Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne - stretching + joga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-AERO-STR-JOG-ST Kod Erasmus / ISCED: 16.1 / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - stretching + joga
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego.

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich.

Wskazane zainteresowanie, otwarcie i aktywność.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: Student posiada wiedzę na temat techniki wykonywania ćwiczeń rozciągających oraz podstawowych pozycji (asan) i ćwiczeń stosowanych w jodze.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: Student potrafi wykonać ćwiczenia rozciągające konkretne grupy mięśniowe oraz podstawowe pozycje i ćwiczenia stosowane w jodze, dostosowując je do własnych możliwości ruchowch i świadomie kontrolując poprawną postawę ciała.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: Student posiada nawyk systematycznej aktywności ruchowej oraz dbania o własne zdrowie i sprawność fizyczną.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca- opis, pogadanka

Metoda dydaktyczna poszukująca- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne.:

Naśladowcza- ścisła

Zadaniowa-ścisła

Analityczna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Stretching z elementami jogi to zajęcia, których celem jest poprawienie gibkości ciała, zwiększenie siły mięśni, a także relaksacja i odprężenie. Odpowiednio dobrane ćwiczenia rozciągające i pozycje jogi (asany) zwiększają elastyczność i siłę ciała, a także odprężają i eliminują stres.

Pełny opis:

Stretching z elementami jogi to zajęcia podczas których wykonywane są ćwiczenia rozciągające mięśnie, jak również podstawowe pozycje (asany) i ćwiczenia stosowane w jodze oraz ćwiczenia oddechowe

i relaksacyjne. Głównym celem zajęć jest wszechstronne usprawnianie ciała poprzez zwiększenie zakresu ruchu w stawach (gibkości) i siły mięśni oraz kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Pierwsza część zajęć – rozgrzewka – to ćwiczenia mające charakter ogólnorozwojowy i przygotowujący do części głównej zajęć, podczas której wykonuje się specjalnie dobrane ćwiczenia rozciągające

i pozycje jogi (asany), zwiększające elastyczność i siłę mięśni, szczególnie tych, które są odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. Ćwiczenia poprawiają gibkość ciała i koordynację ruchową, zmniejszają napięcia mięśniowe i likwidują przykurcze, poprawiają ukrwienie mięśni, kształtują prawidłową sylwetkę, a także zwiększają siłę i wytrzymałość mięśni oraz rozwijają świadomość własnego ciała. Końcowa część zajęć przeznaczona jest na relaksację, której celem jest wyciszenie, odprężenie i zregenerowanie całego ciała po wysiłku.

Literatura:

Ellsworth A., Anatomia Jogi, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa, 2012

Anderson B., Stretching czyli ćwiczenia rozciągające, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1995

Materiały szkoleniowe PFI Stretching Plus, 2012

Metody i kryteria oceniania:

W 1: Rozmowy ze studentami; student potrafi opisać podstawowe ćwiczenia rozciągające konkretne grupy mięśniowe

i pozycje (asany) stosowane w jodze.

U 1: Obserwowanie studenta podczas wykonywania ćwiczeń.

K 1: sprawdzanie obecności; zaliczenie – do uzyskania zaliczenia wymagane jest 100% obecności na zajęciach; każda ewentualna nieobecność musi być odrobiona w ciągu dwóch tygodni od jej zaistnienia na innych zajęciach u prowadzącego, do którego zapisany jest student; wyjątek stanowi nieobecność spowodowana chorobą, której nie trzeba odrabiać jeśli jest usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.