Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening radzenia sobie ze stresem i postawy asertywnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 9000-OG-BK-RK-TSA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0031) Rozwój umiejętności osobowościowych
Nazwa przedmiotu: Trening radzenia sobie ze stresem i postawy asertywnej
Jednostka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15 godz.):

- udział w ćwiczeniach


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 4 h

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej) - 6 h


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

- zna definicję stresu i asertywności

- charakteryzuje mechanizm stresowy, schemat reakcji na stres oraz proces uważnej reakcji na stres

- wymienia przyczyny oraz objawy/skutki stresu

- charakteryzuje techniki radzenia sobie ze stresem

- opisuje zachowania asertywne i nieasertywne (dominujące i uległe)

- zna prawa asertywności

- przedstawia przyczyny i skutki zachowań nieasertywnych

- opisuje zyski i straty będące efektem stosowania zachowań nieasertywnych i asertywnych

- charakteryzuje techniki asertywne


Efekty uczenia się - umiejętności:

- wykorzystuje mechanizm stresowy oraz proces uważnej reakcji na stres w celu poradzenia sobie w sytuacjach stresowych

- potrafi przedstawić przyczyny i skutki stresu

- poznaje siebie pod kątem stresu (przyczyny, objawy)

- potrafi rozróżnić konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem od destruktywnych/ nieefektywnych

- wykorzystuje różnorodne techniki, by poradzić sobie ze stresem

- umie pracować pod presją czasu

- pracuje efektywnie w trudnych warunkach

- wykonuje kilka zadań jednocześnie

- kontroluje własne emocje

- potrafi szybko wznowić działanie po porażkach

- charakteryzuje zachowania asertywne, dominujące i uległe

- stosuje prawa asertywności

- rozpoznaje przyczyny i skutki zachowań nieasertywnych (dominujących/agresywnych i uległych)

- przedstawia zyski z zachowań asertywnych i straty z zachowań nieasertywnych

- poznaje poziom swojej asertywności

- stosuje techniki asertywne w odniesieniu do konkretnej sytuacji i osoby

- wyraża w sposób bezpośredni i otwarty własne oczekiwania, prośby i potrzeby

- potrafi stawiać granice

- wyraża negatywne uczucia

- wyraża swoje opinie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Zajęcia w całości poświęcone są rozwijaniu kompetencji społecznych – odporność na stres oraz asertywność. Uczestnik ma świadomość znaczenia rozwoju powyższych kompetencji w znalezienie pracy oraz w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i budowaniu postawy asertywnej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- opis

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom poradzić sobie w stresowych sytuacjach oraz budować postawę asertywną. Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak odporność na stres i asertywność oraz elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju. Kompetencje te będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w firmie warsztatowej będą obejmowały tematykę związaną ze stresem i asertywnością. Ponadto będą rozwijały elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju.

Pierwszym etapem szkolenia będzie stres i jego działanie. W tej części zostaną omówione takie elementy jak: definicja stresu, mechanizm stresowy, jego działanie, przyczyny oraz skutki stresu, schemat reakcji na stres i proces uważnej reakcji na stres, a także poznawanie siebie pod kątem własnego poziomu stresu i jego objawów. W kolejnej części omówione zostaną różnorodne techniki radzenia sobie ze stresem. Dzięki prezentacjom i ćwiczeniom dotyczącym stresu uczestnicy będą mieli szeroką wiedzę na temat odporności na stres, będą bardziej świadomi przyczyn i skutków własnego stresu, a także będą potrafi zastosować szereg metod radzenia sobie ze stresem dnia codziennego.

Kolejny etap zajęć jest poświęcony asertywności jako jednej z metod radzenia sobie ze stresem. Omówiona zostanie definicja asertywności, prawa asertywności, zachowania asertywne i nieasertywne (dominujące i uległe), przyczyny i skutki zachowań nieasertywnych, zyski z zachowań asertywnych i straty z zachowań nieasertywnych. Ostatnia części szkolenia dotyczy omówienia i stosowania różnych technik asertywnych. Dzięki prezentacjom i ćwiczeniom uczestnicy zgłębią wiedzę dotyczącą asertywności, będą potrafili wyrażać swoje opinie, oczekiwania, potrzeby, negatywne emocje, stawiać granice, będą znać swoje prawa i interesy. Uczestnicy będą potrafili wykorzystywać różnorodne techniki asertywne w zależności od sytuacji i osoby, a także będą bardziej świadomi poziomu swojej asertywności.

