Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sacrum and Profanum - Religious and Pilgrimage Tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-SACPROF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sacrum and Profanum - Religious and Pilgrimage Tourism
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Communicative English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs

- consultations- 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures – 10 hrs

- writing projects- 10 hrs

- reading literature- 10 hrs

- preparation for test- 20 hrs


Altogether: 70. hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: knows main definitions related to various forms of religious and pilgrimage tourism;

W2: posses knowledge about main religious and pilgrimage tourism attraction from all over the world;

W3: is acquainted with assorted religion oriented events being touristically attractive (eg. Crucifixions in the Philippines)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: is able to describe in English most important monuments and some outstanding sites related to different religions;

U2: is able to find and use information materials on pilgrimage centers;

U3: has basic skills in developing a programs of tours organized as part of religious tourism


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: is aware of the religious diversity and will better understand religious differences in Poland and in various regions of the world

K2: is more tolerant;

K3: is well prepared to behave with respect to the objects of worship of different religions,

K4: can cooperate during implementation of group tasks.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

The aim of the course is to acquaint students with the phenomenon of religious and pilgrimage tourism in Poland and in the world. The aim of teaching is also introduce students with the most important regions of pilgrimage of the major religions of the world and the characteristics of international pilgrimage centers in the world.

Pełny opis:

The aim of the course is to acquaint students with the phenomenon of religious and pilgrimage tourism in Poland and in the world. The aim of teaching is also introduce students with the most important regions of pilgrimage of the major religions of the world and the characteristics (Geographical location, the genesis of the sanctuary, spatial structure of the sanctuary, tourist management, supporting facilities, worship and religious customs typical of the sanctuary, origin and number of pilgrims, the impact of the temple/shrine/convent on the functioning of the municipality of location of international pilgrimage centers in the world (eg. Fatima, Santiago de Compostella, Rome, Lourdes, Częstochowa, Jerusalem; Mecca, Medina, Kairouan, Karbala, Najaf; Bodhgaya, Varanasi, Amritsar). Poland as a religious tourism country – examples of centers of religious tourism – Catholic (eg. Licheń), Orthodox (eg. Holy Mount Grabarka), Jewish (eg. the tombs of the Hasidic Tzaddiks, Elimelech and Dawid Biderman in Leżajsk and Lelów). Province of Kuyavia-Pomerania religious tourism destinations.

Literatura:

• Rinschede G. 1992. Forms of religious tourism. Annals of Tourism Research 19: 51-67.

• Stausberg M. 2011. Religion and tourism: crossroads, destinations and encounters. Routlege, New York. ISBN 978-0-415-54931-8(or 2-5 – paperback);

• Dallen Timothy , Daniel Olsen (Editors). 2011. Tourism, Religion and Spiritual Journeys. Routlege, London. 304 p.

• Somnuck Jongmeewasin Religious Tourism, Pilgrimage, and Cultural Tourism(https://www.academia.edu/12252237/Religious_Tourism_Pilgrimage_and_Cultural_Tourism

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

Lecture

- test - types of questions: (1) multiple choice, 2) true/false, 3) matching, 4) short answer 5) gap filling

- presence (min. 85%)

Fieldwork

- project

- activity during classes

- presence (100%)

Notes and criteria:

3.0 – 51%-59,9%;

3.5 – 60%-69,9%;

4.0 – 70%-79,9%;

4.5 – 80%-89,9%;

5.0 – 90%-100%

Checked learning outcomes:

Test - W1, W2, W3, U1, K1, K2, K3

Project – W1, U1, U2, U3, K1, K2, K3, K4

Praktyki zawodowe:

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Theory of religious and pilgrimage tourism.

2. Major religions of the world.

3. Most important regions of pilgrimage of Christian in Poland, Europe and the world.

4. Most important regions of pilgrimage of Muslims, Buddisths, Hindu in Poland, Europe and the world.

5. Characteristics of assorted pilgrimage sites.

6. Profile of religious tourist.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Piotr Hulisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)