Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy polityczne 2751-SM-S1-1-WSP
Semestr letni 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współczesne systemy polityczne 2751-SM-S1-1-WSP
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018/19L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 101
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Paweł Hanczewski
Literatura:

Źródła:

Ustawy zasadnicze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec, Chińskiej Republiki Ludowej.

Najważniejsze akty brytyjskiego prawa konstytucyjnego.

Opracowania:

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006.

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.

Bożek M, System konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2017.

China's Political System, ed. by S. Heilmann, London 2017.

Edwards G. C., Wattenberg M.P., Lineberry R.L., Government in America: People, Politics, and Policy, Harlow 2011.

Grzybowski M., Kulig A., Systemy ustrojowe Stanów Zjednoczonych i Kanady, Kraków 2015.

Marr A., A history of modern Britain, London 2007.

Pułło A, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997.

Rowiński J., Jakóbiec W., System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Warszawa 2006.

Silk P., Walters R., Jak działa parlament brytyjski, Warszawa 1994.

The Oxford Handbook of Modern British Political History, 1800-2000, ed. by D. Brown, R. Crowcroft, G. Pentland, Oxford 2018.

Tkaczyński J.W., Prawo ustrojowe Niemiec, Kraków 2015.

Zięba A., Wieciech T., Parlament Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii I rlandii Północnej, Warszawa 2014.

Zakres tematów:

1. Zjednoczone Króelstw Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - wewnętrzna struktura polityczna. Brytyjskie prawo konstytucyjne. Monarchia i jej rola w życiu politycznym.

2-3. System partyjny WIelkiej Brytanii. Parlament brytyjski. Zasada suwerennośc parlamentu brytyjskiego. Skład parlamentu i wybory do parlamentu. Zasady funkcjonowania parlamentu.

4. Rząd i gabinet w Wielkiej Brytanii. Funkcja premiera i jego rola w życiu politycznym. Podstawowe cechy prawa powszechnego.

5. Brexit jako przykłąd funkcjonowania brytyjskiego systemu politycznego.

6. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - struktura wewnętrzna. Relacje między władzą federalną i stanową.

7. Konstytucja USA i jej najważniejsze zasady.

8. System partyjny USA. Kongres USA - skłąd i uprawnienia ustawodawcze oraz kontrolne

9. Urząd prezydenta USA. Wybory prezydenckie, uprawnienia i odpowiedzialność prezydenta.

10. Sąd Najwyższy USA. Skłąd, uprawnienia i miejsce w systemie politycznym USA.

11. Republika Federalna Niemiec. Struktura wewnętrzna, relacje między krajami związkowymi a władzą centralną.

12. System partyjny RFN. Bundestag i Bundesrat.

13. Prezydent RFN. Urząd kanclerski.

14. Chińska Republika Ludowa. Struktura wewnętrzna państwa. Najważniejsze zmiany polityczne i gospodarcze po roku 1978. Struktura i rola Chińskiej Partii Komunistycznej w systemie władzy.

15 Najważniejsze organa władzy państwowej w ChRL.

Metody dydaktyczne:

wyklad konwersatoryjny

wykład problemowy

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności na zajęciach bez konieczności przedstawiania usprawiedliwień).

2. Udział w dyskusji.

3. Pisemne zaliczenie (kolokwium).

Uwagi:

Prof. P. Hanczewski - gr 1- SM - st.1- rok 1-stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.