Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do wiedzy o literaturze 2591-s1KOMP1Z-WDWOL
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do wiedzy o literaturze 2591-s1KOMP1Z-WDWOL
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018/19Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 207
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dariusz Brzostek, Anna Skubaczewska-Pniewska
Literatura:

U. Eco, Struktury narracyjne u Fleminga, [w:] tenże, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna – między retoryką a ideologią, przeł. J. Ugniewska, PIW, Warszawa 1996.

T. Todorov, Ludzie-opowieści, przeł. R. Zimand, [w:] Narratologia, Gdańsk 2004.

Jakobson R., „Poetyka w świetle językoznawstwa”, [w:] „Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia”, oprac. H. Markiewicz, t. II, Kraków 1976; także [w:] R. Jakobson, „W poszukiwaniu istoty języka”, t. II, Warszawa 1989; także [w:] „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 2.

Okopień-Sławińska A., „Rola konwencji w procesie historycznoliterackim”, [w:] „Proces historyczny w literaturze i sztuce”, pod red. M. Janion i A. Piorunowej, Warszawa 1967.

Korwin-Piotrowska D., „Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów”, Kraków 2011.

Głowiński M., „Tradycja literacka. Próba zarysowania problematyki”, [w:] „Problemy teorii literatury”, [seria 1], wyb. dok. H. Markiewicz, Wrocław 1967 i wyd. nast.; także [w:] tenże, „Intertekstualność, groteska, parabola”, Kraków 2000 („Prace wybrane” t. 5).

Głowiński M., „O intertekstualności”, Pamiętnik Literacki 1986, z. 1.

Genette G., „Palimpsesty” [w:] „Współczesna teoria badań literackich za granicą”, t. IV, cz. 2, Kraków 1992.

Łotman J., „Tekst w tekście”, Literatura na Świecie 1985, nr 3.

Górski K., „Aluzja literacka (istota zjawiska i jego typologia)”, [w:] „Stylistyka polska”, Warszawa 1973, także [w:] „Problemy teorii literatury”, seria 1, wyb. dok., H. Markiewicz, Wrocław 1967 i wyd. nast.

Zakres tematów:

Narratologia. Poetyka tekstów narracyjnych. Struktury fabularne i schematy akcji w powieści popularnej. Teksty kultury popularnej - poetyka i semantyka. Wprowadzenie do strukturalnej analizy opowiadań.

Od tekstu do dzieła literackiego; literackość, funkcja estetyczna, konwencja literacka. Relacje międzytekstowe w komunikacji literackiej; intertekstualność, aluzja literacka, stylizacja, palimpsesty i kolaże tekstowe.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i uczestnictwo w zajęciach. Praca zaliczeniowa.

Uwagi:

I rok, komparatystyka literacko-kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.