Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka polityki 2751-PL-S2-2-EP
Semestr letni 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Etyka polityki 2751-PL-S2-2-EP
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018/19L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 16:45 - 18:15
sala 010
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Dominiak
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Michael Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?

Literatura uzupełniająca:

• Anton J.P., Preuss A. (red.), Essays in Ancient Greek Philosophy, vol. IV, Aristotle Ethics, State University of New York, New York 1991.

• Arystoteles, Etyka eudemejska, tłum. W. Wróblewski, PWN, Warszawa 1996.

• Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 2008.

• Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2008.

• Barnett R., The Structure of Liberty, Oxford University Press, New York 2000.

• Bartyzel J., Geneza i próba systematyki głównych nurtów libertarianizmu, 2008, [online]: http://www.legitymizm.org/libertarianizm-geneza-systematyka.

• Becker L., Property Rights: Philosophic Foundations, Routledge & Kegan Paul, Londyn 1977.

• Bird C., The Myth of Liberal Individualism, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

• Buchanan A., Secession: The Morality of Political Divorce from Fort Sumpter to Lithuania and Quebec, Westview Press, Boulder 1991.

• Campbell T.D., Humanity before Justice, „British Journal of Political Science”, vol. 4, nr 1, 1974.

• Corpus Iuris Civili, P. Krüger, Th. Mommsen, Apud Weidmannos, Berlin 1872.

• Dworkin R., Taking Rights Seriously, Bloomsbury Academic, London 2013.

• Epstein R., Possession as the Root of Title, „Georgia Law Review”, vol. 13, nr 4, 1979.

• Feinberg J., Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility, Princeton University Press, Princeton 1970.

• Feinberg J., In Defence of Moral Rights, „Oxford Journal of Legal Studies”, vol. 12, nr 2, 1992.

• Feldman F., Skow B., Desert, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, zima 2015, [online]: http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/desert/; dostęp 03.04.2014.

• Finnis J., Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory, Oxford University Press, New York 2004.

• Finnis J., Human Rights and Common Good. Collected Essays: Volume III, Oxford University Press, New York 2011.

• Finnis J., Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, New York, 2011.

• Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, tłum. K. Lossman, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

• Fortenbaugh W.W., Aristotle’s Analysis of Friendship: Function and Analogy, Resemblance and Focal Meaning, “Phronesis” 1975, nr 20.

• Gardner J., Finnis on Justice, w: J. Keon, R.P. George (red.), Reason, Morality, and Law: The Philosophy of John Finnis, Oxford University Press, Oxford 2013.

• Gewirth A., The Basis and Content of Human Rights, “Georgia Law Review”, nr 13, 1979.

• Grey Th., The Disintegration of Property, w: J.R. Pennock, J.W. Chapman (red.), Property (NOMOS XXII), New York University Press, New York 1980.

• Guest A.G. (red.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford University Press, Oxford 1961.

• Hardie W.F.R., Aristotle’s Ethical Theory, Oxford University Press, Oxford 1968.

• Hart H.L.A., Are There Any Natural Rights?, „The Philosophical Review”, vol. 64, nr 2, 1955.

• Hart H.L.A., The Concept of Law, Oxford University Press, Oxford 1961.

• Herbener J., The Pareto Rule and Welfare Economics, „Review of Austrian Economics”, vol. 10, nr 1, 1997.

• Hohfeld W.N., Fundamental Legal Concepts as Applied in Judicial Reasoning, „Faculty Scholarship Series”, 1917, artykuł 4378.

• Holmes O.W., The Common Law, Macmillan & Co., Londyn 1882.

• Honoré A., Ownership, w: A.G. Guest (red.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford University Press, Oxford 1961.

• Hoppe H.-H., Democracy: The God That Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order, Transaction Publishers, New Brunswick 2007.

• Hoppe H.-H., Economics and Ethics of Private Property. Studies in Political Economy and Philosophy, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2012.

• Hoppe H.-H., From Aristocracy to Monarchy to Democracy: A Tale of Moral and Economic Folly and Decay, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2014.

