Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Doktryny polityczne XIX i XX wieku [2051-PL-S1-2-DP] Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Doktryny polityczne XIX i XX wieku [2051-PL-S1-2-DP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2018/19 [2018/19Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 010
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Borkowski, Michał Strzelecki
Literatura:

Analiza tekstów źródłowych:

2. Liberalizm klasyczny (arystokratyczny i konserwatywny) versus radykalizm demokratyczny i liberalizm rewizjonistyczny (demoliberalizm i progresywizm); liberalizm w Polsce.

Teksty źródłowe:

Thomas Paine, O ograniczeniach prawa konstytucyjnego i prawach człowieka, w: Historia idei politycznych. Wybór tekstów, opr. S. Filipowicz i in., t. II, Warszawa 2001, s. 155-167.

Beniamin Constant, O wolności starożytnych i nowożytnych, w: tamże, s. 245-255.

B. Sobolewska, M. Sobolewski, Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm, Warszawa 1978 [Paul Pfizer, Liberalizm, s. 260-272; John Stuart Mill, O wolności, s. 325-332; Leonard Hobhouse, Liberalizm, s. 384-405; Émile Faguet, Liberalizm, s. 437-442; Alain, Elementy doktryny radykalnej, s. 444-454; Friedrich Naumann, Zasada liberalizmu, s. 477-481; Guido De Ruggiero, Historia liberalizmu europejskiego, s. 523-539].

John Rawls, Teoria sprawiedliwości; Liberalizm polityczny; Prawo ludów, w: Słownik myśli społeczno-politycznej, Bielsko-Biała 2004, s. 516-518.

3. Konserwatyzm ewolucjonistyczny i umiarkowany; toryzm, konserwatyzm liberalny (moderantyzm), konserwatyzm organiczny versus indywidualistyczny; konserwatyzm w Polsce.

Teksty źródłowe:

Edmund Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, w: Historia idei politycznych…, s. 197-221.

Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, w: tamże, s. 256-282.

Friedrich Karl von Savigny, Powstanie prawa pozytywnego i jego charakter, w: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych…, s. 133-134.

Antoni Zygmunt Helcel, Aforyzmy o prawdziwym i fałszywym konserwatyzmie [1860], w: Państwo i prawo w polskiej myśli konserwatywnej do 1939 roku. Antologia myśli prawnoustrojowej konserwatystów polskich, opr. B. Szlachta, Warszawa 2002, s. 134-138 [to samo w: Naród państwo władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię, red. A. Dudek, B. Szlachta, Kraków 1996s. 42-46].

Stanisław Estreicher, Istota konserwatyzmu [1928], w: Państwo i prawo w polskiej myśli konserwatywnej..., s. 349-353 [to samo w: Naród państwo władza..., s. 88-91].

Russell Kirk, Dziesięć konserwatywnych zasad, „Nowa Res Publica” 1995, nr 4 (79), s. 70-76.

4. Tradycjonalizm, ultramontanizm, konserwatyzm romantyczny, restauracjonizm i legitymizm monarchiczny versus „indoeuropejski” tradycjonalizm integralny; tradycjonalizm i monarchizm w Polsce.

Teksty źródłowe:

Louis de Bonald, O władzy najwyższej, czyli o suwerenności, w: Filozofia francuska XIX wieku, opr. B. Skarga, Warszawa 1978, s. 173-184.

Joseph de Maistre, O rewolucji, w: Historia idei politycznych..., s. 222-235.

Tenże, O papieżu, w: Władza wolność prawo. Wybór tekstów z historii doktryn politycznych dla studiujących prawo, nauki polityczne i filozofię, red. B. Szlachta, Kraków 1994, s. 214-220.

Juan Donoso Cortés, [fragmenty], w: tamże, s. 249-253.

Novalis, Chrześcijaństwo, czyli Europa; Wiara i miłość, czyli król i królowa, w: Państwo a społeczeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu Restauracji, opr. T. Namowicz, Poznań 2001, s. 312-346.

Carl Ludwig von Haller, Restauracja nauki o państwie, czyli teoria stanu naturalnie-społecznego jako przeciwieństwa chimery ustroju sztucznie-obywatelskiego, w: tamże, s. 473-491.

Adam H. Müller, Elementy sztuki rządzenia państwem, w: tamże, s. 492-510.

5. Socjalizm „utopijny” (racjonalistyczny) versus „naukowy” (marksizm); socjalizm i nihilizm rosyjski; rewizjonizm i reformizm; socjaldemokracja; socjalizm w Polsce.

Teksty źródłowe:

Claude-Henri de Saint-Simon, Katechizm industrialistów, w: Historia idei politycznych..., s. 334-337 [to samo w: Słownik myśli społeczno-politycznej..., s. 412-414].

