Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chór Akademicki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4000-CHOR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Chór Akademicki
Jednostka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: http://www.chor.umk.pl/aktualnosci/
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

elementarny słuch muzyczny i poczucie rytmu

wrażliwość na zmiany wysokości dźwięku

(przed rejestracją należy umówić się na przesłuchanie - wtorek lub czwartek od 18.30 Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9)

Przedmiot trwa odrębnie w semestrze zimowym i letnim.

Obowiązuje indywidualne przesłuchanie przed rejestracją na zajęcia

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

4 godziny tygodniowo

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę z zakresu wykonawstwa repertuaru wokalnego i wokalno-instrumentalnego poszczególnych epok

W2: Charakteryzuje cechy muzyki współczesnej w stopniu podstawowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje praktycznie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego przekazem

U2: Analizuje utwory wokalne a cappella o wielogłosowej fakturze polifonicznej i homofonicznej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

K2: Posiada predyspozycje krytycznej oceny swojej pracy podczas realizacji projektów i zadań praktycznych


Metody dydaktyczne:

krytyczna ocena i analiza, analiza materiałów nutowych, obserwacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz./tydz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przedmiot trwa odrębnie w semestrze zimowym i letnim.

Obowiązuje indywidualne przesłuchanie przed rejestracją na zajęcia

Pełny opis:

• Doskonalenie umiejętności śpiewu zespołowego, pracy w grupie

• Praktyczne utrwalanie indywidualnych umiejętności wokalnych dla potrzeb emisji zbiorowej w chórze

• Rozwijanie wyobraźni muzycznej studentów i wrażliwości na niuanse wykonawczo – interpretacyjne

• Zapoznanie studentów z warsztatem dyrygenckim podczas realizacji form wokalnych i wokalno-instrumentalnych w profesjonalnych ośrodkach i zespołach muzycznych (orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna)

• Czytanie nut głosem

Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• Formy wokalne i wokalno-instrumentalne realizowane przez Chór Akademicki

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) a w szczególności:

• systematyczne i aktywne uczestnictwo w próbach Chóru Akademickiego

• obowiązkowy, czynny udział w koncertach publicznych Chóru Akademickiego organizowanych przez Uczelnię

• znajomość aktualnie opracowywanego w semestrze repertuaru pieśni i form wokalno -instrumentalnych

Kryteria oceniania: zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

• zaliczeniem semestru zimowego jest udział w Koncercie na Święto Uczelni w dniu 18 lutego

• zaliczeniem semestru letniego jest udział w Koncercie Chóru (maj lub czerwiec)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Strona przedmiotu: http://chor.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz./tydz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przedmiot trwa odrębnie w semestrze zimowym i letnim.

Obowiązuje indywidualne przesłuchanie przed rejestracją na zajęcia

Pełny opis:

• Doskonalenie umiejętności śpiewu zespołowego, pracy w grupie

• Praktyczne utrwalanie indywidualnych umiejętności wokalnych dla potrzeb emisji zbiorowej w chórze

• Rozwijanie wyobraźni muzycznej studentów i wrażliwości na niuanse wykonawczo – interpretacyjne

• Zapoznanie studentów z warsztatem dyrygenckim podczas realizacji form wokalnych i wokalno-instrumentalnych w profesjonalnych ośrodkach i zespołach muzycznych (orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna)

• Czytanie nut głosem

Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• W. A. Mozart - Requiem d-moll

C. Orff - Carmina burana

L. Bernstein - suita z West Side Story

Repertuar do koncertu na Święto Uniwersytetu

• pieśni a cappella

Uwagi:

kolokwia realizowane w ramach występów Chóru Akademickiego na uroczystościach uczelnianych i wydziałowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Strona przedmiotu: http://chor.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Pełny opis:

• Doskonalenie umiejętności śpiewu zespołowego, pracy w grupie

• Praktyczne utrwalanie indywidualnych umiejętności wokalnych dla potrzeb emisji zbiorowej w chórze

• Rozwijanie wyobraźni muzycznej studentów i wrażliwości na niuanse wykonawczo – interpretacyjne

• Zapoznanie studentów z warsztatem dyrygenckim podczas realizacji form wokalnych i wokalno-instrumentalnych w profesjonalnych ośrodkach i zespołach muzycznych (orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna)

• Czytanie nut głosem

Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• W. A. Mozart - Requiem d-moll

C. Orff - Carmina burana

L. Bernstein - suita z West Side Story

Repertuar do koncertu na Święto Uniwersytetu

• pieśni a cappella

Uwagi:

kolokwia realizowane w ramach występów Chóru Akademickiego na uroczystościach uczelnianych i wydziałowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Strona przedmiotu: http://chor.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz./tydz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przedmiot trwa odrębnie w semestrze zimowym i letnim.

Obowiązuje indywidualne przesłuchanie przed rejestracją na zajęcia - 603 693 546

Pełny opis:

• Doskonalenie umiejętności śpiewu zespołowego, pracy w grupie

• Praktyczne utrwalanie indywidualnych umiejętności wokalnych dla potrzeb emisji zbiorowej w chórze

• Rozwijanie wyobraźni muzycznej studentów i wrażliwości na niuanse wykonawczo – interpretacyjne

• Zapoznanie studentów z warsztatem dyrygenckim podczas realizacji form wokalnych i wokalno-instrumentalnych w profesjonalnych ośrodkach i zespołach muzycznych (orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna)

• Czytanie nut głosem

Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• Utworu wokalno instrumentalne:

G. Faure - Requiem d-moll

W. Kilar - Exodus

L. Bernstein - suita z West Side Story

• Repertuar do koncertu na Święto Uniwersytetu 19 II 2019 r.