Literatura:

1.Jon Kabat Zinn "Świadomą drogą przez depresję"

2.Jon Kabat-Zinn "Życie piękna katastrofa”

3.Robert M. Sapolsky "Dlaczego zebry nie mają wrzodów"

4.Micheline Rampe "Odporność psychiczna. Siedem filarów. 5.Tajemnica naszej wewnętrznej siły"

6.David Servan – Schreiber " ZDROWIEJ! Pokonaj lęk, stres i depresję"

7.Robert Dilts, Suzi Smith, Tim Hallbom "Przekonania. Ścieżki do zdrowia i dobrobycia"

8.Aleksander Perski "Poradnik na czas przełomu"

9.Robert J Edelmann " Konflikty w pracy"

10.William Ury "Siła Pozytywnego "Nie"

11.Stephen P. Robbins "Zachowania w organizacji”

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie beż oceny

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

- przygotowanie do ćwiczeń – 4 h

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej) – 6 h

- obecność na zajęciach (min. 80%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Izabela Rutkowska
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom poradzić sobie w stresowych sytuacjach oraz budować postawę asertywną. Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak odporność na stres i asertywność oraz elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju. Kompetencje te będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w firmie warsztatowej będą obejmowały tematykę związaną ze stresem i asertywnością. Ponadto będą rozwijały elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju.

Pierwszym etapem szkolenia będzie stres i jego działanie. W tej części zostaną omówione takie elementy jak: definicja stresu, mechanizm stresowy, jego działanie, przyczyny oraz skutki stresu, schemat reakcji na stres i proces uważnej reakcji na stres, a także poznawanie siebie pod kątem własnego poziomu stresu i jego objawów. W kolejnej części omówione zostaną różnorodne techniki radzenia sobie ze stresem. Dzięki prezentacjom i ćwiczeniom dotyczącym stresu uczestnicy będą mieli szeroką wiedzę na temat odporności na stres, będą bardziej świadomi przyczyn i skutków własnego stresu, a także będą potrafi zastosować szereg metod radzenia sobie ze stresem dnia codziennego.

Kolejny etap zajęć jest poświęcony asertywności jako jednej z metod radzenia sobie ze stresem. Omówiona zostanie definicja asertywności, prawa asertywności, zachowania asertywne i nieasertywne (dominujące i uległe), przyczyny i skutki zachowań nieasertywnych, zyski z zachowań asertywnych i straty z zachowań nieasertywnych. Ostatnia części szkolenia dotyczy omówienia i stosowania różnych technik asertywnych. Dzięki prezentacjom i ćwiczeniom uczestnicy zgłębią wiedzę dotyczącą asertywności, będą potrafili wyrażać swoje opinie, oczekiwania, potrzeby, negatywne emocje, stawiać granice, będą znać swoje prawa i interesy. Uczestnicy będą potrafili wykorzystywać różnorodne techniki asertywne w zależności od sytuacji i osoby, a także będą bardziej świadomi poziomu swojej asertywności.

Zakres tematów:

1.Stres i jego działanie

2.Techniki radzenia sobie ze stresem

3.Zasady asertywności

4.Techniki asertywne

Literatura:

1.Jon Kabat Zinn "Świadomą drogą przez depresję"

2.Jon Kabat-Zinn "Życie piękna katastrofa”

3.Robert M. Sapolsky "Dlaczego zebry nie mają wrzodów"

4.Micheline Rampe "Odporność psychiczna. Siedem filarów. 5.Tajemnica naszej wewnętrznej siły"

6.David Servan – Schreiber " ZDROWIEJ! Pokonaj lęk, stres i depresję"

7.Robert Dilts, Suzi Smith, Tim Hallbom "Przekonania. Ścieżki do zdrowia i dobrobycia"

8.Aleksander Perski "Poradnik na czas przełomu"

9.Robert J Edelmann " Konflikty w pracy"

10.William Ury "Siła Pozytywnego "Nie"

11.Stephen P. Robbins "Zachowania w organizacji”

Uwagi:

Ćwiczenia – 15 godzin.

Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)

- obecność na zajęciach (min. 80%)

Zajęcia odbędą się w czwartki: 12.10.2017, 19.10. 2017, 26.10.2017,

w godz. 9.00-14.00

Miejsce: Sala warsztatowa Biura Karier UMK, Gagarina 33, 87-100 Toruń (parter DS.11)

Prowadzący: mgr Izabela Rutkowska

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Izabela Rutkowska
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom poradzić sobie w stresowych sytuacjach oraz budować postawę asertywną. Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak odporność na stres i asertywność oraz elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju. Kompetencje te będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w firmie warsztatowej będą obejmowały tematykę związaną ze stresem i asertywnością. Ponadto będą rozwijały elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju.

