Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria reprezentacji algebr skończenie wymiarowych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7404-MAT-TRAI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria reprezentacji algebr skończenie wymiarowych I
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł I

Algebry, moduły i kategorie

1. Terminologia i oznaczenia

2. Kategorie i funktory

3. Moduły proste, radykał i algebry półproste

4. Rozkłady w sumy proste

5. Moduły projektywne i moduły injektywne

6. Algebry bazowe i zanurzenie kategorii modułów

7. Grupa Grothendiecka

8. Produkt i suma włóknista modułów

9. Rozszerzenia skończenie wymiarowych modułów

Rodzaj zaliczenia: egzamin ustny

Termin zajęć: czwartki 14-16, sala S1, WMiI

Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Assem, D. Simson and A. Skowroński,

"Elements of the Representation Theory of Associative Algebras 1: Techniques of Representation Theory", London Mathematical Society Student Texts 65, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

A. Skowroński, K. Yamagata, "Frobenius algebras. I: Basic representation theory", EMS Textbooks in Mathematics. Zürich: European Mathematical Society (EMS), 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Malicki
Prowadzący grup: Piotr Malicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)