Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie aplikacji internetowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PAI-GI-1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0610) Information and Communication Technologies (ICTs)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie aplikacji internetowych
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://edu-info.mat.umk.pl/moodle-ict/course/view.php?id=69
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin praca w laboratorium

15 godzin praca własna, studiowanie literatury,


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu przedmiotu student:


a) opisuje podstawowe pojęcia dotyczące standardów WWW

b) zna narzędzia i środowisko tworzenia projektu WWW

c) potrafi korzystać z aplikacji umożliwiających szybkie publikowanie treści niezależnie od tzw. usług społecznościowych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu przedmiotu student:


a) potrafi wybrać i ocenić przydatność określonej technologii WWW do określonych zastosowań.

b) potrafi posługiwać się narzędziami edycji i testowania aplikacji

c) potrafi umieścić w sieci i opublikować prosty serwis WWW

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu przedmiotu student:


a) właściwie posługuje się terminologią związaną z projektowaniem aplikacji WWW

b) jest nastawiony na szczegółowe i jak najlepsze pod względem jakości podejście do prostego projektu WWW

c) dostrzega zależności między rodzajem projektu, jego celami, zastosowanymi narzędziami i technologią

Metody dydaktyczne:

Praktyczne zajęcia w laboratorium wyjaśniające wybrane przypadki i sygnalizowane w zakresach tematyki pojęcia. Praca nad zadanymi projektami aplikacji w środowisku ich tworzenia.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- projektu

Pełny opis:

1. Najważniejsze technologie i standardy rekomendowane przez W3C.

2. Znakowanie tekstów, standardy: html, CSS, JavaScript

3. Modele i zasady projektowanie witryn internetowych.

4. Stosowanie gotowych aplikacji i ich modułów w projektowanych serwisach WWW

5. Systemy zarządzania treścią (instalowanie, konfigurowanie, strona klienta)

6. Multimedia na stronach WWW. Prezentacje multimedialne.

7. Korzystanie z Aplikacji dostępnych w sieci WWW (np. Google).

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria:

Składowe oceny końcowej:

1. zadanie projektowe 1

2. zadanie projektowe 2

Aby otrzymać zaliczenie za każdą ze składowych oceny trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów.

Dopuszczalne są tylko dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Strona przedmiotu: https://edu-info.mat.umk.pl/moodle-ict/course/view.php?id=69
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.