Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Region kujawsko-pomorski po roku 1945 1202-H-RKP45-S1
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Region kujawsko-pomorski po roku 1945 1202-H-RKP45-S1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018/19Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 17:45 - 19:15
sala AB 2.13
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Karolina Górska, Jarosław Kłaczkow
Literatura:

Monografie miast regionu kujawsko-pomorskiego: Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia, Grudziądza, Chełmży, Chełmna, Nowego Miasta Lubawskiego, Brodnicy, Wąbrzeźna, Nieszawy

Dwie części Kujaw. Związki i podziały w dziejach regionu, red. D. Karczewski, M. Krajewski, S. Roszak, Włocławek-Inowrocław 2001

Województwo bydgoskie. Krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka, Bydgoszcz 1973

Barciszewski Leon, Z dziejów współzawodnictwa między Toruniem a Bydgoszczą, w: „Dziennik Bydgoski” nr 288, 16 XII 1937, cyt. za: R. Sudziński, Funkcjonowanie, s. 74

Bednarski H., Szynaka E., Instytucje życia naukowego w województwie bydgoskim, toruńskim i włocławskim, w: „Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza”, 1975-1976, t. 9, Bydgoszcz, Toruń 1978

Bilski S., Region brodnicki. Historia, zabytki, krajobraz, Brodnica 1978, s. 16.

Birecki Piotr, Gmina Wielka Nieszawka. Szkice z dziejów, Wielka Nieszawka 2010

Błażejewski Krzysztof, Spokojnie, to tylko sabotaż, w: ”Nowości”, 19 XI 2010, s. 12

Błażejewski Krzysztof, Dyrektor przyjechał po śmierć, w: ”Nowości”, 19 XI 2010, s. 13

Błażejewski Krzysztof, Marzenia o pięknej syrence, w: „Nowości” – dodatek Magazyn Historia, 7 VIII 2015

Bykowska S., Problem Niemieckiej Listy Narodowościowej na Pomorzu w raportach delegatury rządu Rzeczypospolitej na Kraj ze szczególnym uwzględnieniem poboru Polaków do Wehrmachtu, w: Pomorzanie w Wehrmachcie, red. J. Sziling, Toruń 2012

Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928

Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 1, Toruń 1994, red. ks. S. Kardasz, s. 15.16.

Domańska B., Powstanie i działalność Rozgłośni Pomorskiej w Toruniu (1935-1939) oraz jej rola w upowszechnianiu kultury i wiedzy o Pomorzu, „Zapiski Historyczne”, t. 52, z. 1, Toruń 1987

Domańska B., Działalność rozgłośni pomorskiej Polskiego Radia w Toruniu w latach 1935-1939, w: „Rocznik kulturalny Kujaw i Pomorza, t. 9, r. 1975-1976

Dzieje Chełmna. Zarys monograficzny, red. M. Biskup, Warszawa-Poznań-Toruń 1987

Fliszewski Leszek, Kujawsko-pomorskie podziały i zmiany administracyjne od końca XVIII do początków XXI wieku, Bydgoszcz 2010

Frątczak, Kościół rzymskokatolicki we Włocławku w okresie Drugiej Rzeczpospolitej, w: Włocławek. Dzieje miasta, red. J. Staszewski, Włocławek 2001

Gause F., Geschichte des Amtes und Stadt Soldau, Marburg/Lahn 1959

Głębowicz B., Partie polityczne i organizacje społeczne, w: Województwo bydgoskie, Bydgoszcz 1973

Grelewski Stefan, Wyznania protestanckie w Polsce współczesnej, Lublin 1937

Hauser Przemysław, Ludność niemiecka na zachodnich i wschodnich terenach II Rzeczypospolitej. Różnice kulturowe oraz jej świadomość narodowa, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, red. P. Hauser, t. III, Poznań 1995, s. 82-85;

