Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne systemy polityczne [2751-PL-S1-2-WSP] Semestr letni 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Współczesne systemy polityczne [2751-PL-S1-2-WSP]
Zajęcia: Semestr letni 2018/19 [2018/19L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 201
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Arkadiusz Czwołek
Literatura:

P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze 2006

A.Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2007.

Systemy polityczne państw UE, pod red. K. Wojtaszczyka, Warszawa 2013, t.1-2.

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2004.

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. B.Szmulika i M. Żmigrodzkiego, Lublin 2006

M. Gulczyński, Współczesne systemy polityczne, Zielona Góra 2002

System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, pod red. S. Sulowskiego i K. A. Wojtaszczyka, Warszawa 2005

Demokratyczne systemy i doktryny polityczne, Poznań 2003

Współczesne systemy polityczne w wypisach, opr. J. Knopek, Bydgoszcz 2001

A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006

Systemy polityczne Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa porównawcza, pod red. A. Antoszewskiego, Wrocław 2006

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. W. Sokoła i M. Żmigrodzkiego, Lublin 2005.

Poszczególne części serii Wydawnictwa Sejmowego dotyczące ustrojów, konstytucji określonych państw

Literatura uzupełniająca:

W. Sokół, Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.

Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, pod red. A. Antoszewskiego, P. Fiali, R. Herbuta, J. Sroki, Wrocław 2003

Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 1997.

A. M. Ludwikowska, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo- Wschodniej, Toruń 2002.

T. Godyń, M. Cygnarowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, Leksykon systemów politycznych, Warszawa 2003

Encyklopedia politologii, pod red. M. Żmigrodzkiego, t. 2, pod red. W. Skrzydły, M. Chmaja, Zakamycze 2000.

M. Grzybowski, Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 1998.

J. Zieliński, Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Warszawa 2000.

Rządy w państwach Europy, pod red E. Zielińskiego i I. Bokszczunina, t.1-4, Warszawa 2005-2007.

Zakres tematów:

1. System polityczny Wielkiej Brytanii

2. System polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki

3. System polityczny Republiki Federalnej Niemiec

4. System polityczny Republiki Włoskiej

5. System polityczny Republiki Francuskiej

6. System polityczny Szwajcarii

7. System polityczny Izraela

8. System polityczny Chin

9. System polityczny Japonii

10. System polityczny Rosji

11. System polityczny Ukrainy

12. System polityczny Węgier

13. System polityczny Republiki Białoruś

14. System polityczny Litwy, Łotwy, Estonii

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Uwagi:

Prof. A. Czwołek ćw - (łączone z SM, p=30)- PL - rok 2 - st. I -stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)