Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Raporty i oceny oddziaływania na środowisko [2800-ROOS-GP-3-S1] Semestr zimowy 2018/19
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Raporty i oceny oddziaływania na środowisko [2800-ROOS-GP-3-S1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2018/19 [2018/19Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:15 - 9:45
sala 104 (R. Galona)
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 48
Limit miejsc: 55
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dariusz Kamiński, Katarzyna Kubiak-Wójcicka
Literatura:

Rakoczy B. (red.) 2017. Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce. Warszawa : Wolters Kluwer Polska

Analiza wybranych raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2012. Warszawa : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ciechelska A. 2009. Oceny oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju. Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko

Dutkowiak I. 2017. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wrocław : Presscom

Jendrośka J. 1997. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) : fachowa ekspertyza czy procedura z udziałem społeczństwa : sytucja w Polsce na tle tendencji światowych; Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. Wrocław : BDE

Kowalczyk R., Szulczewska B. 2002. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego. Gdańsk : Eko-Konsult

Lenart W. 2002. Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko. Gdańsk : Eko-Konsult Gdańsk

Lenart W., Tyszecki A. 1998. Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Wydawnictwo Biura Projektowo-Doradczego EKO-KONSULT, Gdańsk

Poprawa standardów w procedurach ocen oddziaływania na środowisko: kompendium dla jednostek samorządu terytorialnego. 2012. Warszawa : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko

Tvevad A., Farr J.A., Jendrośka J., Szwed D. 2002. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Zieńko J. 1994. Problemy lokalizowania inwestycji : metody ocen oddziaływania na środowisko. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politech. Szczecińskiej

Zakres tematów:

1. Polskie i międzynarodowe przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw Unii Europejskiej, 2. OOŚ w kontekście transgranicznym (konwencja z Espoo),

3. Dostęp do informacji w sprawach dotyczących środowiska (konwencja z Aarhus).

4. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ),

5. Procedura wykonywania OOŚ

6. Operaty OOŚ dla różnych typów inwestycji

7. Zadania inwestora oraz GDOŚ i RDOŚ w procedurach OOŚ

8. Udział społeczeństwa w OOŚ

9. Źródła danych w OOŚ,

10. Metody inwentaryzacji i waloryzacji środowiska na potrzeby OOŚ,

11. Metodologia wykonywania OOŚ (prognozowanie eksperckie, modelowanie fizyczne)

12. OOŚ w obszarze Natura 2000

13. Dobre praktyki w OOŚ

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny (konwencjonalny); wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa; metoda projektu

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny: test obejmujący zagadnienia prezentowane na wykładzie

Kryteria oceny:

na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

Uwagi:

studia stacjonarne, 1 stopnia, gospodarka przestrzenna, III rok, wykład

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)