Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań porównawczych 0700-s1KOMP1Z-MBP
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodologia badań porównawczych 0700-s1KOMP1Z-MBP
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018/19Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 216
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15
sala 216
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Abriszewska, Dariusz Pniewski
Literatura:

I połowa semestru (dr Paulina Abriszewska): proponowane lektury obowiązkowe (ostateczna lista ustalana po pierwszych zajęciach organizacyjnych)

Teresa Kostkiewiczowa, Komparatystyka literacka dzisiaj – preliminaria: co, jak i po co porównujemy w: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2011, s. 153-168.

Edward Kasperski, U podstaw komparatystyki, w: Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011, s. 17-32.

Mieczysław Dąbrowski, Komparatystyka kulturowa, w: Komparatystyka dla humanistów, dz. cyt., s. 211-216 i 223-226 (do akapitu o Gombrowiczu).

Marta Skwara, Stara i nowa komparatystyka literacka, (rozdział: Weltliteratur),w: Komparatystyka dla humanistów, dz. cyt., s. 144-148. Tomasz Bilczewski, Komparatystyczny korpus: strategie lektury a historia badań porównawczych w: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, dz. cyt., s. 29-43.

Henryk Markiewicz, Badania porównawcze w literaturoznawstwie polskim w: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe, Warszawa 1976, s. 422-428. Michał Kuziak, Mickiewicz komparatysta i myślenie o kulturze, w: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, dz. cyt., s. 68-77.

Zastrzegam sobie prawo do wskazania dodatkowej lektury.

Zakres tematów:

I połowa semestru (dr Paulina Abriszewska)

(ostateczna lista ustalana po pierwszych zajęciach organizacyjnych)

0. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie - co to jest komparatystyka literacko-kulturowa.

1. Co i jak porównujemy (komparatystyka literacka)

Teresa Kostkiewiczowa, Komparatystyka literacka dzisiaj – preliminaria: co, jak i po co porównujemy w: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2011, s. 153-168.

2. Tworzenie paradygmatu

Edward Kasperski, U podstaw komparatystyki, w: Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011, s. 17-32.

3. Komparatystyka kulturowa

Mieczysław Dąbrowski, Komparatystyka kulturowa, w: Komparatystyka dla humanistów, dz. cyt., s. 211-216 i 223-226 (do akapitu o Gombrowiczu).

4. Weltliteratur i geniusz narodu.

Marta Skwara, Stara i nowa komparatystyka literacka, (rozdział: Weltliteratur),w: Komparatystyka dla humanistów, dz. cyt., s. 144-148. Tomasz Bilczewski, Komparatystyczny korpus: strategie lektury a historia badań porównawczych w: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, dz. cyt., s. 29-43.

5. Kontekst polski.

Henryk Markiewicz, Badania porównawcze w literaturoznawstwie polskim w: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe, Warszawa 1976, s. 422-428, Michał Kuziak, Mickiewicz komparatysta i myślenie o kulturze, w: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, dz. cyt., s. 68-77.

Pojęcia, zagadnienia, tematy:

synchronia i diachronia, tertium comparationis, principium comparationis, badania idiograficzne a badania genetyczne, „wpływologia” , literatura światowa etc.

Metody dydaktyczne:

Patrz, sylabus główny

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią dwóch ocen cząstkowych wystawionych przez prowadzących.

Forma zaliczenia:

Część pierwsza (dr P. Abriszewska): Test + bieżące przygotowanie. Szczegóły zaliczenia omawiamy na pierwszym spotkaniu.

Uwagi:

I rok, komparatystyka literacko-kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.