Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii 2515-s1WL2Z-HF
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia filozofii 2515-s1WL2Z-HF
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018/19Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala AB 1.09
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Patrycja Bobowska-Nastarzewska
Literatura:

Literatura podstawowa:

Teksty źródłowe (we fragmentach); podręczniki (we fragmentach): G. Reale, Historia filozofii; W. Tatarkiewicz: Historia filozofii; F. Copleston: Historia filozofii.

Literatura uzupełniająca:

K. Kaszyński: Historia filozofii. Wybór tekstów; W. Heinrich: Zarys historii filozofii; D. Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów; T. Kroński: Kant; Z. Kuderowicz: Hegel i jego uczniowie; J. Garewicz: Schopenhauer; Z. Kuderowicz: Nietzsche; I. Wojnar: Bergson.

Zakres tematów:

Treści spośród:

1. Jońscy i italscy filozofowie przyrody: Tales z Miletu, Anaksymenes, Anaksymander, Heraklit z Efezu; pitagoreizm; Ksenofanes i eleaci: Parmenides, Zenon z Elei, Melissos z Samos; atomiści greccy.

2. Sofiści: powstanie, cele i natura ruchu sofistycznego; Protagoras, Gorgiasz, Prodikos z Keos, Hippiasz i Antyfont.

3. Sokrates: etyka, teologia i dialektyka sokratejska.

4. Platon – teoria idei i teoria zasad, „mit jaskini”.

5. Arystoteles – metafizyka i nauki teoretyczne, nauki praktyczne. Podstawowe podobieństwa między Platonem a Arystotelesem.

6. Epikureizm, stoicyzm, sceptycyzm i eklektyzm.

7. Aureliusz Augustyn, Tomasz z Akwinu, spór o uniwersalia.

8. G. Pico della Mirandola: pojęcie homo faber, droga człowieka do doskonałości, N. Machiavelli: realizm polityczny.

9. Kartezjusz: racjonalizm, dualizm kartezjański i B. Pascal: prawdy rozumu i prawdy serca, zakład Pascala.

10. T. Hobbes: umowa społeczna, uprawnienia suwerena.

11. Empiryzm brytyjski: J. Locke, G. Berkeley, D. Hume i oświecenie francuskie: J. J. Rousseau.

12. I. Kant: przewrót kopernikański, imperatyw kategoryczny, G. W. F. Hegel: teza-antyteza-synteza.

13. A. Schopenhauer: zagadnienie cierpienia, F. Nietzsche: dwa typy moralności, pojęcie nadczłowieka, H. Bergson: intuicjonizm.

14. Egzystencjalizm (S. Kierkegaard, J. P. Sartre), feminizm (S. de Beauvoir).

15. E. Lévinas: etyka, relacja ja-ty, „twarz” i P. Ricœur: hermeneutyka, symbolika zła, filozofia języka.

Metody dydaktyczne:

Podające, eksponujące, poszukujące

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym.

1. Obecność na zajęciach, dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze, w przypadku kolejnej (-nych) nieobecności wymagane usprawiedliwienie (zaświadczenie lekarskie); 2. Zaliczenie kolokwium na koniec semestru zimowego; 3. Aktywny udział w zajęciach.

Uwagi:

II rok, filologia włoska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.