Im się nie powiodło, w: „Rzeczpospolita”, 29 IX 1998, s. 6

Jastrzębski Włodzimierz, Ogólne założenia polityki narodowościowej na ziemiach wcielonych do Rzeszy, w: Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, red. K. Minczykowska, J. Sziling, Toruń 2007

Kaliński, Autostrady na Euro 2012 [wersja elektroniczna, dostęp 28 VII 2015 ze strony: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/jkalinski132013.pdf],

Kłaczkow Jarosław, http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/historia/dzieje-najnowsze/osoby/662-stefan-laszewski.html;

Kłaczkow Jarosław, http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/historia/dzieje-najnowsze/osoby/1004-wladyslaw-raczkiewicz.html [dostęp 25 lipca 2015 r.].

Kłaczkow Jarosław, http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/historia/dzieje-najnowsze/osoby/663-tadeusz-reichstein.html

Kłaczkow Jarosław, Leon Barciszewski, w: http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/historia/dzieje-najnowsze/osoby/660-leon-barciszewski.html

Kłaczkow Jarosław, Ludwik Kolankowski, w: http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/historia/dzieje-najnowsze/osoby/661-ludwik-kolankowski.html

Kłaczkow Jarosław, Z rąk do rąk: dzieje Chełmna w latach 1772-1945 w: Chełmno zabytkami malowane, Bydgoszcz 2006

„Komunikat Informacyjny” Ministerstwa Spraw Wojskowych, Departament II, Okręg Generalny Pomorze, w: Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920, wyboru dokonali J. Bełkot i M. Wojciechowski, Toruń 1988

Kosiński Paweł, Prusy Zachodnie 1914 Pomorze 1920. Ludność regionu wobec przemian politycznych okresu I wojny światowej, Warszawa 2002, s. 181.

Kościół katolicki w latach 1939-1945 na terenach obecnej diecezji toruńskiej , red. S. Kardasz, Toruń 1996, t. 1, s. 43, 73.

Kutta Janusz, Rejewski Marian (1905-1980), w: „Bydgoski Słownik Biograficzny”, red. J. Kutta, t. 1, 1994, s. 90-92

Kutta Janusz, Barciszewski Leon (1883-1939), w: „Bydgoski Słownik Biograficzny”, red. J. Kutta Janusz, t. 1, 1994, s. 24-26.

Kutta Janusz, Walki na przedmościu Bydgoszczy (1-5 września 1939 r.), w: „Historia Bydgoszczy”, t. II, część druga 1939-1945, red. M. Biskup, Bydgoszcz 2004

Kutta Janusz, „Bromberger Blutsonntag” i kontrakcja polska, w: „Historia Bydgoszczy”, t. II, część druga 1939-1945, red. M. Biskup, Bydgoszcz 2004

Liedtke A., Zarys dziejów diecezji chełmińskiej do 1945 roku , Pelplin 1994

Maniewska Katarzyna, Narodziny idei – geneza NSZZ Solidarność w Bydgoszczy, w: Szkice z dziejów NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach (1980-1990), red. I. Hałagida, Bydgoszcz-Gdańsk 2012

Maniewska Katarzyna, Województwo włocławskie, w: „Trzynastego grudnia roku pamiętnego”…Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województwa bydgoskiego, elbląskiego gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego, Bydgoszcz-Gdańsk 2011

Marienwerder Westpreussen. Aus dem leben einer deutschen Stadt an der unteren Weichsel, red. O. Gründer, F. Neumann, Celle 1983,

Marszalec J., Niwiński P., Polskie podziemie niepodległościowe w województwie gdańskim i pomorskim (bydgoskim) 1945-1956, w: Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa-Lublin 2007, s. 336

Marszalec J., Niwiński P., Ossowski A., Paczoska-Hauke A., Polskie podziemie niepodległościowe w województwie gdańskim i pomorskim (bydgoskim) 1945-1956, w: Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa-Lublin 2007

Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni. Z okazji 20-lecia powrotu Ziemi Pomorskiej do Macierzy, Toruń-Lwów 1939

Mross Henryk, Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995

Nadolski B., Szkolnictwo wyższe, nauka, w: Województwo bydgoskie, Bydgoszcz 1973, s. 373.

