Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rozwiń swoje kompetencje - jak się zmotywować i osiągać cele

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 9000-OG-BK-RK-MOC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0031) Rozwój umiejętności osobowościowych Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozwiń swoje kompetencje - jak się zmotywować i osiągać cele
Jednostka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma wymagań wstepnych

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach -15 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat - 10 h


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

- identyfikuje różne typy ról, jakie pełnią osoby w zespole i określa w jakiego typu zadaniach/pracach sprawdzą się najlepiej

- definiuje rodzaje konfliktów w zespole i określa odpowiednie sposoby ich rozwiązywania

- zna techniki komunikacyjne


Efekty uczenia się - umiejętności:

- dostosowuje swoje wypowiedzi do różnych typów odbiorców

- dobiera członków zespołu do projektu/zadania uwzględniając charakterystyczne dla nich role i style komunikacji

- wyznacza zrozumiałe i akceptowane przez wszystkich cele pracy zespołu

- motywuje członków zespołu stosując różnorodne techniki

- stosuje różne metody rozwiązywania konfliktów


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Zajęcia w całości poświęcone są rozwijaniu kompetencji społecznych – komunikatywności i pracy zespołowej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- opis

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Szkolenie: Rozwiń swoje kompetencje- komunikacja w zespole pozwala uczestnikom przygotować się do efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak praca zespołowa, komunikatywność.

Dzięki temu zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy i tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą składały się z modułów dotyczących komunikatywności oraz pracy zespołowej.

Podczas części zajęć dotyczących komunikatywności omówione zostaną style komunikacji, techniki dostosowania przekazu do odbiorców. Studenci w scenkach przećwiczą inicjowanie wypowiedzi, formułowanie jasnych i adekwatnych przekazów, uważne słuchanie i unikanie przerywanie wypowiedzi, podążanie za tokiem wypowiedzi i rozumowanie rozmówcy, otwartość na prezentowanie odmiennych poglądów. (5h.)

Zajęcia dotyczące pracy zespołowej będą zawierały mówienie różnych ról w zespole, metod ustalania wspólnego celu rozumianego i akceptowanego przez wszystkich członków zespołu, technik rozwiazywania różnych typów konfliktów . Studenci w scenkach i zadaniach grupowych przećwiczą wspólne wyznaczanie celów, motywowanie członków grupy, przekazywanie i odbieranie informacji zwrotnej oraz rozwiązywanie konfliktów (10h).

Literatura:

Ricky W.Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 17 "Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach”

Stephen P.Robbins "Zachowania w organizacji"– rozdz. 9 "Komunikacja”

James A. F. Stoner, R. Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierownie"– rozdz. 19 “Komunikacja I negocjowanie”

Eileen Hammar i Anne Malatchi "7 nawyków skutecznych zespołów"

R.Meredith Balbin "Twoja rola w zespole"

Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania"

Ricky W.Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 16 "Zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi"

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: z oceną

Oceniane będą:

- praca indywidualna (esej)

- praca w zespole

- aktywność

Obecność na zajęciach: min. 80%

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy indywidualnej

(eseju), pracy zespołowej, aktywności:

ndst: 3 pkt. (0% -19%)

dst: 6 pkt. (20%- 39%)

dst plus: 9 pkt. (40%- 59%)

db: 12 pkt. (60%- 79%)

db plus: 15 pkt. (80%- 90%)

bdb: 18 pkt. (91%-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Katarzyna Jagiełka
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie: Rozwiń swoje kompetencje- Jak się zmotywować i osiągać cele pozwala uczestnikom przygotować się do efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak organizacja pracy i motywacja. Zwiększą dzięki temu swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą składały się z modułów dotyczących organizacji pracy i motywacji..

Podczas części zajęć dotyczących organizacji pracy omówione zostaną wskaźniki kompetencji organizacja pracy i motywacja oraz towarzyszące im pożądane zachowania.

Studenci zapoznają się z techniką SMART, która pozwoli im na precyzyjne określanie celów umożliwiający jego realizację. Ponadto rozpoznają „złodziei czasu’” w kontekście pozbycia się złych nawyków oraz nagradzania się za osiągnięcie celu.

(5h.)

