Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - siłownia - mężczyźni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-SIL-M
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - siłownia - mężczyźni
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego.

Ogólny dobry stan zdrowia-brak przeciwskazań lekarskich.

Wskazane zainteresowanie, otwarcie, aktywność.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.) :

-udział w wykładach - 0

-udział w ćwiczeniach - 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz. ) :

- przygotowanie do ćwiczeń - 0


- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Łącznie : 90 godz. ( 2 ECTS )
Efekty uczenia się - wiedza:W1 :Posiada podstawowe wiadomości i zna charakterystykę wybranej

dyscypliny a w szczególności aspekt zdrowotny oraz zalety wykonywanych ćwiczeń.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi prawidłowo posługiwać się sprzętem przeznaczonym do wykonywania ćwiczeń.

U2:Potrafi prawidłowo dobrać obciążenia oraz intensywność wykonywanych ćwiczeń.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonywanie ćwiczeń, dba o

szczegóły, jest systematyczny.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- naśladowcza - ścisła

- zadaniowa - ścisła

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Ćwiczenia siłowe wykonywane przy użyciu obciążeń zapewniają harmonijny rozwój sylwetki, siły, koordynacji i sprawności fizycznej.

Student na zajęciach poznaje ogólnie budowę układu mięśniowego człowieka,uczy się doboru ćwiczeń, techniki ich wykonywania, doboru obciążeń, ilości powtórzeń i długości przerw oraz zasad

bezpieczeństwa (asekuracji).

Pełny opis:

Podczas zajęć student wykonuje ćwiczenia w celu kszałtowania,

wzmacniania i/lub zwiększania masy mięśniowej za pomocą:

-ćwiczeń z wykorzystaniem maszyn

-ćwiczeń z wykorzystaniem sztangi i hantli

-ćwiczeń z pokonywaniem ciężaru własnego ciała

Każdy uczestnik zajęć ma możliwość doboru treningu do własnych indywidualnych potrzeb i preferencji

Literatura:

Trening siłowy,przewodnik dla początkujących - Oliver Roberts

Kulturystyka,metody treningu,żywienia,odnowy biologicznej -Grzegorz Kowaluk, Jarosław Sacharuk

Atlas treningu siłowego - Frederic Delavier

Anatomia treningu siłowego - Pat Manocchia

Metody i kryteria oceniania:

W1- rozmowy ze studentami; zaliczenie- student potrafi opisać podstawowe techniki wykonywania ćwiczeń na maszynach oraz ze sztangą i hantlami oraz prawidłowo dobrać obciążenia.

U1,U2 - obserwacja studenta podczas ćwiczeń; zaliczenie- student wykonuje poprawną techniką ćwiczenia na maszynach i ze sztangą oraz prawidłowo dobiera obciążenia w stosunku do własnych możliwości i założonych efektów.

K1 - sprawdzanie obecności; zaliczenie - obecność lub nieobecność usprawiedliwiona na 14 zajęciach w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wasilkiewicz
Prowadzący grup: Wojciech Barczak, Kamil Michalski, Łukasz Pawłowski, Michał Tyburski, Michał Wasielewski, Krzysztof Wasilkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wasilkiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Kola-Jankowska, Łukasz Pawłowski, Michał Tyburski, Krzysztof Wasilkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wasilkiewicz
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska, Kamil Michalski, Łukasz Pawłowski, Hanna Szewczyk, Michał Tyburski, Michał Wasielewski, Krzysztof Wasilkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wasilkiewicz
Prowadzący grup: Kamil Michalski, Krzysztof Wasilkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wasilkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Izabela Pawłowska, Łukasz Pawłowski, Hanna Szewczyk, Michał Tyburski, Krzysztof Wasilkiewicz, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wasilkiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Kamil Michalski, Michał Tyburski, Krzysztof Wasilkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)