Niwiński P., Polskie podziemie niepodległościowe w województwie gdańskim i pomorskim (bydgoskim) 1945-1956, w: Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa-Lublin 2007, s. 332 i 334

Odezwa wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego do mieszkańców województwa z okazji powrotu Pomorza do Polski, w: Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920, wyboru dokonali J. Bełkot i M. Wojciechowski, Toruń 1988

Osiński Krzysztof, Działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w województwie bydgoskim w latach 1981-1989, w: Szkice z dziejów NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach (1980-1990), red. I. Hałagida, Bydgoszcz-Gdańsk 2012

Polskie podziemie niepodległościowe w województwie gdańskim i pomorskim (bydgoskim) 1945-1956, w: Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa-Lublin 2007

Pomorzanie w Wehrmachcie, red. J. Sziling, Toruń 2012

Przybyszewski Kazimierz, Łaszewski Stefan (1862-1924), w: „Toruński Słownik Biograficzny”, red. K. Mikulski, t. 1, 1998, s. 162-165.

Relacja Edwarda Ligockiego, w: Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920, wyboru dokonali J. Bełkot i M. Wojciechowski, Toruń 1988

Serczyk Jerzy, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Krótki zarys dziejów, Toruń 1999

Spandowski Szymon, Pod fabryczną górą, w: „Nowości” 29 VII 2015 r.

Spandowski Szymon, Osobowy 4.18 do Łodzi, w: „Nowości”, 14 VIII 2015

Sterkowicz St., Reichstein Tadeusz, w: „Włocławek Słownik Biograficzny”, Włocławek 2004, t. I, s. 148-151

Steyer Donald, Czasy najnowsze (1920-1948), w: Województwo bydgoskie. Krajobraz. Dzieje. Kultura. Gospodarka, Poznań 1967, s. 155.

Sudziński R., Funkcjonowanie samorządu i administracji miejskiej, w: Historia Bydgoszczy, t. II cz. 1 1920-1939, red. M. Biskup, Bydgoszcz 1999

Sudziński R., Przekształcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975, Toruń 1993

Sudziński Ryszard, Gospodarka Pomorza Nadwiślańskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939), w: Historia Pomorza, t. V: 1918-1945, cz. 1 Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk 1918-1939, red. Sz. Wierzchosłowski (maszynopis)

Sudziński Ryszard, Uwarunkowania i czynniki rozwoju Bydgoszczy w II Rzeczpospolitej (1920-1939), w: Historia Bydgoszczy, t. II, część pierwsza 1920-1939, red. M. Biskup, Bydgoszcz 1999

Szurło-Gorzelak M., Pomorski Urząd Wojewódzki. Jego powstanie, rozwój i chwila obecna, [w:] Księga Pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, s. 283.

Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956, red. T. Łabuszewski, Warszawa 2013

Tarnowska Anna, Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitej. Rola przepisów pruskich, Toruń 2012

Tomczak Andrzej, Kolankowski Ludwik (1882-1956), w: „Toruński Słownik Biograficzny”, red. K. Mikulski, t. 1, 1998, s. 139-141

30 listopada 1919 r. Kwatera Główna (Skierniewice) – Rozkaz dowódcy Frontu Pomorskiego generała broni Józefa Hallera do żołnierzy przygotowujących się do przejęcia Pomorza, w: Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920, wyboru dokonali J. Bełkot i M. Wojciechowski, Toruń 1988

