Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wystąpienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 9000-OG-BK-RK-WP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0031) Rozwój umiejętności osobowościowych
Nazwa przedmiotu: Wystąpienia publiczne
Jednostka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15 godz.):

- udział w ćwiczeniach


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 4 h

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (prezentacja multimedialna na wybrany temat) - 6 h


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

- student zna techniki autoprezentacji i podstawowe zasady wygłaszania przemówień

- student zna sposoby prowadzenia grupy oraz potrafi zdiagnozować typy słuchaczy

- student zna sposoby pracy nad właściwą emisją głosu


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student umie się posługiwać podstawowymi pojęciami

z zakresu retoryki i komunikacji niewerbalnej

- umie przemawiać i przedstawiać (siebie/temat) w sposób przekonujący i właściwie argumentujący.

- umie analizować obserwowane przez siebie prezentacje

i wystąpienia publiczne

- umie przygotować właściwą prezentację multimedialną oraz poprawnie ją zaprezentować przed publicznością.

- student potrafi kontrolować swoje emocje oraz pracuje efektywnie w warunkach stresujących


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student występując publicznie, potrafi stosować zasady właściwej etykiety, potrafi przygotować odpowiedni plan pracy, właściwie dobrać słownictwo do wieku słuchaczy a także zwraca uwagę na estetykę przygotowanych materiałów oraz radzi sobie w stresujących sytuacjach. Potrafi pracować indywidualnie, ale także współpracując w grupie. Potrafi wpływać na grupę dzięki umiejętności przekonywania, a także potrafi panować nad emocjami gdy ma tremę.

Metody dydaktyczne:

- wykład

- pogadanka

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom przygotować szczegółowy plan wystąpienia, dobrać odpowiedni strój, zapanować nad gestykulacją, mimiką oraz wskaże na ważność podtrzymywania kontaktu wzrokowego z publicznością. Dodatkowo pozwoli na zapoznanie z technikami radzenia sobie w stresujących sytuacjach oraz właściwej argumentacji podczas odpowiedzi na trudne pytania słuchaczy. Kompetencje, które są wypadkową wiedzy, umiejętności

i postawy - będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym, szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą obejmowały tematykę związaną z: sztuką przygotowania i przeprowadzenia wystąpienia przed publicznością. Pierwszym etapem szkolenia będzie opanowanie umiejętności opowiadania o sobie, oraz zdiagnozowanie największych barier blokujących studentów przed wystąpieniami. W dalszej części spotkania poruszona zostanie następująca tematyka: przygotowania planu własnego wystąpienia przed publicznością, rozpoznawania typów słuchaczy, metod tworzenia i modyfikowania stylu wypowiedzi w bezpośrednim kontakcie z audytorium, sztuki dobrania właściwej argumentacji oraz odpierania zarzutów oraz radzenia sobie w sytuacjach gdy zapominamy tekstu.

Dalsza część spotkania poświęcona będzie technikom pokonywanie lęku przed występowaniem oraz pozytywnym wykorzystywaniem tremy (techniki relaksacyjne). Omówione

i przećwiczone zostaną także zagadnienia z zakresu: utrzymywanie kontaktu z publicznością, podtrzymywania uwagi słuchaczy, emisji głosu (w zakresie odpowiedniej dykcji, słyszalności oraz intonacji), odpowiedniego użycia ruchu, (mowa ciała, gestykulacja, mimika oraz dobranie stroju podczas autoprezentacji i wystąpień publicznych). Elementem końcowym będzie zapoznanie z technikami radzenia sobie

w konfrontacji z trudnym odbiorcą, czyli sztuka dyskusji, odpowiadania na pytania jako część wystąpienia publicznego.

Literatura:

Allhoff D.-W, A., Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja,

Barłowska M., Budzyńska-Daca A., Ćwiczenia z retoryki

Jaroszyński C., Jaroszyński P., Podstawy retoryki klasycznej

Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia

Lichański J. Z., Retoryka. Historia – teoria – praktyka, Retoryka praktyczna – ćwiczenia

Orłoś M., O sztuce wystąpień publicznych

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić

Rzędowscy J., A., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne

w praktyce

Sikorski W., Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej

George M., Sztuka relaksu. Łagodzenie napięcia, przezwyciężanie stresu, wyzwalanie jaźni,

Servan – Schreiber D., ZDROWIEJ!Pokonaj lęk, stres i depresję

Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

- przygotowanie do ćwiczeń – 4 h

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (prezentacja multimedialna + autoprezentacja) – 6 h

- obecność na zajęciach (80%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Kruźlak
Prowadzący grup: Ewelina Kruźlak
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom przygotować szczegółowy plan wystąpienia, dobrać odpowiedni strój, zapanować nad gestykulacją, mimiką oraz wskaże na ważność podtrzymywania kontaktu wzrokowego z publicznością. Dodatkowo pozwoli na zapoznanie z technikami radzenia sobie w stresujących sytuacjach oraz właściwej argumentacji podczas odpowiedzi na trudne pytania słuchaczy. Kompetencje, które są wypadkową wiedzy, umiejętności

i postawy - będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym, szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą obejmowały tematykę związaną z: sztuką przygotowania i przeprowadzenia wystąpienia przed publicznością. Pierwszym etapem szkolenia będzie opanowanie umiejętności opowiadania o sobie, oraz zdiagnozowanie największych barier blokujących studentów przed wystąpieniami. W dalszej części spotkania poruszona zostanie następująca tematyka: przygotowania planu własnego wystąpienia przed publicznością, rozpoznawania typów słuchaczy, metod tworzenia i modyfikowania stylu wypowiedzi w bezpośrednim kontakcie z audytorium, sztuki dobrania właściwej argumentacji oraz odpierania zarzutów oraz radzenia sobie w sytuacjach gdy zapominamy tekstu.