Zajęcia dotyczące organizacji pracy obejmą następujące zagadnienia: precyzyjne określanie celów, działanie według priorytetów, uwzględnienie w planie zajęć czterech sfer rozwoju człowieka, kontrolowanie działań na poszczególnych etapach oraz radzenie sobie ze „złodziejami czasu”.

Studenci w zadaniach indywidualnych i grupowych przećwiczą techniki organizacji pracy i automotywacji(10h).

Literatura:

Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania”

Stephen R. Covey, Roger Merrill, Rebecca R. Merrill "Najpierw rzeczy najważniejsze"

Kerry Gleeson "Zrób to od razu. Program osobistej efektywności"

John Boyd , Philip Zimbardo "Paradoks czasu. Psychologia postrzegania czasu"

Lothar Seiwert „Zarządzanie czasem, bądź panem własnego czasu”

M Buckinhgham "To jedno, co powinieneś wiedzieć"

Wiesław Łukaszewski "Wytrwałość w działaniu"

John Maxwell "Talent nie wystarczy"

John C. Maxwell "Nie oglądaj się na porażkę"

Brian Tracy "Zjedz tę żabę. 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Katarzyna Jagiełka
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie: Rozwiń swoje kompetencje- Jak się zmotywować i osiągać cele pozwala uczestnikom przygotować się do efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak organizacja pracy i motywacja. Zwiększą dzięki temu swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą składały się z modułów dotyczących organizacji pracy i motywacji..

Podczas części zajęć dotyczących organizacji pracy omówione zostaną wskaźniki kompetencji organizacja pracy i motywacja oraz towarzyszące im pożądane zachowania.

Studenci zapoznają się z techniką SMART, która pozwoli im na precyzyjne określanie celów umożliwiający jego realizację. Ponadto rozpoznają „złodziei czasu’” w kontekście pozbycia się złych nawyków oraz nagradzania się za osiągnięcie celu.

(5h.)

Zajęcia dotyczące organizacji pracy obejmą następujące zagadnienia: precyzyjne określanie celów, działanie według priorytetów, uwzględnienie w planie zajęć czterech sfer rozwoju człowieka, kontrolowanie działań na poszczególnych etapach oraz radzenie sobie ze „złodziejami czasu”.

Studenci w zadaniach indywidualnych i grupowych przećwiczą techniki organizacji pracy i automotywacji(10h).

Literatura:

Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania”

Stephen R. Covey, Roger Merrill, Rebecca R. Merrill "Najpierw rzeczy najważniejsze"

Kerry Gleeson "Zrób to od razu. Program osobistej efektywności"

John Boyd , Philip Zimbardo "Paradoks czasu. Psychologia postrzegania czasu"

Lothar Seiwert „Zarządzanie czasem, bądź panem własnego czasu”

M Buckinhgham "To jedno, co powinieneś wiedzieć"

Wiesław Łukaszewski "Wytrwałość w działaniu"

John Maxwell "Talent nie wystarczy"

John C. Maxwell "Nie oglądaj się na porażkę"

Brian Tracy "Zjedz tę żabę. 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania"

Uwagi:

Stacjonarnie:

Świetlica – Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Gagarina 35

Środa, 3x5h: 6.4, 13.4, 20.4.2022r.,

w godz. 10-15.00

On-line:

W przypadku dalszych obostrzeń sanitarnych związanych

z pandemią, zajęcia będą odbywały się na platformie TEAMS:

Środa, 5x3h: 30.03, 6.04, 13.04, 20.04, 27.04.2022r.

w godz. 10.00-13.00

Prowadząca: Katarzyna Jagiełka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Katarzyna Jagiełka
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie: Rozwiń swoje kompetencje- Jak się zmotywować i osiągać cele pozwala uczestnikom przygotować się do efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak organizacja pracy i motywacja. Zwiększą dzięki temu swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą składały się z modułów dotyczących organizacji pracy i motywacji..

Podczas części zajęć dotyczących organizacji pracy omówione zostaną wskaźniki kompetencji organizacja pracy i motywacja oraz towarzyszące im pożądane zachowania.

Studenci zapoznają się z techniką SMART, która pozwoli im na precyzyjne określanie celów umożliwiający jego realizację. Ponadto rozpoznają „złodziei czasu’” w kontekście pozbycia się złych nawyków oraz nagradzania się za osiągnięcie celu.

