Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

On the rivers and lakes - secrets of water tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-RLSWT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: On the rivers and lakes - secrets of water tourism
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Communicative English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Classes requiring direct participation of the teacher – classes: 15 h;

Self-study: preparation before classes: 10 h;

Self-study: preparation to test: 15h;

Self-study: canoe excursion: 10 h.


Efekty uczenia się - wiedza:

know the waterways in the lowlands in Poland,

know what should take to the canoe or boat trip,


Efekty uczenia się - umiejętności:

can plan a route multi-day canoe trip,

use maps of canoe routes,

select the crew on the cruise sailing


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

promotes an increase in the importance of water tourism

Metody dydaktyczne:

Seminar classes, Canoe excursion

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń

Skrócony opis:

The aim of the course is to learn the water tourism organization's rules canoeing and sailing trips

Pełny opis:

The course covers the characteristics of water tourism waterways in Poland. Students will compare the diversity of tourism development on the lake districts in Poland. Students will learn to organize kayaking for different audiences. Will learn the rules the organization of yacht trips.

They will take part in canoeing trip on the Brodnica or Kashubian Lakeland in May / June

Literatura:

1. Kayaking Manual: The essential guide to all kinds of Kayaking, Bill Mattos, 2013, Southwater.

2. Kayaking and Canoeing for Beginners, Bill Mattos, 2004, Southwater;

3. Kayaking Made Easy: A Manual for Beginners with Tips for the Experienced, Dennis Stuhaug, 2006, Globe Pequot Press;

4. Water and Sustainable Tourism, M.L. Narasaiah, 2005. Discovery Publishing House;

5. Sailing Fundamentals, Gary Jobson 1998. Simon and Schuste;

Metody i kryteria oceniania:

Test, written assignments 51% sufficient - 61% - satisfactory plus,75% - good, 85- good plus, 95 % - very good.

Canoe excursion

Praktyki zawodowe:

not apply

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 7 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 7 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.