Pierwszym etapem szkolenia będzie stres i jego działanie. W tej części zostaną omówione takie elementy jak: definicja stresu, mechanizm stresowy, jego działanie, przyczyny oraz skutki stresu, schemat reakcji na stres i proces uważnej reakcji na stres, a także poznawanie siebie pod kątem własnego poziomu stresu i jego objawów. W kolejnej części omówione zostaną różnorodne techniki radzenia sobie ze stresem. Dzięki prezentacjom i ćwiczeniom dotyczącym stresu uczestnicy będą mieli szeroką wiedzę na temat odporności na stres, będą bardziej świadomi przyczyn i skutków własnego stresu, a także będą potrafi zastosować szereg metod radzenia sobie ze stresem dnia codziennego.

Kolejny etap zajęć jest poświęcony asertywności jako jednej z metod radzenia sobie ze stresem. Omówiona zostanie definicja asertywności, prawa asertywności, zachowania asertywne i nieasertywne (dominujące i uległe), przyczyny i skutki zachowań nieasertywnych, zyski z zachowań asertywnych i straty z zachowań nieasertywnych. Ostatnia części szkolenia dotyczy omówienia i stosowania różnych technik asertywnych. Dzięki prezentacjom i ćwiczeniom uczestnicy zgłębią wiedzę dotyczącą asertywności, będą potrafili wyrażać swoje opinie, oczekiwania, potrzeby, negatywne emocje, stawiać granice, będą znać swoje prawa i interesy. Uczestnicy będą potrafili wykorzystywać różnorodne techniki asertywne w zależności od sytuacji i osoby, a także będą bardziej świadomi poziomu swojej asertywności.

Zakres tematów:

1.Stres i jego działanie

2.Techniki radzenia sobie ze stresem

3.Zasady asertywności

4.Techniki asertywne

Literatura:

1.Jon Kabat Zinn "Świadomą drogą przez depresję"

2.Jon Kabat-Zinn "Życie piękna katastrofa”

3.Robert M. Sapolsky "Dlaczego zebry nie mają wrzodów"

4.Micheline Rampe "Odporność psychiczna. Siedem filarów. 5.Tajemnica naszej wewnętrznej siły"

6.David Servan – Schreiber " ZDROWIEJ! Pokonaj lęk, stres i depresję"

7.Robert Dilts, Suzi Smith, Tim Hallbom "Przekonania. Ścieżki do zdrowia i dobrobycia"

8.Aleksander Perski "Poradnik na czas przełomu"

9.Robert J Edelmann " Konflikty w pracy"

10.William Ury "Siła Pozytywnego "Nie"

11.Stephen P. Robbins "Zachowania w organizacji”

Uwagi:

Ćwiczenia – 15 godzin.

Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)

- obecność na zajęciach (min. 80%)

Zajęcia odbędą się w czwartki: 11.10., 18.10., 25.10.2018

w godz. 9.00-14.00

Miejsce: Sala warsztatowa Biura Karier UMK, Gagarina 33, 87-100 Toruń (parter DS.11)

Prowadzący: mgr Izabela Rutkowska

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Izabela Rutkowska
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom poradzić sobie w stresowych sytuacjach oraz budować postawę asertywną. Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak odporność na stres i asertywność oraz elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju. Kompetencje te będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w firmie warsztatowej będą obejmowały tematykę związaną ze stresem i asertywnością. Ponadto będą rozwijały elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju.

Pierwszym etapem szkolenia będzie stres i jego działanie. W tej części zostaną omówione takie elementy jak: definicja stresu, mechanizm stresowy, jego działanie, przyczyny oraz skutki stresu, schemat reakcji na stres i proces uważnej reakcji na stres, a także poznawanie siebie pod kątem własnego poziomu stresu i jego objawów. W kolejnej części omówione zostaną różnorodne techniki radzenia sobie ze stresem. Dzięki prezentacjom i ćwiczeniom dotyczącym stresu uczestnicy będą mieli szeroką wiedzę na temat odporności na stres, będą bardziej świadomi przyczyn i skutków własnego stresu, a także będą potrafi zastosować szereg metod radzenia sobie ze stresem dnia codziennego.

Kolejny etap zajęć jest poświęcony asertywności jako jednej z metod radzenia sobie ze stresem. Omówiona zostanie definicja asertywności, prawa asertywności, zachowania asertywne i nieasertywne (dominujące i uległe), przyczyny i skutki zachowań nieasertywnych, zyski z zachowań asertywnych i straty z zachowań nieasertywnych. Ostatnia części szkolenia dotyczy omówienia i stosowania różnych technik asertywnych. Dzięki prezentacjom i ćwiczeniom uczestnicy zgłębią wiedzę dotyczącą asertywności, będą potrafili wyrażać swoje opinie, oczekiwania, potrzeby, negatywne emocje, stawiać granice, będą znać swoje prawa i interesy. Uczestnicy będą potrafili wykorzystywać różnorodne techniki asertywne w zależności od sytuacji i osoby, a także będą bardziej świadomi poziomu swojej asertywności.