(5h.)

Zajęcia dotyczące organizacji pracy obejmą następujące zagadnienia: precyzyjne określanie celów, działanie według priorytetów, uwzględnienie w planie zajęć czterech sfer rozwoju człowieka, kontrolowanie działań na poszczególnych etapach oraz radzenie sobie ze „złodziejami czasu”.

Studenci w zadaniach indywidualnych i grupowych przećwiczą techniki organizacji pracy i automotywacji(10h).

Literatura:

Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania”

Stephen R. Covey, Roger Merrill, Rebecca R. Merrill "Najpierw rzeczy najważniejsze"

Kerry Gleeson "Zrób to od razu. Program osobistej efektywności"

John Boyd , Philip Zimbardo "Paradoks czasu. Psychologia postrzegania czasu"

Lothar Seiwert „Zarządzanie czasem, bądź panem własnego czasu”

M Buckinhgham "To jedno, co powinieneś wiedzieć"

Wiesław Łukaszewski "Wytrwałość w działaniu"

John Maxwell "Talent nie wystarczy"

John C. Maxwell "Nie oglądaj się na porażkę"

Brian Tracy "Zjedz tę żabę. 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania"

Uwagi:

Semestr zimowy

Stacjonarnie:

Świetlica – Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Gagarina 35

Semestr zimowy: Wtorek, 3x5h, 12.10., 19.10., 26.10.2021,

w godz. 11.00-16.00

On-line:

W przypadku dalszych obostrzeń sanitarnych związanych

z pandemią, zajęcia będą odbywały się na platformie TEAMS:

Semestr zimowy: Wtorek, 5x3h, 12.10., 19.10., 26.10., 9.11., 16.11.2021

w godz. 11.00-14.00

Prowadząca: Katarzyna Jagiełka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Katarzyna Jagiełka
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie: Rozwiń swoje kompetencje- Jak się zmotywować i osiągać cele pozwala uczestnikom przygotować się do efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak organizacja pracy i motywacja. Zwiększą dzięki temu swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą składały się z modułów dotyczących organizacji pracy i motywacji..

Podczas części zajęć dotyczących organizacji pracy omówione zostaną wskaźniki kompetencji organizacja pracy i motywacja oraz towarzyszące im pożądane zachowania.

Studenci zapoznają się z techniką SMART, która pozwoli im na precyzyjne określanie celów umożliwiający jego realizację. Ponadto rozpoznają „złodziei czasu’” w kontekście pozbycia się złych nawyków oraz nagradzania się za osiągnięcie celu.

(5h.)

Zajęcia dotyczące organizacji pracy obejmą następujące zagadnienia: precyzyjne określanie celów, działanie według priorytetów, uwzględnienie w planie zajęć czterech sfer rozwoju człowieka, kontrolowanie działań na poszczególnych etapach oraz radzenie sobie ze „złodziejami czasu”.

Studenci w zadaniach indywidualnych i grupowych przećwiczą techniki organizacji pracy i automotywacji(10h).

Literatura:

Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania”

Stephen R. Covey, Roger Merrill, Rebecca R. Merrill "Najpierw rzeczy najważniejsze"

Kerry Gleeson "Zrób to od razu. Program osobistej efektywności"

John Boyd , Philip Zimbardo "Paradoks czasu. Psychologia postrzegania czasu"

Lothar Seiwert „Zarządzanie czasem, bądź panem własnego czasu”

M Buckinhgham "To jedno, co powinieneś wiedzieć"

Wiesław Łukaszewski "Wytrwałość w działaniu"

John Maxwell "Talent nie wystarczy"

John C. Maxwell "Nie oglądaj się na porażkę"

Brian Tracy "Zjedz tę żabę. 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania"

Uwagi:

Semestr letni

Stacjonarnie:

Świetlica – Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Gagarina 35

Środa, 3x5h: 6.4, 13.4, 20.4.2022r.,

w godz. 10-15.00

On-line:

W przypadku dalszych obostrzeń sanitarnych związanych

z pandemią, zajęcia będą odbywały się na platformie TEAMS:

Środa, 5x3h: 30.03, 6.04, 13.04, 20.04, 27.04.2022r.

w godz. 10.00-13.00

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)