Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń 1300-PD_KAR-S1
Semestr letni 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń 1300-PD_KAR-S1
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018/19L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 14:00 - 14:45
sala 97
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Ziółkowska
Strona domowa grupy: http://brak
Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, T. Oczkowski, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012 lub wyd. II, Toruń 2013;

Literatura uzupełniająca:

A. Marek, Jerzy Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2018;

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019;

Zakres tematów:

• Prawo karne i prawo wykroczeń – charakterystyka, funkcje, podziały, źródła i zasady stosowania:

1. Prawo karne i prawo wykroczeń – ogólna charakterystyka i pełnione funkcje

2. Prawo karne i jego podział

3. Źródła prawa karnego i prawa wykroczeń

4. Budowa Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń oraz struktura ich przepisów

5. Wykładnia przepisów prawno-karnych – jej rodzaje i metody dokonywania

BLOK I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE W ZARYSIE

W zakresie części ogólnej - nauka o przestępstwie, a to:

I. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia

II. Formy popełniania przestępstwa (wykroczenia)

III. Okoliczności uchylające odpowiedzialność

BLOK II. ZAGADNIENIA GŁÓWNE

W zakresie części szczególnej:

IV. Prawno-karna ochrona życia i zdrowia ludzkiego

V. Przestępstwa przeciwko wolności i obyczajności

VI. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu

VII. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

VIII. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu

IX. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

X. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko działalności instytucji publicznych

XI. Pozostałe wybrany typy przestępstw i wykroczeń

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o interakcję ze studentami w realizacji zakresu tematów z uwzględnieniem posiedzeń kazusowych (metoda case study oparta o interpretację regulacji prawnych przez pryzmat analizy konkretnych stanów faktycznych), samodzielnych wystąpień uczestników zajęć, swobodnych wypowiedzi w zakresie analizy wybranych przepisów części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji nad zagadnieniami spornymi.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnego zaliczenia z przedmiotu jest złożenie z oceną co najmniej dostateczną (3.0) kolokwium końcowego, opartego o formułę testu jednokrotnego wyboru. Na finalną ocenę składa się ponadto ocena aktywności (możliwa modyfikacja oceny o jeden stopień w górę) oraz wiedzy podlegającej bieżącemu sprawdzeniu w oparciu o pytania indywidualne lub zbiorowe (tzw. wejściówka – zal./nzal.). Możliwe są dwie nierozliczone nieobecności.

Uwagi:

Studenci I r. administracji stacjonarnej 1 stop., gr.ćw.1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.