Zakres tematów:

1.Stres i jego działanie

2.Techniki radzenia sobie ze stresem

3.Zasady asertywności

4.Techniki asertywne

Literatura:

1.Jon Kabat Zinn "Świadomą drogą przez depresję"

2.Jon Kabat-Zinn "Życie piękna katastrofa”

3.Robert M. Sapolsky "Dlaczego zebry nie mają wrzodów"

4.Micheline Rampe "Odporność psychiczna. Siedem filarów. 5.Tajemnica naszej wewnętrznej siły"

6.David Servan – Schreiber " ZDROWIEJ! Pokonaj lęk, stres i depresję"

7.Robert Dilts, Suzi Smith, Tim Hallbom "Przekonania. Ścieżki do zdrowia i dobrobycia"

8.Aleksander Perski "Poradnik na czas przełomu"

9.Robert J Edelmann " Konflikty w pracy"

10.William Ury "Siła Pozytywnego "Nie"

11.Stephen P. Robbins "Zachowania w organizacji”

Uwagi:

Ćwiczenia – 15 godzin.

Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)

- obecność na zajęciach (min. 80%)

Zajęcia odbędą się w czwartki: 17.10., 24.10., 7.11. 2019

w godz. 9.00-14.00

Miejsce: świetlica – Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Gagarina 35

Prowadzący: mgr Izabela Rutkowska

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Banaszak
Prowadzący grup: Izabela Rutkowska
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom poradzić sobie w stresowych sytuacjach oraz budować postawę asertywną. Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak odporność na stres i asertywność oraz elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju. Kompetencje te będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy.

Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w firmie warsztatowej będą obejmowały tematykę związaną ze stresem i asertywnością. Ponadto będą rozwijały elementy komunikacji i brania odpowiedzialności oraz dążenia do rozwoju.

Pierwszym etapem szkolenia będzie stres i jego działanie. W tej części zostaną omówione takie elementy jak: definicja stresu, mechanizm stresowy, jego działanie, przyczyny oraz skutki stresu, schemat reakcji na stres i proces uważnej reakcji na stres, a także poznawanie siebie pod kątem własnego poziomu stresu i jego objawów. W kolejnej części omówione zostaną różnorodne techniki radzenia sobie ze stresem. Dzięki prezentacjom i ćwiczeniom dotyczącym stresu uczestnicy będą mieli szeroką wiedzę na temat odporności na stres, będą bardziej świadomi przyczyn i skutków własnego stresu, a także będą potrafi zastosować szereg metod radzenia sobie ze stresem dnia codziennego.

Kolejny etap zajęć jest poświęcony asertywności jako jednej z metod radzenia sobie ze stresem. Omówiona zostanie definicja asertywności, prawa asertywności, zachowania asertywne i nieasertywne (dominujące i uległe), przyczyny i skutki zachowań nieasertywnych, zyski z zachowań asertywnych i straty z zachowań nieasertywnych. Ostatnia części szkolenia dotyczy omówienia i stosowania różnych technik asertywnych. Dzięki prezentacjom i ćwiczeniom uczestnicy zgłębią wiedzę dotyczącą asertywności, będą potrafili wyrażać swoje opinie, oczekiwania, potrzeby, negatywne emocje, stawiać granice, będą znać swoje prawa i interesy. Uczestnicy będą potrafili wykorzystywać różnorodne techniki asertywne w zależności od sytuacji i osoby, a także będą bardziej świadomi poziomu swojej asertywności.

Zakres tematów:

1.Stres i jego działanie

2.Techniki radzenia sobie ze stresem

3.Zasady asertywności

4.Techniki asertywne

Literatura:

1.Jon Kabat Zinn "Świadomą drogą przez depresję"

2.Jon Kabat-Zinn "Życie piękna katastrofa”

3.Robert M. Sapolsky "Dlaczego zebry nie mają wrzodów"

4.Micheline Rampe "Odporność psychiczna. Siedem filarów. 5.Tajemnica naszej wewnętrznej siły"

6.David Servan – Schreiber " ZDROWIEJ! Pokonaj lęk, stres i depresję"

7.Robert Dilts, Suzi Smith, Tim Hallbom "Przekonania. Ścieżki do zdrowia i dobrobycia"

8.Aleksander Perski "Poradnik na czas przełomu"

9.Robert J Edelmann " Konflikty w pracy"

10.William Ury "Siła Pozytywnego "Nie"

11.Stephen P. Robbins "Zachowania w organizacji”

Uwagi:

Ćwiczenia – 15 godzin.

Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)

- obecność na zajęciach (min. 80%)

Zajęcia odbędą się w czwartki: 17.10., 24.10., 7.11. 2019

w godz. 9.00-14.00

Miejsce: świetlica – Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Gagarina 35

Prowadzący: mgr Izabela Rutkowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.