Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwiń swoje kompetencje - Efektywna praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 9000-OG-BK-RK-PZRK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0031) Rozwój umiejętności osobowościowych
Nazwa przedmiotu: Rozwiń swoje kompetencje - Efektywna praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów
Jednostka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma wymagań wstepnych

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach -15 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat - 10 h


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

- identyfikuje różne typy ról, jakie pełnią osoby w zespole i określa w jakiego typu zadaniach/pracach sprawdzą się najlepiej

- definiuje rodzaje konfliktów w zespole i określa odpowiednie sposoby ich rozwiązywania

- zna techniki komunikacyjne


Efekty uczenia się - umiejętności:

- dostosowuje swoje wypowiedzi do różnych typów odbiorców

- dobiera członków zespołu do projektu/zadania uwzględniając charakterystyczne dla nich role i style komunikacji

- wyznacza zrozumiałe i akceptowane przez wszystkich cele pracy zespołu

- motywuje członków zespołu stosując różnorodne techniki

- stosuje różne metody rozwiązywania konfliktów


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Zajęcia w całości poświęcone są rozwijaniu kompetencji społecznych – komunikatywności i pracy zespołowej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- opis

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Szkolenie: Rozwiń swoje kompetencje- komunikacja w zespole pozwala uczestnikom przygotować się do efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak praca zespołowa, komunikatywność.

Dzięki temu zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy i tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą składały się z modułów dotyczących komunikatywności oraz pracy zespołowej.

Podczas części zajęć dotyczących komunikatywności omówione zostaną style komunikacji, techniki dostosowania przekazu do odbiorców. Studenci w scenkach przećwiczą inicjowanie wypowiedzi, formułowanie jasnych i adekwatnych przekazów, uważne słuchanie i unikanie przerywanie wypowiedzi, podążanie za tokiem wypowiedzi i rozumowanie rozmówcy, otwartość na prezentowanie odmiennych poglądów. (5h.)

Zajęcia dotyczące pracy zespołowej będą zawierały mówienie różnych ról w zespole, metod ustalania wspólnego celu rozumianego i akceptowanego przez wszystkich członków zespołu, technik rozwiazywania różnych typów konfliktów . Studenci w scenkach i zadaniach grupowych przećwiczą wspólne wyznaczanie celów, motywowanie członków grupy, przekazywanie i odbieranie informacji zwrotnej oraz rozwiązywanie konfliktów (10h).

Literatura:

Ricky W.Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 17 "Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach”

Stephen P.Robbins "Zachowania w organizacji"– rozdz. 9 "Komunikacja”

James A. F. Stoner, R. Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierownie"– rozdz. 19 “Komunikacja I negocjowanie”

Eileen Hammar i Anne Malatchi "7 nawyków skutecznych zespołów"

R.Meredith Balbin "Twoja rola w zespole"

Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania"

Ricky W.Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 16 "Zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi"

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: z oceną

Oceniane będą:

- praca indywidualna (esej)

- praca w zespole

- aktywność

Obecność na zajęciach: min. 80%

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy indywidualnej

(eseju), pracy zespołowej, aktywności:

ndst: 3 pkt. (0% -19%)

dst: 6 pkt. (20%- 39%)

dst plus: 9 pkt. (40%- 59%)

db: 12 pkt. (60%- 79%)

db plus: 15 pkt. (80%- 90%)

bdb: 18 pkt. (91%-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jagiełka
Prowadzący grup: Katarzyna Jagiełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie: Rozwiń swoje kompetencje - Praca w zespole i rozwiązywanie konfliktów pozwala uczestnikom przygotować się do efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak praca zespołowa, komunikatywność. Zwiększą dzięki temu swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą składały się z modułów dotyczących komunikatywności oraz pracy zespołowej.

Podczas części zajęć dotyczących komunikatywności omówione zostaną style komunikacji, techniki dostosowania przekazu do odbiorców. Studenci w scenkach przećwiczą inicjowanie wypowiedzi, formułowanie jasnych i adekwatnych przekazów, uważne słuchanie i unikanie przerywanie wypowiedzi, podążanie za tokiem wypowiedzi i rozumowanie rozmówcy, otwartość na prezentowanie odmiennych poglądów. (5h.)

Zajęcia dotyczące pracy zespołowej obejmą następujące zagadnienia: role w zespole, sposoby motywowania uczestników projektu, metody ustalania wspólnego celu rozumianego i akceptowanego przez wszystkich członków zespołu, techniki rozwiązywania różnych typów konfliktów . Studenci w scenkach i zadaniach grupowych przećwiczą wyznaczania celów zespołu, motywowanie członków grupy, przekazywanie i odbieranie informacji zwrotnej oraz rozwiązywanie konfliktów (10h).

