Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1000-M1SEM
Rok akademicki 2018/19
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe 1000-M1SEM
Zajęcia Rok akademicki 2018/19 (2018/19) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 12:00 - 14:00
sala S7
Wydział Matematyki i Informatyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Gabor
Literatura:

Literatura zostanie dostosowana indywidualnie do konkretnego tematu

Zakres tematów:

I. Matematyczne modele ekonomiczne (przedstawienie konkretnego modelu, przygotowanie podstaw teoretycznych do niego)

II. Elementy analizy funkcjonalnej

III. Zagadnienia z topologii metrycznej i ich zastosowania

Wszystkie proponowane tematy są dobierane tak, by praca dyplomowa była rozszerzeniem wybranych zagadnień znanych z kursu analizy matematycznej, wstępu do matematyki, algebry liniowej.

Metody dydaktyczne:

Referaty studentów dotyczące tematów prac dyplomowych oraz zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z seminarium ma wpływ jakość pracy studenta w ciągu semestru (przygotowanie referatów, ich jakość itp)

Ocena pracy dyplomowej:

Bardzo dobra – student samodzielnie i prawidłowo dobiera literaturę do opracowywanego zagadnienia, wykazuje się inwencją, samodzielnie przeprowadza rozumowania matematyczne, bardzo dobrze stosuje formalizm matematyczny, przedstawia problem w szerszym kontekście na podstawie dostępnych źródeł, bezbłędnie prezentuje opracowywany temat zarówno w wersji skrótowej (krótki opis tematu, referat wstępny, referat końcowy) jak i pełnej (praca dyplomowa), umie samodzielnie zredagować pracę dyplomową z uwzględnieniem wszystkich reguł dotyczących prac matematycznych (m.in. układ pracy, odwołania do literatury, ścisłość i następstwo faktów, jednolitość oznaczeń, itp.), potrafi dojrzale spojrzeć na zagadnienia poznane w czasie studiów i przedstawić je na tle całej wiedzy ze studiów w zwięzłej formie z zachowaniem matematycznej poprawności.

Dobra – student przy pewnej pomocy prawidłowo dobiera literaturę do opracowywanego zagadnienia, samodzielnie przeprowadza rozumowania matematyczne, prawidłowo stosuje formalizm matematyczny, przedstawia problem w szerszym kontekście na podstawie dostępnych źródeł, bez większych błędów prezentuje opracowywany temat zarówno w wersji skrótowej (krótki opis tematu, referat wstępny, referat końcowy) jak i pełnej (praca dyplomowa), umie przy niewielkiej pomocy opiekuna zredagować pracę dyplomową z uwzględnieniem wszystkich reguł dotyczących prac matematycznych (m.in. układ pracy, odwołania do literatury, ścisłość i następstwo faktów, jednolitość oznaczeń, itp.), potrafi zagadnienia poznane w czasie studiów przedstawić w zwięzłej formie z zachowaniem matematycznej poprawności.

Dostateczna – student przy pomocy opiekuna prawidłowo dobiera literaturę do opracowywanego zagadnienia, prawidłowo stosuje formalizm matematyczny, opracowanie problemu potrafi opatrzyć elementarnym wstępem na podstawie dostępnych źródeł, bez większych błędów prezentuje opracowywany temat zarówno w wersji skrótowej (krótki opis tematu, referat wstępny, referat końcowy) jak i pełnej (praca dyplomowa), umie przy pomocy opiekuna zredagować pracę dyplomową z uwzględnieniem wszystkich reguł dotyczących prac matematycznych (m.in. układ pracy, odwołania do literatury, ścisłość i następstwo faktów, jednolitość oznaczeń, itp.), umie zrozumieć wskazane błędy i dokonać poprawek, rozumie przedstawiane w czasie swoich referatów zagadnienia poznane w czasie studiów i przedstawia je w zwięzłej formie z zachowaniem matematycznej poprawności.

Niedostateczna – student nie potrafi w poprawny sposób skorzystać z literatury w celu opracowania zagadnienia matematycznego, popełnia błędy w stosowaniu formalizmu matematycznego,

lub: nie przygotował samodzielnie pracy dyplomowej uwzględniającej wszystkie reguły dotyczące prac matematycznych (m.in. układ pracy, odwołania do literatury, ścisłość i następstwo faktów, jednolitość oznaczeń, itp.)

lub: w niewystarczającym stopniu rozumie przedstawiane w czasie swoich referatów zagadnienia poznane w czasie studiów i nie potrafi ich przedstawić w zwięzłej formie z zachowaniem matematycznej poprawności.

Uwagi:

3nam, 3mii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.