Robert Owen, Rewolucja w umysłach i w postępowaniu ludzkości, czyli o zbliżającym się przejściu od nierozumnego do rozumnego ustroju, w: tamże, s. 436-443.

Karol Marks, Ideologia niemiecka, w: Władza wolność prawo..., s. 188-193.

Fryderyk Engels, Podstawowe problemy społeczne, w: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych, opr. J. Justyński, Toruń 2004², s. 195-199.

Edouard Bernstein, fragmenty z Zasad socjalizmu i zadań socjalnej demokracji, w: tamże, s. 236-243.

Karl Kautsky, fragmenty z Materialistycznego pojmowania dziejów i Krytyka pierwszych aktów bolszewizmu, w: tamże, s. 246-258.

6. Anarchizm kolektywistyczny versus anarchizm indywidualistyczny (anarchokapitalizm); syndykalizm i anarchosyndykalizm; anarchizm i syndykalizm w Polsce.

Teksty źródłowe:

Pierre-Joseph Proudhon, O sprawiedliwości w rewolucji i Kościele; Myśl ogólna rewolucji w XIX wieku, w: Historia idei politycznych..., s. 444-455.

Michaił Bakunin, Przedmowa do drugiego zeszytu „Imperium knuto-germańskiego”; Państwowość a anarchia, w: tamże, s. 456-464 [inny fragment w: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych..., s. 175-177].

Henry David Thoreau, Obywatelskie nieposłuszeństwo, w: B. Sobolewska, M. Sobolewski, Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm..., s. 171-190.

Herbert Spencer, Jednostka wobec państwa, w: tamże, s. 361-374.

Georges Sorel, fragmenty z Réflexions sur la violence, w: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych..., s. 260-264, 267-268.

7. Prawica narodowa versus nacjonalitaryzm: patriotyzm jakobiński, nacjonalizm romantyczny i liberalny, volkizm, słowianofilstwo i panslawizm, nacjonalizm integralny (Action Française), integralizm luzytański, nacjonalizm chrześcijański, synarchizm, gaullizm; nacjonalizm w Polsce.

Teksty źródłowe:

Dekret Konwencji z 23 sierpnia 1793 r., w: I. Rusinowa, T. Wituch, Teksty źródłowe do dziejów powszechnych XIX wieku, Warszawa 1981, s. 40.

Ernst Moritz Arndt, Krótki katechizm żołnierzy niemieckich, w: Państwo a społeczeństwo..., s. 354-370.

Johann Gottlieb Fichte, Mowy do narodu niemieckiego, w: tamże: s. 371-394.

Program Action Française [1908], w: I. Rusinowa, T. Wituch, Między rewolucją francuską a rewolucją październikową, Warszawa 1980, s. 287-290.

Charles Maurras, Jestem Rzymianinem, „Pro Fide Rege et Lege” 2003, nr 1-2 (45), s. 59-64.

Jan Ludwik Popławski, Nasz patriotyzm i nasza taktyka, w: Naród państwo władza..., s. 238-241.

Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, w: tamże, s. 242-247.

Zygmunt Balicki, Egoizm narodowy wobec etyki, w: tamże, s. 252-257.

8. Autorytaryzm (bonapartyzm, petainizm, salazaryzm, frankizm), decyzjonizm i „rewolucja konserwatywna”; autorytaryzm w Polsce (myśl piłsudczykowska).

Teksty źródłowe:

Juan Donoso Cortés, O dyktaturze, Res Publica Nowa” 2007, nr 1, s. 150-160.

António de Oliveira Salazar, Rewolucja pokojowa, w: Słownik myśli społeczno-politycznej..., s. 388-389.

Hans Freyer, Rewolucja z prawa, w: Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933..., s. 285-299, 317-355.

Ernst Jünger, Totalna Mobilizacja, w: tamże, s. 445-465.

Józef Piłsudski, fragmenty wywiadów i przemówienia, w: Naród państwo władza..., s. 319-327.

Stanisław Car, Nowe państwo, w: tamże, s. 337-341.

Adam Skwarczyński, Uspołecznienie państwa, w: tamże, s. 342-345.

9. Faszyzm włoski i „międzynarodowy”, rasizm, narodowy bolszewizm, narodowy socjalizm (nazizm/hitleryzm), narodowy syndykalizm; narodowy radykalizm w Polsce.

Teksty źródłowe:

Benito Mussolini, fragmenty Doktryny faszyzmu, w: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych..., s. 313-321.

Adolf Hitler, fragmenty z Mein Kampf, w: tamże, s. 323-333.

