landscapes. Tourist attractions. Position of Nordic countries within tourism (in the Europe and in the World).

Literatura:

New Role of Tourism in National Park Planning in Finland. By: Puhakka, Riikka; Saarinen, Jarkko. In: JOURNAL OF ENVIRONMENT & DEVELOPMENT Volume: 22 Issue: 4 Pages: 411-434 Published: DEC 2013

ICT Innovation and Local Economy: Mobile Game as aTourist Attraction. By: Makkonen, Teemu; Hokkanen, Timo J. In: SCANDINAVIAN JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM Volume: 13 Issue: 3 Pages: 257-268 Published: OCT 1 2013

Wilderness and Culture: Tourist Views and Experiences in the Laponian World Heritage Area. By: Wall-Reinius, Sandra. In: SOCIETY & NATURAL RESOURCES Volume: 25 Issue: 7 Pages: 621-632 Published: 2012

Exploring tourism destination path plasticity The case of coastal tourism in North Jutland, Denmark. By: Halkier, Henrik; Therkelsen, Anette. In: ZEITSCHRIFT FUR WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE Volume: 57 Issue: 1-2 Pages: 39-51 Published: 2013

Journals: Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography; Geografiska Annaler: Series B, Human Geography; Baltica

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods: test, presence and activity during classes

Notes and criteria: 3.0 – 50%; 3.5 – 60%; 4.0 – 70%; 4.5 – 80%; 5.0 – 90%

Praktyki zawodowe:

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Biegańska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Biegańska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.