Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1100-12-F21-0-SemMgr
Semestr letni 2018/19
Seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 1100-12-F21-0-SemMgr
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018/19L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:00 - 14:30
sala 118
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Ewa Siemińska
Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, ISBN 978-83-7561-172-4, Warszawa 2011.

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, METODY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, UE Poznań 2011

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z UE, UŁ, Łódź, 2007

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

M. Wójciak, Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007.

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

J. Konowalczuk, Wycena nieruchomości do celów kredytowych, POLTEXT, Warszawa 2014

Zakres tematów:

1. Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości

2. Inwestowanie na rynku nieruchomości

3. Rynek nieruchomości w Polsce i w wybranych krajach (uwarunkowania ekonomiczno-prawne, analiza statystyczna i ekonomiczna)

4. Ryzyka na rynku nieruchomości – źródła i metody zarządzania ryzykiem

5. Decyzje inwestycyjne i finansowe inwestorów instytucjonalnych (w tym jednostek samorządu terytorialnego) i inwestorów indywidualnych

7. Kredyty inwestycyjne i hipoteczne – działalność kredytowa banków

8. Bankowa ocena zdolności kredytowej

9. Finanse w działalności rozwojowej przedsiębiorstw

10. Analiza ekonomiczna (w tym finansowa) i ocena działalności podmiotów gospodarczych

11. Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego

12. Projekty rewitalizacyjne – wybrane przykłady

13. Propozycje własne studenta mieszczące się w tematach kierunkowy

Metody dydaktyczne:

Dyskusje problemowe, prezentacje studentów, praca indywidualna studentów, metody badań empirycznych wykorzystywane w zależności od problematyki prac dyplomowych.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie przedmiotu na podstawie akceptacji zadanych etapów przygotowania pracy dyplomowej wg ustalonego harmonogramu pracy

Uwagi:

grupa - prof. dr hab. E. Siemińska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.