Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody numeryczne 1000-I2NUM
Semestr zimowy 2017/18
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metody numeryczne 1000-I2NUM
Zajęcia Semestr zimowy 2017/18 (2017/18Z) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 16:00 - 18:00
sala L3
Wydział Matematyki i Informatyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Adam Hajduk
Literatura:

J. Brzózka, L. Dobroczyński, Matlab, środowisko obliczeń naukowo-technicznych, PWN 2008;

P. Tatjewski, Metody numeryczne, OWPW 2013;

W. Gander, J. Hřebíček, Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Third, Expandedand and Revised Edition, 1997.

Zakres tematów:

1. Metody aproksymacji funkcji.

2. Metody interpolacji funkcji.

3. Numeryczne rozwiązywanie Równań Różniczkowych Zwyczajnych (RRZ).

4. Numeryczne rozwiązywanie Równań Różniczkowych Cząstkowych (RRC).

5. Metody optymalizacyjne.

6. Programowanie liniowe. Algorytm sympleks.

7. Algorytmy grafowe.

8. Inne algorytmy numeryczne.

Metody dydaktyczne:

praktyczne - metoda projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: ocena referatu.

Oceniane są dwa referaty z zakresu tematów, ocena końcowa jest średnią arytmetyczną dwu ocen.

Kryteria oceny:

1. Ocena części teoretycznej (opisowej) referatu:

a) staranne opisanie problemu [0 - 2 pkt.]

b) omówienie metody, uwagi dotyczące poprawności, przedstawienie mocnych i słabych stron [0 - 1 pkt.]

2. Ocena części praktycznej - implementacja algorytmów w jęz. Octave/MATLAB:

a) poprawność implementacji [0 - 1 pkt.]

b) wykazanie się znajomością algorytmu i jego implementacji [0 - 1 pkt.]

c) przykłady mające prowadzić do dyskusji skuteczności metody [0 - 1 pkt.]

3. Ocena referatu jest sumą punktów zebranych z poszczególnych części oceny.

4. Końcowa ocena jest średnią ocen dwu referatów.

5. Uzyskanie oceny niedostatecznej uprawnia do:

a) co najmniej jednego podejścia poprawkowego,

b) co najwyżej jednego podejścia poprawkowego, w przypadku posiadania co najmniej dwu nieusprawiedliwionych nieobecności.

6. Wyjątki:

a) osoba referująca jako pierwsza, zamiast oceny będącej średnią arytmetyczną, uzyskuje lepszą z dwu ocen referatów,

b) za temat nr 6 liczba punktów przyznawanych w poz. 2b) jest podwajana,

c) aktywność na zajęciach może podwyższyć ocenę o pół stopnia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadania na podwyższenie oceny:

Zad. 1. Zaimplementować w OCTAVE dowolnie wybrany algorytm numeryczny spoza zakresu algorytmów, które były referowane na zajęciach.

Uwagi:

PdW 2 inf s2 (4-sem)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.