Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo karne [1300-PK-SJ] Rok akademicki 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo karne [1300-PK-SJ]
Zajęcia: Rok akademicki 2018/19 [2018/19] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 96
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:00 - 15:45
sala 109 (konferencyjna)
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Chrzczonowicz, Michał Perliński
Strona domowa grupy: http://www.law.uni.torun.pl/#2#marcinberent@umk.pl
Literatura:

I. Wykaz piśmiennictwa podstawowego

• Podręczniki akademickie:

- A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011.

- Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2011.

• Zbiory kazusów:

- K. Kurowski, I. Zgoliński, Prawo karne, Kazusy z rozwiązaniami, Warszawa 2013 r.

- J. Lachowski, Zbiór kazusów z prawa karnego materialnego, Toruń 2009.

- M. Leciak, Kodeks karny. Część szczególna. Kazusy, Toruń 2010.

• Komentarze:

- M. Filar [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012.

- M. Mozgawa [red.], Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 2006.

II. Wykaz piśmiennictwa uzupełniającego

• Podręczniki akademickie:

- E. Blaski [red.], Prawo karne. Repetytorium, Warszawa 2008.

- M. Bojarski [red.], Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2010.

- T. Dukiet-Nagórska [red.], Prawo karne. Część ogólna, szczególna

i wojskowa, Warszawa 2010.

- L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2013.

- A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2012.

• Komentarze:

- T. Bojarski [red.], Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2013.

- M. Królikowski, R. Zawłocki [red.], Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2013.

• Opracowania systemowe:

- R. Zawłocki [red.], Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Tom 9 (Systemu Prawa Karnego), Warszawa 2011.

• Zbiory orzeczeń sądowych

M. Królikowski [red.], Prawo karne – część szczególna. Orzecznictwo, Warszawa 2011.

• Zbiory testów:

- T. Bojarski [red.], Prawo karne. Testy, Warszawa 2012.

- K. Dyl., W. Górowski, K. Kudela, M. Żurek, Prawo karne. Testy, Warszawa 2008.

• Artykułu naukowe

- M. Filar, „Przestępstwa są niczym niewyczerpalnym bogactwem naturalnym”, [w:] P. Zieliński [red. mer.], Polityczność przestępstwa. Prawo karne jako instrument marketingu politycznego, Warszawa 2011.

• Księgi pamiątkowe (wybrane fragmenty)

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak, Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom I., Toruń 2012.

- A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak, Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II., Toruń 2012.

- L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska, Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005.

- J. Giezek [red.], Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006.

- J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński [red.], Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008.

• Piśmiennictwo historyczne:

- I. Andrejew, Polskie prawo karne, Warszawa 2009.

- J. Bafia, Polskie prawo karne, Warszawa 1989.

- J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.

• Akty prawne

1. Akty podstawowe:

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553).

2. Akty posiłkowe:

- ustawa z dn. 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r., Nr 13, poz. 93).

- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1932 r., Nr 60, poz. 571 ze zm.).

- ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997, Nr 89, poz. 555).

Zakres tematów:

I. Zagadnienia wstępne:

- Zagadnienia wprowadzające i metodologia rozwiązywania kazusów (4 godz.).

II. Posiedzenia kazusowe z zakresu części szczególnej polskiego Kodeksu karnego z 1997 r.:

- Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (5 godz.).

- Rozdział XXXV: Przestępstwa przeciwko mieniu (4 godz.).

- Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (2 godz.).

- Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (1 godz.).

- Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności (2 godz.)

- Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (1 godz.).

- Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (4 godz.).

- Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (2 godz.).

- Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (2 godz.).

- Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (1 godz.)

- Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (2 godz.).

- Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (1 godz.).

- Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (1 godz.)

- Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (1 godz.).

- Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (1 godz.).

- Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendom (1 godz.).

- Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (1 godz.).

- Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne (1 godz.).

- Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (1 godz.).

- Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności (1 godz.).

- Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku (1 godz.).

- Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (1 godz.).

III. Warsztaty praktyczne:

- spotkanie z przedstawicielem wymiaru sprawiedliwości (1 godz.).

- spotkanie z przedstawicielem Palestry (1 godz.).

- spotkanie z przedstawicielem Policji (1 godz.).

- wykład w Zakładzie Medecyny Sądowej w Poznaniu (dla zainteresowanych; 1 godz.).

Metody dydaktyczne:

1. Omówienie przepisów części szczególnej polskiego Kodeksu karnego z 1997 r. poprzez teoretyczną analizę znamion typów czynów zabronionych oraz ich interpretację przez pryzmat stanów faktycznych zarysowanych w kazusach (metoda case study) oraz prezentację wybranych problemów karno-prawnych w formie referatów studenckich (trawających nie więcej niż 4 min.).

2. Rozwiązywanie testów mających na celu praktyczne opanowanie problemów wynikających z analizy znamion typów czynów zabronionych.

3. Analiza pism procesowych.

4. Spotkanie warsztatowe z przedstawicielami zawodów prawniczych (w zakresie praktyki wymiaru sprawiedliwości) oraz Policji (w zakresie praktycznych problemów ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców).

5. Zajęcia terenowe w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu (dla zainteresowanych).

Uwagi:

Studenci II r. prawa stacjonarnego, gr. ćw. 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)