Literatura:

Ricky W.Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 17 "Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach”

Stephen P.Robbins "Zachowania w organizacji"– rozdz. 9 "Komunikacja”

James A. F. Stoner, R. Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierownie"– rozdz. 19 “Komunikacja I negocjowanie”

Eileen Hammar i Anne Malatchi "7 nawyków skutecznych zespołów"

R.Meredith Balbin "Twoja rola w zespole"

Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania"

Ricky W.Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"

"Zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi"

Uwagi:

Środa, 3 x 5h, 9.10., 16.10., 23.10.2019 w godz. 10.00-15.00

świetlica – Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Gagarina 35

1 grupa (limit miejsc – 25 osób)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jagiełka
Prowadzący grup: Katarzyna Jagiełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie: Rozwiń swoje kompetencje - Praca w zespole i rozwiązywanie konfliktów pozwala uczestnikom przygotować się do efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak praca zespołowa, komunikatywność. Zwiększą dzięki temu swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą składały się z modułów dotyczących komunikatywności oraz pracy zespołowej.

Podczas części zajęć dotyczących komunikatywności omówione zostaną style komunikacji, techniki dostosowania przekazu do odbiorców. Studenci w scenkach przećwiczą inicjowanie wypowiedzi, formułowanie jasnych i adekwatnych przekazów, uważne słuchanie i unikanie przerywanie wypowiedzi, podążanie za tokiem wypowiedzi i rozumowanie rozmówcy, otwartość na prezentowanie odmiennych poglądów. (5h.)

Zajęcia dotyczące pracy zespołowej obejmą następujące zagadnienia: role w zespole, sposoby motywowania uczestników projektu, metody ustalania wspólnego celu rozumianego i akceptowanego przez wszystkich członków zespołu, techniki rozwiązywania różnych typów konfliktów . Studenci w scenkach i zadaniach grupowych przećwiczą wyznaczania celów zespołu, motywowanie członków grupy, przekazywanie i odbieranie informacji zwrotnej oraz rozwiązywanie konfliktów (10h).

Literatura:

Ricky W.Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 17 "Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach”

Stephen P.Robbins "Zachowania w organizacji"– rozdz. 9 "Komunikacja”

James A. F. Stoner, R. Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierownie"– rozdz. 19 “Komunikacja I negocjowanie”

Eileen Hammar i Anne Malatchi "7 nawyków skutecznych zespołów"

R.Meredith Balbin "Twoja rola w zespole"

Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania"

Ricky W.Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"

"Zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi"

Uwagi:

Środa, 3 x 5h, 9.10., 16.10., 23.10.2019 w godz. 10.00-15.00

świetlica – Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Gagarina 35

1 grupa (limit miejsc – 25 osób)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jagiełka
Prowadzący grup: Katarzyna Jagiełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie: Rozwiń swoje kompetencje - Praca w zespole i rozwiązywanie konfliktów pozwala uczestnikom przygotować się do efektywnego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijanie podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak praca zespołowa, komunikatywność. Zwiększą dzięki temu swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą składały się z modułów dotyczących komunikatywności oraz pracy zespołowej.

Podczas części zajęć dotyczących komunikatywności omówione zostaną style komunikacji, techniki dostosowania przekazu do odbiorców. Studenci w scenkach przećwiczą inicjowanie wypowiedzi, formułowanie jasnych i adekwatnych przekazów, uważne słuchanie i unikanie przerywanie wypowiedzi, podążanie za tokiem wypowiedzi i rozumowanie rozmówcy, otwartość na prezentowanie odmiennych poglądów. (5h.)

Zajęcia dotyczące pracy zespołowej obejmą następujące zagadnienia: role w zespole, sposoby motywowania uczestników projektu, metody ustalania wspólnego celu rozumianego i akceptowanego przez wszystkich członków zespołu, techniki rozwiązywania różnych typów konfliktów . Studenci w scenkach i zadaniach grupowych przećwiczą wyznaczania celów zespołu, motywowanie członków grupy, przekazywanie i odbieranie informacji zwrotnej oraz rozwiązywanie konfliktów (10h).

Literatura:

Ricky W.Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"– rozdz. 17 "Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach”

Stephen P.Robbins "Zachowania w organizacji"– rozdz. 9 "Komunikacja”

James A. F. Stoner, R. Edward Frejman, Daniel R. Gilbert Jr. “Kierownie"– rozdz. 19 “Komunikacja I negocjowanie”

Eileen Hammar i Anne Malatchi "7 nawyków skutecznych zespołów"

R.Meredith Balbin "Twoja rola w zespole"

Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania"

Ricky W.Griffin "Podstawy zarządzania organizacjami"

"Zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi"

Uwagi:

Środa, 3 x 5h, 9.10., 16.10., 23.10.2019 w godz. 10.00-15.00

świetlica – Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Gagarina 35

1 grupa (limit miejsc – 25 osób)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.