Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Scientific writing and publishing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7404-SD-Ch-SWP
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Scientific writing and publishing
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Fundamental knowledge of the area in which a PhD thesis is presently being worked on.

Ability to communicate in English.

Ability to formulate a scientific text in English.Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher

- participation in lectures - 15 hrs

- consultation - 5 hrs


Self-study hours

- writing a manuscript on the topic of the Master or PhD thesis - 20 hrs

- reading literature - 10 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) PhD students will have the ability to select between what is important and what is less important when it comes to the writing of a scientific manuscript

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) PhD students will have the skills to write a manuscript that can be submitted to a journal with a high impact factor

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) PhD students will have the competence to judge the importance of the need to publish scientific results even if they may not be very interesting at the present time. If scientific results are not communicated, no one will be aware of their existence! This happens to so many theses from all over the world that are written in a foreign language that no one can read and from which no papers have been published.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - informative lectures and guidance

- assistance with the writing of a manuscript prepared by the student

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Based on the experience of the teacher with the writing of more than 930 scientific papers, reviews and monographs, students will be guided to write a manuscript on their present work being done as part of their PhD thesis, or on earlier work done as part of a Master thesis in case no manuscript has been prepared or published on that work.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Systematic presentation of the contents of a scientific manuscript.

Detailed discussion of the theme, authors, affiliations, abstract, introduction, experimental section, results and discussion, conclusions, acknowledgements and references, of the manuscript to be prepared and evaluated as final exam.

Literatura: (tylko po angielsku)

Examples from manuscripts published by top experts in the different fields covered by the present PhD thesis that students are working on.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment method:

Evaluation will be performed on the basis of the manuscript prepared by the student at the end of the course.

The student will be asked to present a 15 min seminar on the basis of the written manuscript.

Assessment criteria:

fail: 0-49%; satisfactory: 50-60%; satisfactory plus: 61-65%; good: 66-75%;

good plus: 76-80%; very good: 81-100%

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Nowak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)