Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III r. [2751-S1-3-SDz] Semestr zimowy 2018/19
Seminarium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe III r. [2751-S1-3-SDz]
Zajęcia: Semestr zimowy 2018/19 [2018/19Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 009
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ralph Schattkowsky
Literatura:

Polska – Niemcy 1945-2007, Warszawa 2007; Polska a Niemcy w XX wieku, Poznań 2001; Z badań nad dziejami stosunków polsko-niemieckich, Poznań 1991; Stosunki polsko-niemieckie w historiografii, Poznań 1991; Jerzy Krasuski: Stosunki polsko-niemieckie od zarania po czasy najnowsze, Wrocław 2009; Jerzy Krasuski: Między wojnami, Warszawa 1985; Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918-1945, Poznań 1984.

Zakres tematów:

Dla potrzeb Seminarium licencjackie wybrane zostaną określone obszary problemowe stosunków polsko-niemieckich, by na tych przykładach wypracować charakter, specyfikę i miejsce tych stosunków dla rozwoju narodowo-państwowego. Zostanie przy tym wybrana perspektywa europejska. Studenci powinni postrzegać stosunki bilateralne jako część ogólnoeuropejskiego rozwoju cywilizacyjnego i zdobywać ponadnarodowe perspektywy. Na pierwszy plan wysuwa się przy tym w większym stopniu społeczna ocena i interpretacja niż przebieg w ujęciu historycznym. Z tym łączy się szeroko pojęte zajmowanie się różnymi rodzajami literatury o stosunkach polsko-niemieckich. Poprzez pojęcia dyskursu i pamięci poszukiwane będą nowe podejścia do faktów historyczno-politycznych. Każdy student powinien w ten sposób osiągnąć poszerzenie swoich umiejętności porozumiewania się w zakresie historii stosunków polsko-niemieckich.

Metody dydaktyczne:

Charakter Seminarium licencjackie powoduje, że na pierwszy plan wysuwa się praca z literaturą naukową. Studenci będą musieli opracować wybrane przez siebie tematy od strony bibliograficznej i w sposób krytyczny przedstawiać tę literaturę podczas seminarium. Będą musieli też opracować temat i przedstawić go w formie referatu. W tym celu powinni zaproponować pozostałym studentom do przygotowania odpowiednią literaturę i odpowiedzieć na pytania z audytorium. Poza tym otrzymają do opracowania tezy dotyczące stosunków polsko-niemieckich, które na koniec zajęć zostaną poddane ocenie.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnikom zostanie zaproponowany zbiór tematów, z których będą mieli jeden do wyboru. Do wybranego tematu będą musieli sporządzić bibliografię i złożyć ją prowadzącemu. Będą musieli przedstawić wybrany temat w formie referatu i odpowiedzieć na pytania i uwagi. Jako wprowadzenie do tematu będą musieli przedstawić kilka reprezentatywnych opracowań książkowych. Na koniec zajęć będą musieli samodzielnie opracować i oddać tezy dotyczące stosunków polsko-niemieckich. Ocena osiągnięć obejmować będzie poza tym udział w dyskusjach oraz umiejętność formułowania zagadnień.

Uwagi:

sem. dyplom. III rok - Prof. R. Schattkowsky - PL i SM - rok 2 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)