Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Slow tourism and a city

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-STC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Slow tourism and a city
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Knowledge of English, basic information on tourism and urban development

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Hours realized with teacher:

- participation in exercises (including field study visit) - 15


Hours for individual work of student:

- reading literature - 20

- preparation of the project - 20

- consultation and work with teacher - 5


Totally: 60 h (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student (within knowledge):

W1: can point out main features of cities belonging Cittaslow Network

W2: knows rules of the cooperation of cities in Cittaslow Network

W3: understands the idea of sustainable development of cities and idea of sustainable tourism implemented by them


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student (within skills):

U1: can evaluate the potential of Cittaslow cities in the context of the development of tourism

U2: can point out advantages and disadvantages of tourism in cities belonging to Cittaslow network

U3: can communicate in English, write some scientific elaborations and read scientific papers

U4: can collect information necessary to complete the project


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student (within social attitudes):

K1: understands the need for learning throughout life,

K2: can cooperate during implementation of group tasks

K3: is aware why in the contemporary society slow life makes the quality of life higher

K4: can interact with the members of local governments


Metody dydaktyczne:

Problem lecture, field study, SWOT analysis, discussion, case study (project)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- pomiaru w terenie
- projektu
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

The aim of the course: analysis of cities belonging to Cittaslow Network in the context of the development of tourism

Pełny opis:

Concept of Cittaslow Movement, Cittaslow Network and its members, Cittaslow in Poland and in Europe, Cittaslow Network and the development of tourism, activities implemented by cities in the Network as a support for tourism, slow life and slow tourism in the contemporary World – the actual condition and its further perspectives

Literatura:

Basic literature:

Bekar, A., Yozukmaz, N., Sürücü, Ç., & Gövce, A. M. The Concept of Cittaslow as a Marketing Tool for Destination Development: The Case of Mugla, Turkey.

Erdogan, M. (2016). Local Community Perception towards Slow City: Gokceada Sample. Asian Social Science, 12(5), 241.

Litfin, K. (2016). Ontologies of Sustainability in Ecovillage Culture. The Greening of Everyday Life: Challenging Practices, Imagining Possibilities, 249.

Mainet, H. (2015). The paradoxical place of small towns in sustainable development policies. What is beyond the images of “places where the living is easy”?. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 8, 5-11.

Mainet, H., & Edouard, J. C. (2016). 13 Quality of life and attractiveness issues in small and medium-sized towns. Creative Approaches to Planning and Local Development: Insights from Small and Medium-Sized Towns in Europe.

Rizzo, L. S., Rizzo, R. G., & Smerghetto, F. (2015). Land-use and Landscape Changes: A Methodological Proposal for the Creation of Sustainable Cultural Tourism Itineraries. In Landscape Analysis and Planning (pp. 21-44). Springer International Publishing.

Roudometof, V. (2016). Glocalization: A Critical Introduction. Routledge.

Servon, L. J., & Pink, S. (2015). Cittaslow: Going glocal in spain. Journal of Urban Affairs, 37(3), 327-340.

Üstündagli, E., Baybars, M., & Güzeloglu, E. B. (2015). Collaborative sustainability: analyzing economic and social outcomes in the context of cittaslow. Business and Economics Research Journal, 6(1), 125.

Metody i kryteria oceniania:

- project

- activity during meetings with locals and local governors involved in Cittaslow

Mark from project:

Very low-quality project – 3.0,

Low quality project - 3.5,

Average-quality project – 4,

Good-quality project– 4,5,

Very good-quality project – 5.

Checked learning outcomes:

Project – W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, K3, K4

Activity – K1, K2

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 11 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grzelak-Kostulska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 11 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grzelak-Kostulska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grzelak-Kostulska
Prowadzący grup: Elżbieta Grzelak-Kostulska, Michał Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 7 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Biegańska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Lectures and field trip taught by MS Teams. Code for the course will be sent to students via u-mail.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Biegańska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.