Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego 2515-s1WLO1Z-PNJW
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka włoskiego 2515-s1WLO1Z-PNJW
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018/19Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala AB 1.14
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala AB 3.17
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala AB 3.17
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy wtorek, 18:30 - 20:00
sala AB 3.17
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala AB 3.10
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alessandro Gerlando, Olga Kutzner
Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z kluczem z języka włoskiego, Wydawnictwo Delta, Warszawa

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Materassi Napolitano J., Esercizi della lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Nocchi S., Chiappelli T., Gramma mia!, Alma Edizioni, Firenze 2005.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (lektury / pisanie):

Consonno S., Rossin E., Piazza Italia 1, Alma Edizioni, Firenze 2010.

Canzoncine e filastrocche tradizionali per bambine e bambini con CD Audio, Edizioni del Baldo.

Da Grasso M., L’italiano all’università 1. Corso di lingua per studenti stranieri A1-A2, Edilingua, Roma 2011.

Marin T, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, Roma 2009.

Piotti D., De Savorgnani G., Universitalia: corso di italiano: livello A1-B1, Alma Edizioni, Firenze 2007.

PNJW (słuchanie / ascolto):

Marin, Magnelli, "Progetto Italiano", Edilingua

Anzivino, D'Angelo, "Ci vuole un orecchio!", Alma Edizioni

PNJW tłumaczenia:

Rossi O., Centro parole, Alice, 2005.

Foremniak K., Włoski w tłumaczeniach, Preston Publishing 2015

Kreisberg A., De Fanti S., Mówimy po włosku 1, Wiedza Powszechna, Warszawa

Consonno S., Bailini S., Ricette per parlare, Alma Edizioni

Konwersacje:

Mezzadri M., In italiano 1, Guerra Edizioni, Perugia

Marin T., Prova Orale, Edilingua, Roma.

Bali M., Espresso 1: corso di italiano – livello A2: libro dello studente ed esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Materassi Napolitano J., Esercizi della lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Zakres tematów:

PNJW (gramatyka):

Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści

Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa. Podstawowe zwroty w języku włoskim.

Czasowniki „essere” i „avere” oraz zaimki osobowe w funkcji podmiotu

Liczba pojedyncza i liczba mnoga.

Articolo determinativo i articolo indeterminativo.

Zgodność przymiotnika z rzeczownikiem

Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników regularnych

Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników nieregularnych

Preposizioni semplici

Preposizioni articolate

Preposizioni semplici i preposizioni articolate – ćwiczenia

Przysłówek (avverbio)

Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników regularnych

Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników nieregularnych

Passato prossimo – verbi con il doppio ausiliare

Passato prossimo – utrwalenie wiadomości

Particella “ci” w funkcji okolicznika miejsca

Czas przyszły futuro semplice

Czas przyszły futuro anteriore

Ćwiczenia na czasy futuro semplice i futuro anteriore

I possessivi

Pronomi diretti

PNJW (lektury / pisanie):

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów w języku włoskim oraz powiązanie czytania z innymi umiejętnościami językowymi. Teksty będą koncentrowały się wokół grup tematycznych.

Treści:

Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa. Czytanie krótkich dialogów zawierających podstawowe zwroty w języku włoskim:

Alfabet włoski

Geografia Włoch

„Che buono!”

Italiani chiacchieroni

Italiani di città

Lei e lui

La famiglia italiana

La fuga d’amore

Anno nuovo, vita nuova

PNJW (słuchanie / ascolto):

Obiettivo: sviluppare l'abilita' ricettiva all'ascolto, quale elemento propedeutico, ad una fase piu' attiva dell'apprendimento della lingua in cui il nuovo lessico e le regole linguistico-comunicative vengono impiegate nell'ambito di esercitazioni e attivita' di vario genere

Programma del corso:

I lezione: Un telegramma. Ascolto di "La gatta" di G. Paoli

II lezione: Ho cinque anni. Un incontro. Ascolto "E penso a te" di L. Battisti

III lezione: Buongiorno! Ascolto di "Ci vuole un fiore di S. Endrigo

IV lezione: In viaggio. Ascolto di "Domenica e lunedi' " di A. Branduardi

V lezione: La casa. Ascolto di "Casa nel parco" di B. Lauzi

VI lezione: Un negozio speciale "Eppure sentire" di Elisa

VII lezione: Lavori di casa. Ascolto di "Luce dell'est" di L. Battisti

VIII lezione: Ascolto di "Acqua azzurra" di L. Battisti. San Lorenzo

IX lezione: Una ricetta tipica. Ascolto di "La canzone del sole"

X lezione: Nuovi misteri. Ascolto di "L'aridita' dell'aria" di C. Dona'

XI lezione: Ricordi di scuola. Ascolto di "Altrove" di Morgan

XII lezione: Cerco un lavoro. Ascolto di "Il vento dell'eta' " di L. Madonia

XIII lezione: Ascolto di "A cuore scalzo" di Max Gazze'. E dove lavori adesso?

XIV lezione: Di dove sei? Ascolto di "Tutto l'universo obbedisce all'amore" di C. Consoli

XV lezione: Verifica degli obiettivi

PNJW tłumaczenia:

Celem zajęć jest rozwinięcie u studenta umiejętności tłumaczenia zdań oraz krótkich tekstów z języka włoskiego na język polski oraz z języka polskiego na język włoski. Zajęcia te pomogą także studentom wzbogacić zasób słownictwa oraz usystematyzować wiedzę przyswojoną na zajęciach z gramatyki. Teksty wybrane do tłumaczenia będą koncentrowały się wokół następujących tematów:

I saluti

La famiglia

La casa

Il tempo e i numeri

I colori

Il corpo e L'abbigliamento

I pasti e i cibi

Lo sport e il tempo libero

PNJW (konwersacja):

Celem zajęć jest rozwinięcie u studentów umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych w języku włoskim. Ćwiczenie dialogów sytuacyjnych (zawieranie znajomości, w barze, w pociągu, w autobusie itp.)

Metody dydaktyczne:

PNJW (gramatyka)

Ćwiczenia gramatyczne pisemne i ustne

PNJW (lektury / pisanie)

Czytanie różnego rodzaju tekstów w języku włoskim, ćwiczenia typu role play, wyszukiwanie wskazanych informacji w tekstach, analiza tekstu pisanego, tłumaczenie zdań z języka polskiego na język włoski i z języka włoskiego na język polski. Tworzenie prostych wypowiedzi pisemnych.

PNJW (rozumienie ze słuchu):

Oral approach, ćwiczenie dialogów, piosenek i wypowiedzi w języku włoskim

PNJW (tłumaczenia): tłumaczenie zdań oraz krótkich tekstów z języka włoskiego na język polski oraz z języka polskiego na język włoski

PNJW (konwersacje): burza mózgów, drama, inscenizacja

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w przeciągu danego semestru oraz przedłożenie wymaganych prac domowych(K_W01,K_W02,K_W03,K_W08,K_W10,K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U14, K_U15, K_U17, K_K05, K_K06).

Pod uwagę brana jest również obecność podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz praca na lekcji (K_K01, K_K02).

Wymagania na zaliczenie pokrywają się z treścią sylabusa.

Uwagi:

I rok, filologia włoska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.