Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie w sprawach nieletnich 1300-POS-SP-1FS
Semestr letni 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Postępowanie w sprawach nieletnich 1300-POS-SP-1FS
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018/19L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 12:00 - 14:00
sala Audytorium_A
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
każdy piątek, 12:00 - 14:00
sala Audytorium_A
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 250
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Violetta Konarska-Wrzosek
Strona domowa grupy: http://brak
Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, Prawny system postępowania z nieletnim w Polsce, Warszawa 2013;

P.Górecki, V. Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015;

T. Bojarski, E. Kruk, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2014.

Zakres tematów:

1. Powody odmiennego traktowania osób nieletnich- 1 godz.

2. Pojęcie nieletniego w świetle polskiego prawa i odróżnienie od sprawców dorosłych, w tym od młodocianych -0,5 godz.

3. Charakterystyka przestępczości i demoralizacji nieletnich, jej struktura, waga, dynamika, przyczyny, rysy charakterystyczne, w tym naturalna tendencja do „wyrastania” z nagannych zachowań - 3 godz.

4. Formalne podstawy uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie nieletniego. Pojęcie czynu karalnego, demoralizacji, charakterystyka możliwych przejawów demoralizacji, związek demoralizacji z przestępczością. Stopnie demoralizacji - 2 godz

5. Środki wychowawcze, wychowawczo-lecznicze i poprawcze pozostawione do dyspozycji sądu rodzinnego, ich klasyfikacja, bliższa charakterystyka, możliwość łączenia, częstotliwość orzekania przez sądy - 3 godz.

6. Możliwość wyjątkowego karania nieletnich - 0,5 godz.

7. Środki interwencyjne i tymczasowe stosowane wobec nieletnich - 1 godz.

8. Środki możliwe do zastosowania wobec rodziców lub opiekuna nieletniego - 0,5 godz.

9. Utworzenie sądów dla nieletnich, a następnie sądów rodzinnych i ich wyłączna kompetencja do rozpoznawania spraw nieletnich. Wyjątkowa możliwość odpowiadania nieletniego przed zwykłym sądem - 1 godz.

10. Przebieg postępowania przed sądem rodzinnym – wszczęcie postępowania albo odmowa wszczęcia postępowania, umorzenie postępowania i jego powody - 0,5 godz.

11. Status nieletniego i jego rodziców przed sądem rodzinnym, jego i ich prawa - 1 godz.

12. Orzekanie w sprawie nieletniego (na posiedzeniu, na rozprawie), postępowanie dowodowe, wydawane orzeczenia - 1 godz.

13. Postępowanie odwoławcze - 0,5 godz.

14. Czas stosowania środków wobec nieletnich - 0,5 godz.

15. Możliwość zmiany orzeczonych środków w toku ich wykonywania, gdy zachodzi taka potrzeba - 0,5 godz.

16. Mediacja w postępowaniu z nieletnimi, jej cele i znaczenie dla podejmowanych przez sąd decyzji - 0,5 godz.

17. Faza postępowania wykonawczego – jego zadania i cele, możliwości modyfikacji orzeczeń - 1 godz.

18. Bliższa charakterystyka środka poprawczego w postaci efektywnego umieszczenia w zakładzie poprawczym – rodzaje i typy zakładów, ich organizacja, cele do osiągnięcia, pełnione funkcje, długość czasu pobytu, system nagród i środków dyscyplinarnych, umieszczenie wychowanka poza zakładem poprawczym, warunkowe zwolnienie z zakładu, umieszczenie w hostelu - 1,5 godz.

19. Postępowanie z wychowankami zakładów poprawczych, którzy dopuszczają się nowych czynów karalnych - 0,5 godz.

20. Ocena polskiego systemu postępowania z nieletnimi w świetle standardów międzynarodowych - 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Metoda wykładowa (wykład konwencjonalny, częściowo konwersatoryjny, wzbogacony o przykłady, w tym upowszechniane przez mass-media).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu pisemnego (trwającego 45 min.) składającego się z 2 pytań otwartych. Odpowiedź na każde pytanie jest oceniana odrębnie. Ogólny wynik egzaminu to średnia z ocen cząstkowych.

Uwagi:

Studenci stacjonarnych studiów: - Fakultet

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.