• pieśni a cappella

Uwagi:

kolokwia realizowane w ramach występów Chóru Akademickiego na uroczystościach uczelnianych i wydziałowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Strona przedmiotu: http://chor.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przed zapisem konieczne przesłuchanie (predyspozycje słuchowo-rytmiczne)

zgłoszenia - 603 693 546

Pełny opis:

• Doskonalenie umiejętności śpiewu zespołowego, pracy w grupie

• Praktyczne utrwalanie indywidualnych umiejętności wokalnych dla potrzeb emisji zbiorowej w chórze

• Rozwijanie wyobraźni muzycznej studentów i wrażliwości na niuanse wykonawczo – interpretacyjne

• Zapoznanie studentów z warsztatem dyrygenckim podczas realizacji form wokalnych i wokalno-instrumentalnych w profesjonalnych ośrodkach i zespołach muzycznych (orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna)

• Czytanie nut głosem

Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• Repertuar do koncertu maj/czerwiec 2019

• pieśni a cappella

Uwagi:

kolokwia realizowane w ramach występów Chóru Akademickiego na uroczystościach uczelnianych i wydziałowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Strona przedmiotu: http://chor.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz./tydz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przedmiot trwa odrębnie w semestrze zimowym i letnim.

Obowiązuje indywidualne przesłuchanie przed rejestracją na zajęcia - 603 693 546

Pełny opis:

• Doskonalenie umiejętności śpiewu zespołowego, pracy w grupie

• Praktyczne utrwalanie indywidualnych umiejętności wokalnych dla potrzeb emisji zbiorowej w chórze

• Rozwijanie wyobraźni muzycznej studentów i wrażliwości na niuanse wykonawczo – interpretacyjne

• Zapoznanie studentów z warsztatem dyrygenckim podczas realizacji form wokalnych i wokalno-instrumentalnych w profesjonalnych ośrodkach i zespołach muzycznych (orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna)

• Czytanie nut głosem

Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• Utworu wokalno instrumentalne:

G. Faure - Requiem d-moll

J. Rutter - Requiem

• Repertuar do koncertu na Święto Uniwersytetu 19 II 2020 r.

• pieśni a cappella

Uwagi:

kolokwia realizowane w ramach występów Chóru Akademickiego na uroczystościach uczelnianych i wydziałowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Strona przedmiotu: http://chor.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przed zapisem konieczne przesłuchanie (predyspozycje słuchowo-rytmiczne)

zgłoszenia - 603 693 546

Pełny opis:

• Doskonalenie umiejętności śpiewu zespołowego, pracy w grupie

• Praktyczne utrwalanie indywidualnych umiejętności wokalnych dla potrzeb emisji zbiorowej w chórze

• Rozwijanie wyobraźni muzycznej studentów i wrażliwości na niuanse wykonawczo – interpretacyjne

• Zapoznanie studentów z warsztatem dyrygenckim podczas realizacji form wokalnych i wokalno-instrumentalnych w profesjonalnych ośrodkach i zespołach muzycznych (orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna)

• Czytanie nut głosem

Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• Repertuar do koncertu maj/czerwiec 2020

• pieśni a cappella

Uwagi:

kolokwia realizowane w ramach występów Chóru Akademickiego na uroczystościach uczelnianych i wydziałowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Strona przedmiotu: http://chor.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz./tydz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przedmiot trwa odrębnie w semestrze zimowym i letnim.

Obowiązuje indywidualne przesłuchanie przed rejestracją na zajęcia - 603 693 546

Pełny opis:

• Doskonalenie umiejętności śpiewu zespołowego, pracy w grupie

• Praktyczne utrwalanie indywidualnych umiejętności wokalnych dla potrzeb emisji zbiorowej w chórze

• Rozwijanie wyobraźni muzycznej studentów i wrażliwości na niuanse wykonawczo – interpretacyjne

• Zapoznanie studentów z warsztatem dyrygenckim podczas realizacji form wokalnych i wokalno-instrumentalnych w profesjonalnych ośrodkach i zespołach muzycznych (orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna)

• Czytanie nut głosem

Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• Utworu wokalno instrumentalne:

G. Faure - Requiem d-moll

J. Rutter - Requiem

• Repertuar do koncertu na Święto Uniwersytetu 19 II 2020 r.

• pieśni a cappella

Uwagi:

kolokwia realizowane w ramach występów Chóru Akademickiego na uroczystościach uczelnianych i wydziałowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Strona przedmiotu: http://chor.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia realizowane zbiorowo, 2 x 2 godz.

wtorki i czwartki 18.3o-21.oo, Sala konferencyjna w Auli UMK ul. Gagarina 9

Przed zapisem konieczne przesłuchanie (predyspozycje słuchowo-rytmiczne)

zgłoszenia - 603 693 546

Pełny opis:

• Doskonalenie umiejętności śpiewu zespołowego, pracy w grupie

• Praktyczne utrwalanie indywidualnych umiejętności wokalnych dla potrzeb emisji zbiorowej w chórze

• Rozwijanie wyobraźni muzycznej studentów i wrażliwości na niuanse wykonawczo – interpretacyjne

• Zapoznanie studentów z warsztatem dyrygenckim podczas realizacji form wokalnych i wokalno-instrumentalnych w profesjonalnych ośrodkach i zespołach muzycznych (orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna)

• Czytanie nut głosem

Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• Repertuar do koncertu maj/czerwiec 2020

• pieśni a cappella

Uwagi:

kolokwia realizowane w ramach występów Chóru Akademickiego na uroczystościach uczelnianych i wydziałowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.