Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Waloryzacja przestrzeni dla potrzeb turystyki kulinarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-WPTKX-TIR-2-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Waloryzacja przestrzeni dla potrzeb turystyki kulinarnej
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 16 + 2 godziny konsultacji

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 8

Uczestnik kursu, zaliczając przedmiot, uzyskuje 1 punkt ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma wiedzę w zakresie specyfiki turystyki kulturowej w kontekście zróżnicowanych potrzeb turystycznych społeczeństwa;

W2 - rozumie wpływ czynników społecznych, historycznych, etnograficznych na atrakcyjność kulinarną państw/regionów;

W3 - zna źródła literaturowe i internetowe niezbędne do tworzenia profilu turysty kulinarnego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi zidentyfikować walory kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem kulinarnych;

U2 - umie dokonać waloryzacji obszaru pod kątem atrakcyjności turystycznokulinarne;

U3 - umie zaplanować ofertę turystyki kulinarnej w kontekście relacji środowisko kulturowe - turysta;

U4 - potrafi dokonać analizy potrzeb i postaw turystów na podstawie ankiet.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - rozumie potrzebę kompleksowej oceny środowiska kulturowego pod kątem planowania zagospodarowania turystycznego i promocji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczo-przyrodniczego;

K2 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;


Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeniowa, ćwiczenia terenowe, wykład, ankiety, analiza SWOT, metoda ćwiczeniowa, ankiety, obserwacji uczestnicząca

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- SWOT

Skrócony opis:

Studenci na podstawie obserwacji uczestniczących i prowadzonych w terenie ankiet dotyczących znajomości oferty turyst. kulinarnej i preferencji uczestników turystyki i wycieczkowiczów uczą się identyfikacji potrzeb turystów kulturowych i oceny oferty turystyki kulinarnej w danym regionie. W trakcie zajęć uczestnicy dokonują również waloryzacji przestrzeni turystycznej, identyfikacji jej mocnych i słabych stron; Zebrane informacje interpretują pod kątem opracowywania propozycji modernizacji i uatrakcyjnienia oferty w kontekście rozwoju ekonomicznego regionu.

Pełny opis:

1. Prace kameralne: kwerenda literatury nt. profilu turysty kulturowego i turysty kulinarnego; kwerenda źródeł internetowych nt. oferty stworzonej turystki kulinarnej województwa; kwerenda opinii internautów dot. obiektów turystyki kulinarnej na specjalistycznych portalach społecznościowych (m.in. TripAdvisor, FB); (4h).

2. Praca w terenie: ankiety dotyczące preferencji turystów w kontekście turystki kulinarnej (6h);

3. Prace kameralne: opracowanie wyników ankiet, analiza SWOT, opracowanie posteru (6h).

Literatura:

• Karolina Buczkowska, 2014. Portret współczesnego turysty kulturowego, AWF Poznań: 350

• Charzyński P., Łyszkiewicz A., Musiał M., Podgórski Z. 2015. Culinary tourism in the Cuiavian-Pomeranian Province, Poland. [w:] S. Sahin & P. Charzyński (Red.) THE CULTURAL HERİTAGE AND ITS SUSTAINABILITY IN EUROPE. Pegem Akademi, Ankara, s. 69-89.

• B. Krakowiak i A. Stasiak (Red.) 2015. KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU. ROTWŁ, Łódź

• Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015. Turystyka kulinarna. PWE, Warszawa;

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje – W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4

Aktywność – K1, K2, K3

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.