Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fundusze i programy pomocowe 2751-SM-S1-2-AP-FiPP
Semestr letni 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Fundusze i programy pomocowe 2751-SM-S1-2-AP-FiPP
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018/19L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 009
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Willa
Literatura:

Przykładowa literatura:

- Dudek Mieczysław (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej : teoria i praktyka, Zielona Góra 2007.

- Głąbicka Katarzyna, Grewiński Mirosław, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.

- Jakubowska Patrycja, Kukliński Antoni, Żuber Piotr (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa 2008.

- Kokocińska Katarzyna, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2009.

- Kukuła Artur J. (red.), Cohesion policy and development of the European Union's regions in the perspective of 2020, Lublin 2015.

- Pastuszka Sławomir, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Warszawa 2012.

- Szymańska Anna, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Warszawa 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki, Kraków 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

- Tkaczyński Jan W., Świstak Marek, Sztorc Elżbieta, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa 2011.

- strony internetowe Komisji Europejskiej oraz właściwych ministerstw.

- rozporządzenia unijne ustanawiające poszczególne fundusze i programy pomocowe.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjno-administracyjne

2. Polityka spójności UE - geneza, ewolucja, stan obecny

3. Zasady pomocy finansowej UE

4. Fundusze strukturalne 2014-2020

5. Fundusz Spójności

6. Fundusze rolne

7. Fundusze tematyczne Unii Europejskiej

8. Możliwości finansowania przez UE w ramach przestrzeni wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

9. Fundusze i programy dla państw trzecich

10. Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego

11. Programy finansowe UE (1)

12. Programy finansowe UE (2)

13. Programowanie rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2014-2020

14. Programy Operacyjne w Polsce w latach 2014-2020

15. Test

Metody dydaktyczne:

- wystąpienia publiczne (prezentacje multimedialne) Studentów wraz z krytyczną ich analizą dokonywaną przez Prowadzącego;

- dyskusja problemowa moderowana przez Prowadzącego (ocena ciągła);

- pisemny test końcowy.

Metody i kryteria oceniania:

1) Każdy Student/ka ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. Większa liczba (3-5) spowoduje konieczność osobistego stawiennictwa na dyżurze u Prowadzącego celem zaliczenia konkretnego tematu zajęć. 6 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna w pierwszym terminie;

2) Każdy Student/ka przygotuje i wygłosi prezentację (około 15 minut) na wybrane przez siebie zagadnienie i w wyznaczonym terminie (zgodne z bieżącą tematyką zajęć). 3 najciekawsze, zdaniem Prowadzącego, prezentacje = ocena końcowa z konwersatorium podwyższona o 1 stopień;

3) Mile widziana będzie aktywność studentów w trakcie dyskusji po prezentacjach. 6 i więcej aktywności = ocena końcowa podwyższona o 1 stopień (warunek: ocena pozytywna z testu). 12 aktywności (i więcej) = zwolnienie z testu końcowego z oceną bardzo dobrą.

Uwaga: jedna osoba może uzyskać podwyższenie oceny zarówno za aktywność jak i prezentację (warunek: ocena pozytywna z testu);

4) Po spełnieniu powyższych warunków Studenci dopuszczeni zostaną do semestralnego testu pisemnego jednokrotnego wyboru (końcowe zaliczenie pisemne).

Warunkiem podstawowym zaliczenia testu będzie uzyskanie minimum 13 z 25 punktów. 1 pytanie = 1 punkt

Niepowodzenie na teście = ocena niedostateczna z konwersatorium (bez wyjątków!!!)

Jeżeli bez konsultacji z Prowadzącym Student nie przyjdzie na test = ocena niedostateczna w pierwszym terminie.

Uwagi:

Dr R. Willa - konw. gr 1 - SM - 2 rok - spec. AP w UE - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.