Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego 0719-s1WLHI1z-PNJW
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka włoskiego 0719-s1WLHI1z-PNJW
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018/19Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alessandro Gerlando, Olga Kutzner
Literatura:

PNJW (lektury / czytanie):

Compagnoni Ezio, Italiano è bello! 1, Editrice La Scuola, Brescia 1989.

Consonno S., Rossin E., Piazza Italia 1, Alma Edizioni, Firenze 2010.

Canzoncine e filastrocche tradizionali per bambine e bambini con CD Audio, Edizioni del Baldo.

Da Grasso M., L’italiano all’università 1. Corso di lingua per studenti stranieri A1-A2, Edilingua, Roma 2011.

Marin T, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, Roma 2009.

Piotti D., De Savorgnani G., Universitalia: corso di italiano: livello A1-B1, Alma Edizioni, Firenze 2007.

PNJW (słuchanie - ascolto):

PNJW (słuchanie / ascolto):

Marin, Magnelli, "Progetto Italiano", Edilingua

Naddeo, Trama, "Canta che ti passa", Alma Edizioni

Anzivino, D'Angelo, "Ci vuole un orecchio!", Alma Edizioni

G. Rodari, "I cinque libri", Einaudi

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Marin T, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, Roma 2009.

Materassi Napolitano J., Esercizi della lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Nocchi S., Chiappelli T., Gramma mia!, Alma Edizioni, Firenze 2005.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

Zakres tematów:

PNJW lektury/ czytanie:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów w języku włoskim oraz powiązanie czytania z innymi umiejętnościami językowymi.

Treści:

Ćwiczenia będą opierały się na tekstach o następującej tematyce: Autoprezentacja, opis postaci, opis pokoju, geografia Włoch, włoska kuchnia, praca, czas wolny, rodzina

PNJW odsłuch

Celem zajęć jest rozwijanie i doskonalenie u studentów umiejętności rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku włoskim.

Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu będą skupione wokół następujących zagadnień

-Alfabet, zasady wymowy

-Przedstawianie się, zwroty na powitanie i pożegnanie

-Kraje i narodowości

-Liczebniki

-Praca i studia

-Dialog w barze

-Czas wolny

-Dom i hotel

-Rodzina

PNJW (gramatyka):

Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści

1.Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa oraz wymaganiami.

2.Czasowniki „essere” i „avere” oraz zaimki osobowe w funkcji podmiotu.

3.Liczba pojedyncza i liczba mnoga.

4.Articolo determinativo i articolo indeterminativo.

5.Zgodność przymiotnika z rzeczownikiem

6.Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników regularnych.

7.Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników nieregularnych.

8.Czas teraźniejszy presente- odmiana czasowników zwrotnych.

9.Preposizioni semplici.

10.Preposizioni articolate.

11.Preposizioni semplici i preposizioni articolate – ćwiczenia.

12.Preposizioni e locuzioni preposizionali- ćwiczenia.

13.Przysłówek (avverbio).

14.Przymiotniki wskazujące. Przymiotniki bello i buono.

15.Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników regularnych.

16.Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników nieregularnych.

Metody dydaktyczne:

PNJW (gramatyka)

Ćwiczenia gramatyczne, tłumaczenie krótkich zdań z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski

PNJW (lektury / czytanie)

Czytanie różnego rodzaju tekstów w języku włoskim, ćwiczenia typu role play, wyszukiwanie wskazanych informacji w tekstach, analiza tekstu pisanego, tłumaczenie zdań z języka polskiego na język włoski i z języka włoskiego na język polski.

PNJW (słuchanie / ascolto)

Oral approach, dialogów, piosenek i wypowiedzi w języku włoski

Metody i kryteria oceniania:

Student musi uzyskać pozytywną ocenę z każdej części przedmiotu PNJW. Do zaliczenia każdej z części przedmiotu PNJW konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w przeciągu danego semestru oraz przedłożenie wymaganych prac domowych (K_W01, K_W02, K_W03, K_W08, K_W13, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_K02, K_K06).

Pod uwagę brana jest również obecność podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz praca na zajęciach K_K01, K_K05).

Uwagi:

I rok, lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.