Ernst Niekisch, Prawo Poczdamu, w: Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933..., s. 191-204.

Bolesław Piasecki, Duch czasów nowych a Ruch Młodych, w: Naród państwo władza..., s. 271-277.

10. Komunizm – jego prekursorzy i odmiany (bolszewizm rosyjski / leninizm, trockizm, stalinizm, maoizm); komunizm w Polsce; problem totalitaryzmu i jego interpretacje.

Teksty źródłowe:

Philippe Buonarroti, Manifest Równych, w: Historia idei politycznych..., s. 423-426.

Karol Marks, Fryderyk Engels, Manifest komunistyczny, w: Historia idei politycznych..., s. 392-405.

Karol Marks, Własność prywatna a komunizm, w: tamże, s. 414-419.

Włodzimierz Lenin, fragmenty Państwa a rewolucji, w: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych..., s. 201-212.

11. Nurty myśli chrześcijańskiej: korporacjonizm, paternalizm i solidaryzm versus chrześcijańska demokracja i chrześcijański socjalizm; integryzm versus liberalizm katolicki i personalizm; myśl katolicka w Polsce.

Teksty źródłowe:

Franz von Baader, O trzech klasach ludzi, na jakie zawsze i niechybnie podzielona jest wszelka społeczność, zarówno polityczna, jak religijna; Trzy stany: nauczycieli, obrońców, żywicieli, w: Państwo a społeczeństwo..., s. 450-453, 457-458.

Antoni Szymański, Korporacjonizm, w: Naród państwo władza..., s. 201-207.

Leopold Caro, Istota solidaryzmu, w: tamże, s. 189-195.

Edward Jaroszyński, Pojęcie chrześcijańskiej demokracji, w: tamże, s. 182-189.

Jacques Maritain, Chrześcijaństwo i demokracja, „Znak” 1992, nr 443 (4), s. 42-53.

Emmanuel Mounier, Istota personalizmu i jego cele; Personalizm a kapitalizm i socjalizm; Personalizm wobec zagadnienia własności; Humanizm w funkcjonowaniu struktur ekonomicznych, w: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych..., s. 354-355, 356-363.

Zakres tematów:

1. Liberalizm klasyczny (arystokratyczny i konserwatywny) versus radykalizm demokratyczny i liberalizm rewizjonistyczny (demoliberalizm i progresywizm); liberalizm w Polsce

2.Konserwatyzm ewolucjonistyczny i umiarkowany; toryzm, konserwatyzm liberalny (moderantyzm), konserwatyzm organiczny versus indywidualistyczny; konserwatyzm w Polsce.

3.Tradycjonalizm, ultramontanizm, konserwatyzm romantyczny, restauracjonizm i legitymizm monarchiczny versus „indoeuropejski” tradycjonalizm integralny; tradycjonalizm i monarchizm w Polsce.

4.Socjalizm „utopijny” (racjonalistyczny) versus „naukowy” (marksizm); socjalizm i nihilizm rosyjski; rewizjonizm i reformizm; socjaldemokracja; socjalizm w Polsce.

5.Anarchizm kolektywistyczny versus anarchizm indywidualistyczny (anarchokapitalizm); syndykalizm i anarchosyndykalizm; anarchizm i syndykalizm w Polsce.

6. Prawica narodowa versus nacjonalitaryzm: patriotyzm jakobiński, nacjonalizm romantyczny i liberalny, volkizm, słowianofilstwo i panslawizm, nacjonalizm integralny (Action Française), integralizm luzytański, nacjonalizm chrześcijański, synarchizm, gaullizm; nacjonalizm w Polsce.

7.Autorytaryzm (bonapartyzm, petainizm, salazaryzm, frankizm), decyzjonizm i „rewolucja konserwatywna”; autorytaryzm w Polsce (myśl piłsudczykowska).

8.Faszyzm włoski i „międzynarodowy”, rasizm, narodowy bolszewizm, narodowy socjalizm (nazizm/hitleryzm), narodowy syndykalizm; narodowy radykalizm w Polsce.

9.Komunizm – jego prekursorzy i odmiany (bolszewizm rosyjski / leninizm, trockizm, stalinizm, maoizm); komunizm w Polsce; problem totalitaryzmu i jego interpretacje.

10.Nurty myśli chrześcijańskiej: korporacjonizm, paternalizm i solidaryzm versus chrześcijańska demokracja i chrześcijański socjalizm; integryzm versus liberalizm katolicki i personalizm; myśl katolicka w Polsce

Metody dydaktyczne:

dyskusja

Uwagi:

Prof. M. Strzelecki/ współuczes. T. Borkowski - ćw gr 1 - PL - 2 rok - st I - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)