• Hoppe H.-H., The Great Fiction. Property, Economy, Society, and the Politics of Decline, Laissez Faire Books, Baltimore 2012.

• Hoppe H.-H., Introduction, w: M. Rothbard, The Ethics of Liberty, New York University Press, New York 1998.

• Hoppe H.-H., A Short History of Man. Progress and Decline: An Austro-Libertarian Reconstruction, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2015.

• Hoppe H.-H., A Theory of Socialism and Capitalism, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2012.

• Hospers J., Human Conduct: An Introduction to the Problems of Ethics, Harcourt, Brace and World, New York 1961.

• Huby P.M., Family Resemblance, “Philosophical Quarterly”, vol. 18, nr 70, 1968.

• Huerta de Soto J., Sprawiedliwość a efektywność, tłum. K Śledziński, Fijorr Publishing, Warszawa 2010.

• Hülsmann J.G., Kinsella S. (red.), Property, Freedom, and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, Ludwig von Mises Institute, Auburn, 2009.

• Juruś D., W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu w perspektywie Rothbardowskiej koncepcji własności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

• Kinsella S., Against Intellectual Property, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2008.

• Kinsella S., How We Come To Own Ourselves, „Mises Daily” 2006, wrzesień 7, [online]: http://mises.org/library/how-we-come-own-ourselves.

• Kinsella S., New Rationalist Directions in Libertarian Rights Theory, “Journal of Libertarian Studies” 1996, vol. 12, nr 2.

• Kinsella S., What Libertarianism Is, w: Property, Freedom, and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, J.G. Hülsmann, S. Kinsella (red.), Ludwig von Mises Institute, Auburn 2009.

• Kleinig J., The Concept of Desert, „American Philosophical Quartely”, vol. 8, nr 1, 1971.

• Krąpiec M.A., Analogia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000.

• Locke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992.

• Lomasky L., Persons, Rights and the Moral Community, Oxford University Press, Oxford 1987.

• Long A.A., From Epicurus to Epictetus: Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, Clarendon Press, Oxford 2006.

• Louisiana Civil Code, [online]: http://tinyurl.com/lacivcode; dostęp 12.12.2016.

• Machan T. (red.), The Libertarian Alternative, Nelson-Hall, Chicago 1974.

• MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, PWN, Warszawa 1996.

• MacIntyre A., A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge, London 1998.

• MacIntyre A., Whose Justice? Which Rationality?, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2003.

• Macpherson C.B. (red.), Property: Mainstream and Critical Positions, Basil Blackwell, Oxford 1978.

• Madison G.B., The Logic of Liberty, Greenwood Press, New York 1986.

• McKerlie D., Aristotle's Theory of Justice, „The Southern Journal of Philosophy”, vol. XXXIX, 2001.

• Merrill Th.W., Ownership and Possession, w: Yun-Chien Chang (red.), Law and Economics of Possession, Cambridge University Press, Cambridge 2015.

• Miller F.D., Aristotle on Property Rights, w: J.P. Anton, A. Preuss (red.), Essays in Ancient Greek Philosophy, vol. IV, Aristotle Ethics, State University of New York, New York 1991.

• Munzer S.R., A Theory of Property, Cambridge University Press, Cambridge 1990.

• Narveson J., The Libertarian Idea, Broadview Press, Peterborough 2001.

• Nozick R., Anarchy, State, and Utopia, Blackwell Publishers, Oxford 2014.

• Penner J., The Idea of Property in Law, Oxford University Press, Oxford 1997.

• Pennock J.R., Chapman J.W. (red.), Property (NOMOS XXII), New York University Press, New York 1980.

• Pierson Ch., Just Property: A History in the Latin West, vol. I, Weath, Virtue, and the Law, Oxford University Press, Oxford 2013.

• Pilon R., Ordering Rights Consistently: Or What We Do and Do Not Have Rights To, „Georgia Law Review, vol. 13, nr 4, 1979.

• Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003.

