Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do wiedzy o kulturze 0700-s1KOMP1L-WdWoK
Semestr letni 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do wiedzy o kulturze 0700-s1KOMP1L-WdWoK
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018/19L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 210a
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Abriszewska
Literatura:

Literatura (lista może w trakcie zajęć ulec modyfikacjom w porozumieniu ze studentami)

Marshall McLuhan, Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Poznań 2001 tu: Wywiad dla Playboya. Szczera rozmowa z arcykapłanem popkultu i metafizykiem mediów, s. 332-353.

Zygmunt Bauman Kultura jako spółdzielnia spożywców w: tenże, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 181-199.

Z. Freud, Człowiek, religia, kultura, Warszawa 1967, s. 237-257 oraz 298-314.

Strukturalizm/poststrukturalizm – czytanie mitu. Roland Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, wstęp K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, tu: Mit, dzisiaj, s. 237-295 oraz fragmenty.

C. Geertz, Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury [w:] Interpretacje kultury. Wybrane eseje, Kraków 2005, s. 17-48.

Thomas H. Eriksen, Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, przeł. G. Sokół, Warszawa 2003.

Literatura do wyboru

Michel Foucault. Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. i wstęp D. Leszczyński i L. Rasiński, PWN, Warszawa – Wrocław 2000, tu: Szaleństwo i społeczeństwo, s. 78-99 i Seksualność i władza, s. 201-218.

Leszek Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Aneks, Londyn 1984, tu: Szukanie barbarzyńcy – złudzenia uniwersalizmu kulturowego, s. 11-25; Odwet sacrum w kulturze świeckiej, s.165-164.

C. Lévi-Strauss, Analiza strukturalna w językoznawstwie i antropologii [w:]Antropologia strukturalna, Warszawa 2000, s. 35-54.

George Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, przeł. S. Magala, Warszawa 1997. Wybrane fragmenty

Podręczniki:

E. Baldwin, B. Longhurts, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith,

Wstęp do kulturoznawstwa, przeł. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań 2007. wybrane fragmenty

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku: podręcznik, Kraków 2007.

Chris Baker, Studia kulturowe i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków 2005.

Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, wstep i redakcja, G. Godlewski, Warszawa 2004.

Zakres tematów:

W trakcie zajęć omówione zostaną między innymi następujące tematy, pojęcia: definicje kultury, problematyka medialna (m. in. Hipoteza Sapira-Whorfa), dyskurs, różne oblicza władzy, strukturalistyczne i poststrukturalistyczne koncepcje kultury, interpretatywna teorie kultury, teorie przyspieszenia, cielesność jako wytwór społeczny.

Metody dydaktyczne:

Patrz, sylabus główny

Metody i kryteria oceniania:

Patrz, sylabus główny

Uwagi:

I rok, komparatystyka literacko-kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.