Tu zbudują nowoczesne drogi, w: „Nowości” nr 27 VIII 2014

Turowski Stefan, Kościół Ewangelicko -Unijny w Polsce 1920-1939, Bydgoszcz 1990

Umiński Janusz, Województwo bydgoskie, Gdańsk 1982

Waszkiewicz, Życie polityczne Włocławka , w: Włocławek – dzieje miasta , t. II Lata 1918-1998, red. J. Staszewski, Włocławek 2001

Wojciechowski Mieczysław, Dzieje Chełmży w latach 1914-1920, w: Dzieje Chełmży, red. M. Wojciechowski, Chełmża 1994, s. 154

Wojciechowski Mieczysław, Pomorze w dobie odbudowy państwowości polskiej 1918-1920, w: Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920, wyboru dokonali J. Bełkot i M. Wojciechowski, Toruń 1988

Wojciechowski Mieczysław, Powrót Pomorza do Polski 1918-1920, Warszawa-Poznań-Toruń 1981

Wojciechowski Mieczysław, Steinborn Otton Andrzej (1886-1936), lekarz, działacz polityczny i społeczny, senator RP, w: „Toruński Słownik Biograficzny”, red. K. Mikulski, t. 4, s. 236-238.

Województwo bydgoskie w liczbach, Bydgoszcz 1992

Województwo bydgoskie. Krajobraz. Dzieje. Kultura. Gospodarka, Bydgoszcz 1973

Województwo kujawsko-pomorskie. Diagnoza prospektywna, Toruń 1999, s. 12

Województwo toruńskie, Toruń 1990

Województwo włocławskie. Monografia regionalna. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, Łódź-Włocławek 1982

Wojtowicz Jerzy, Czasy zaboru, w: Województwo bydgoskie. Krajobraz. Dzieje. Kultura. Gospodarka, Poznań 1967, s. 150, 151, 152

Wójtowicz Przemysław, Powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” w województwie toruński, w okresie 1980-1981, w: Szkice z dziejów NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach (1980-1990), red. I. Hałagida, Bydgoszcz-Gdańsk 2012

Wrzesiński Wojciech, Plebiscyty na Warmii I Mazurach oraz na Powiślu w 1920 r., Olsztyn 1974

Wspomnienia gen. Józefa Hallera, dowódcy Frontu Pomorskiego, w: Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920, wyboru dokonali J. Bełkot i M. Wojciechowski, Toruń 1988

Wspomnienia Stanisława Tempskiego, w: Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920, wyboru dokonali J. Bełkot i M. Wojciechowski, Toruń 1988

Zieliński Zygmunt, Katolicka mniejszość niemiecka w Wielkopolsce i na Pomorzu 1918-1939, Poznań 2001

Ziółkowski B., Władze i społeczeństwo niemieckie na Kujawach Wschodnich podczas okupacji niemieckiej, w: Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach w latach okupacji niemieckiej (1939-1945), red. K. Minczykowska, J. Sziling, Toruń 2005

Zakres tematów:

1. Region kujawsko-pomorski w 1945 r.

2. Podziały administracyjne regionu

3. Mniejszości narodowe na terenie regionu po 1945 r.

4. Toruń i region na planie filmowym

5. Gospodarka regionu

6. Rozwój architektury kościelnej

7. Kultura i sztuka w regionie

8. Rozwój infrastruktury drogowej

9. Kościelne podziały administracyjne

10. Ewolucja struktury społecznej regionu

11. Miasta regionu i ich charakterystyka

12. Uczelnie regionu

13. Instytucje kultury regionu

14. Główne trendy w budownictwie

15. Stowarzyszenia regionalne

Metody dydaktyczne:

referat wygłoszony przez studenta, a następnie dyskusja nad omówionymi zagadnieniami

Metody i kryteria oceniania:

Referat, kolokwium – W03, W06, W10, U01, U07, U08;

Aktywność – S04, S09, S12

Uwagi:

Historia [regionalna 40+], studia stacjonarne I stopnia [współprowadzenie]

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.