Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polityka informacyjna państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego [2751-BN-S1-2-SP-PIP] Semestr zimowy 2017/18
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Polityka informacyjna państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego [2751-BN-S1-2-SP-PIP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2017/18 [2017/18Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 18:30 - 20:00
sala 031
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bolesław Sprengel
Literatura:

Wybrana, przykładowa:

Andrzejewski P., Kot W., Media relations budowanie reputacji firmy, Warszawa 2002.

Gmurek M., Oskarżenie na zamówienie. Medialno-polityczny układ w przedstawianiu problematyki przestępczości zorganizowanej,

Toruń 2011.

Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teoria i analizy prasy, radia, telewizji i internetu, Warszawa 2004.

Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003.

Krzanicki M., Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2013.

Public relations instytucji użyteczności publicznej, red. E. Hope, Gdańsk 2005.

Public relations w teorii i praktyce, red. B. Ociepka, Wrocław 2003.

Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Warszawa 2004.

Stinnett R. T., Dzień kłamstwa. Prawda o Pearl Harbor, Warszawa 2001.

Wojcik K., Public relations od a do z. Wprowadzenie programów PR. Kontrola procesów PR, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

1. Ochrona informacji niejawnych.

2. Cenzura prewencyjna w II RP.

3. Cenzura prewencyjna w czasie II wojny światowej.

3. Cenzura prewencyjna w PRL-u.

4. Rzecznicy prasowi Rady Ministrów.

5. Rzecznicy prasowi ministrów obrony narodowej.

6. Rzecznicy prasowi ministrów właściwych ds. wewnętrznych.

7. Rzecznicy prasowi komendantów głównych Policji

8. Rzecznicy prasowi komendantów głównych Straży Granicznej.

9. Rzecznicy Prasowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

10. Rzecznicy prasowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

11. Prasa wojskowa II RP.

12. Działalność prasowo-propagandowa Remigiusza Kwiatkowskiego.

13. Polska prasa wojskowa w czasie II wojny światowej.

14. Polska Zbrojna.

15. Wybrane czasopisma wojskowe wydawane przez MON i WP.

16. Prasa policyjna w II RP.

17. Prasa milicyjna w okresie PRL.

18. Centralna prasa policyjna III RP.

19. Raport - internrnetowy Biuletyn KWP w Bydgoszczy

20.Wojskowe programy radiowe.

21. Wojskowe programy telewizyjne

22. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) MON.

23. BIP MSWiA.

24. BIP Komendy Głównej Policji.

25. BIP Komendy Głównej Straży Granicznej.

26. BIP Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

27. BIP Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

28. BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w...

29. BIP Komendy Stołecznej Policji

30. BIP Komendy Miejskiej (Powiatowej) w ....

31. Polityka informacyjna na temat bezpieczeństwa prowadzona przez polskie placówki dyplomatyczne.

32. Korespondencji wojenni (szkolenie i dostęp do informacji)

33. Polscy korespondencji wojenni w czasie II wojny światowej.

34. Niemieccy korespondenci wojenni w czasie II wojny światowej.

35. Polityka informacyjna w czasie działań wojennych w Iraku

36. Polityka informacyjna w czasie działań wojennych w Afganistanie.

37.Polityka informacyjna w czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

38. Polityka informacyjna w czasie wojny w Wietnamie.

39. Polityka informacyjna w sprawie misji wojskowej w Kosowie.

40. Polityka informacyjna w sprawie misji policyjnej w Kosowie.

41. Polityka informacyjna Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

42. Polityka informacyjna Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

43. Fotografia wojskowa i wojenna.

44. Plakaty wojskowe i wojenne.

45. Malarstwo wojskowe i batalistyczne.

46. Wojskowe i wojenne filmy propagandowe.

47. Ulotni zrzucane w czasie działań wojennych.

48.Głośniki uliczne.

49. Facebook w polityce bezpieczeństwa.

Uwagi:

Prof. B. Sprengel - konw - spec. BPaM - 2 rok - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)