• Pollock F., Wright R.S., An Essay on Possession in the Common Law, Oxford University Press, Oxford 1888.

• Pompa L., Family Resemblance, “Philosophical Quarterly”, vol. 17, nr 66, 1967.

• Rasmussen D., Den Uyl D., Liberty and Nature: An Aristotelian Defense of Liberal Order, Open Court, La Salle 1991.

• Rasmussen D., Den Uyl D., Norms of Liberty: A Perfectionist Basis for Non-Perfectionist Politics, Pennsylvania State University Press, University Park 2005.

• Rawls J., Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 2009.

• Rose C.M., Possession as the Origin of Property, „The University of Chicago Law Review”, vol. 52, nr 73, 1985.

• Rothbard M., Economic Controversies, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2011.

• Rothbard M., The Ethics of Liberty, New York University Press, New York 1998.

• Rothbard M., For a New Liberty: The Libertarian Manifesto, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2011.

• Rothbard M., Toward a Reconstructionof Utility and Welfare Economics, w: M. Rothbard, Economic Controversies, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2011.

• Ryan A., Property and Political Theory, Basil Blackwell, Oxford 1984.

• Sadowsky J.A., Private Property and Collective Ownership, w: T. Machan (red.), The Libertarian Alternative, Nelson-Hall, Chicago 1974.

• Spooner L., Natural Law or the Science of Justice, 1882, Kindle Edition.

• Spooner L., Vices Are Not Crimes: A Vindication of Moral Liberty, Classics Press, Kindle Edition 2010 [1875].

• Steiner H., An Essay on Rights, Blackwell, Oxford 1994.

• Stone J., Legal System and Lawyers' Reasoning, Stanford University Press, Stanford 1964.

• Taylor Ch., Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Cambridge University Press, Cambridge 2006.

• Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tłum. o. Pius Bełch, Veritas, Londyn 1975.

• Tulley J., A Discourse on Property: John Locke and His Adversaries, Cambridge University Press, Cambridge 1980.

• Tullius Cicero M., De Officiis, [online]: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/off1.shtml.

• Veatch H., For an Ontology of Morals, Northwestern University Press, Evanston 1974.

• Veatch H., Human Rights: Fact or Fancy?, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1985.

• Veatch H., Natural Law and the “Is”–“Ought” Question, “Catholic Lawyer”, nr 26, 1981.

• Waldron J., The Rights to Private Property, Clarendon Press, Oxford 1984.

• Waldron J., What Is Private Property?, „Oxford Journal of Legal Studies”, vol. 5, nr 3, 1985.

• Wittgenstein L., The Blue and Brown Books, Blackwell Publishing, Oxford 1958.

• Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1972.

• Wood N., Cicero's Social and Political Thought, University of California Press, Berkeley & Los Angeles 1991.

Zakres tematów:

Lista zagadnień:

1. Etyka polityki. (rozdz. 1)

2. Utylitaryzm. (rozdz. 2)

3. Libertarianizm. (rozdz. 3)

4. Gospodarka i moralność. (rozdz. 4)

5. Polityka i moralny rygoryzm. (rozdz. 5)

6. Egalitaryzm. (rozdz. 6)

7. Polityka konserwatywna i moralny perfekcjonizm. (rozdz. 8 i 9)

8. Polityka i dobro wspólne. (rozdz. 10).

Metody dydaktyczne:

dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia kursu

Podstawą zaliczenia kursu jest obecność i aktywność na zajęciach. Przez pojęcie aktywności prowadzący rozumie branie udziału w dyskusjach (szczególnie zadawanie prowadzącemu pytań na tematy związane z problematyką zajęć) lub przedstawienie ustnej prezentacji na wybrany z sylabusa temat. Prezentacja powinna być mówiona z ewentualną pomocą notatek, zajmować stanowisko w poruszanej kwestii, stawiać pytania i dawać na nie odpowiedzi. Nie powinna trwać dłużej niż 10-15 minut.

Uwagi:

Dr Ł. Dominiak - konw - PL - rok 2 - st. II - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.