Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Instytucje i prawo UE [2751-SM-S1-1-IPUE] Semestr letni 2017/18
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Instytucje i prawo UE [2751-SM-S1-1-IPUE]
Zajęcia: Semestr letni 2017/18 [2017/18L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 301
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Literatura:

http://europa.eu/

Dokumenty:

• Traktat o Unii Europejskiej

• Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura podstawowa:

1. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2015

2. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Etapy integracji europejskiej. Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i ich pierwsze zmiany

• Traktat Paryski o utworzeniu EWWiS (przesłanki, założenia, główne cele, realizacja)

• Traktaty Rzymskie o utworzeniu EWG i Euratomu (przesłanki, założenia, główne cele, realizacja)

• fuzja organów

• Jednolity Akt Europejski (geneza i główne postanowienia)

3. Powstanie Unii Europejskiej i kolejne Traktaty

• Traktat z Maastricht (geneza i główne postanowienia)

• Traktat Amsterdamski (geneza i główne postanowienia)

• Traktat Nicejski (geneza i główne postanowienia)

• Traktat Lizboński (geneza i główne postanowienia)

4. Zagadnienie wzmocnienia legitymacji demokratycznej UE - ocena regulacji Traktatu Lizbońskiego

5. Struktura instytucjonalno-prawna UE - funkcjonowanie wybranych instytucji i ich organów (cz. I)

Rada Europejska i jej przewodniczący

Rada UE i prezydencja

Parlament Europejski i Rzecznik Praw Obywatelskich jako jego organ pomocniczy

6. Struktura instytucjonalno-prawna UE cz. II

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel UE

Trybunał Sprawiedliwości UE

Trybunał Obrachunkowy

7. Instytucje i organy finansowe w UE

• Europejski Bank Centralny

• Europejski System Banków Centralnych

• Europejski Bank Inwestycyjny

8. Przywileje i immunitety UE oraz członków jej instytucji i organów

9-10. Prawo wtórne UE: cechy aktów prawnych i dotyczące ich orzecznictwo TS UE

11. Zagadnienie implementacji źródeł prawa UE - orzecznictwo TS UE oraz rozwiązywanie kazusów

12. Pierwszeństwo i bezpośredni skutek poszczególnych aktów prawnych UE - orzecznictwo TS UE i kazusy

13. Współpraca sądów krajowych z TS - procedura prejudycjalna

14. System skarg bezpośrednich wnoszonych do TS UE

15. Kolokwium końcowe

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, różnych form dyskusji i prezentacji, praca w grupach.

Praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia w oparciu o teksty źródłowe.

Metody i kryteria oceniania:

1. bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność - udział w dyskusji - U1, U2, K1 i K2

2. przygotowanie referatu lub orzecznictwa na zadany temat - W1, U1 i K2

3. końcowe zaliczenie - U2, W1 i W2

Uwagi:

Prof. J.Maliszewska-Nienartowicz - gr 2 - SM - 2 rok - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)