Dalsza część spotkania poświęcona będzie technikom pokonywanie lęku przed występowaniem oraz pozytywnym wykorzystywaniem tremy (techniki relaksacyjne). Omówione

i przećwiczone zostaną także zagadnienia z zakresu: utrzymywanie kontaktu z publicznością, podtrzymywania uwagi słuchaczy, emisji głosu (w zakresie odpowiedniej dykcji, słyszalności oraz intonacji), odpowiedniego użycia ruchu, (mowa ciała, gestykulacja, mimika oraz dobranie stroju podczas autoprezentacji i wystąpień publicznych). Elementem końcowym będzie zapoznanie z technikami radzenia sobie

w konfrontacji z trudnym odbiorcą, czyli sztuka dyskusji, odpowiadania na pytania jako część wystąpienia publicznego.

Literatura:

Allhoff D.-W, A., Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja,

Barłowska M., Budzyńska-Daca A., Ćwiczenia z retoryki

Jaroszyński C., Jaroszyński P., Podstawy retoryki klasycznej

Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia

Lichański J. Z., Retoryka. Historia – teoria – praktyka, Retoryka praktyczna – ćwiczenia

Orłoś M., O sztuce wystąpień publicznych

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić

Rzędowscy J., A., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne

w praktyce

Sikorski W., Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej

George M., Sztuka relaksu. Łagodzenie napięcia, przezwyciężanie stresu, wyzwalanie jaźni,

Servan – Schreiber D., ZDROWIEJ!Pokonaj lęk, stres i depresję

Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów

Uwagi:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15 godz.):

- udział w ćwiczeniach

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 4 h

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (prezentacja multimedialna na wybrany temat) - 6 h

Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)

Kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

- przygotowanie do ćwiczeń – 4 h

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (prezentacja multimedialna + autoprezentacja) – 6 h

- obecność na zajęciach (80%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Kruźlak
Prowadzący grup: Ewelina Kruźlak
Strona przedmiotu: https://www.biurokarier.umk.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom przygotować szczegółowy plan wystąpienia, dobrać odpowiedni strój, zapanować nad gestykulacją, mimiką oraz wskaże na ważność podtrzymywania kontaktu wzrokowego z publicznością. Dodatkowo pozwoli na zapoznanie z technikami radzenia sobie w stresujących sytuacjach oraz właściwej argumentacji podczas odpowiedzi na trudne pytania słuchaczy. Kompetencje, które są wypadkową wiedzy, umiejętności

i postawy - będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym, szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą obejmowały tematykę związaną z: sztuką przygotowania i przeprowadzenia wystąpienia przed publicznością. Pierwszym etapem szkolenia będzie opanowanie umiejętności opowiadania o sobie, oraz zdiagnozowanie największych barier blokujących studentów przed wystąpieniami. W dalszej części spotkania poruszona zostanie następująca tematyka: przygotowania planu własnego wystąpienia przed publicznością, rozpoznawania typów słuchaczy, metod tworzenia i modyfikowania stylu wypowiedzi w bezpośrednim kontakcie z audytorium, sztuki dobrania właściwej argumentacji oraz odpierania zarzutów oraz radzenia sobie w sytuacjach gdy zapominamy tekstu.

Dalsza część spotkania poświęcona będzie technikom pokonywanie lęku przed występowaniem oraz pozytywnym wykorzystywaniem tremy (techniki relaksacyjne). Omówione

i przećwiczone zostaną także zagadnienia z zakresu: utrzymywanie kontaktu z publicznością, podtrzymywania uwagi słuchaczy, emisji głosu (w zakresie odpowiedniej dykcji, słyszalności oraz intonacji), odpowiedniego użycia ruchu, (mowa ciała, gestykulacja, mimika oraz dobranie stroju podczas autoprezentacji i wystąpień publicznych). Elementem końcowym będzie zapoznanie z technikami radzenia sobie

w konfrontacji z trudnym odbiorcą, czyli sztuka dyskusji, odpowiadania na pytania jako część wystąpienia publicznego.

Literatura:

Allhoff D.-W, A., Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja,

Barłowska M., Budzyńska-Daca A., Ćwiczenia z retoryki

Jaroszyński C., Jaroszyński P., Podstawy retoryki klasycznej

Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia

Lichański J. Z., Retoryka. Historia – teoria – praktyka, Retoryka praktyczna – ćwiczenia

Orłoś M., O sztuce wystąpień publicznych

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić

Rzędowscy J., A., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne

w praktyce

Sikorski W., Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej

George M., Sztuka relaksu. Łagodzenie napięcia, przezwyciężanie stresu, wyzwalanie jaźni,

Servan – Schreiber D., ZDROWIEJ!Pokonaj lęk, stres i depresję

Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów

Uwagi:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15 godz.):

- udział w ćwiczeniach

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 4 h

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (prezentacja multimedialna na wybrany temat) - 6 h

Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)

Kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

- przygotowanie do ćwiczeń – 4 h

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (prezentacja multimedialna + autoprezentacja) – 6 h

- obecność na zajęciach (80%)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.