Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia dramatu i teatru 2555-s1KUL1Z-HDIT
Semestr zimowy 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia dramatu i teatru 2555-s1KUL1Z-HDIT
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018/19Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 206
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 84
Limit miejsc: 93
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Bibik
Literatura:

Berhold M., Historia teatru, tłum. D. Żnij-Zielińska, Warszawa 1980.

Chodkowski R. R., Teatr grecki, Lublin 2003.

Dąbrówka A., Teatr i sacrum w średniowieczu, Wrocław 2001.

Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 1, Warszawa 1959.

Greenblatt S., Shakespeare. Stwarzanie świata, tłum. B. Kkopeć-Umiastowska, Warszawa 2007.

Historia teatru, red. J. Brown, Warszawa 1999.

Historia teatru, red. J. R. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Kitto H. D. F., Tragedia grecka. Studium literackie, Bydgoszcz 1997.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Kocur M., We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005.

Król Kaczorowska B., Teatr dawnej polski. Budynki, dekoracje, Warszawa 1971.

Lesky A., Tragedia grecka, Kraków 2006.

Lewański J., Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981.

Lewański J., Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne, z. 1 Dramat liturgiczny, Wrocław 1966.

Lewański J., Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne, z. 2 Komedia elegijna, Wrocław 1968.

Limon J., Gdański teatr „elżbietański”, Wrocław 1989.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Raszewski Z., Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1978.

Romilly de J., Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994.

Skwara E., Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

Srebrny S., Teatr grecki i polski, Warszawa 1984.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, Kraków 2004.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Łukasz Zaremba, Warszawa 2012.

Witruwiusz, O architekturze, Warszawa 1999.

Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuski, red. A. Loba, Gdańsk 2006.

Teksty sztuk Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa, Arystofanesa, Meandra, Seneki, Plauta, Terencjusza, Szekspira, Calderona, Racine’a.

Do odnośnych zajęć zostaną wybrane inscenizacje teatralne.

Zakres tematów:

Teatr grecki

Tragedia grecka: Ajschylos, Sofokles i Eurypides

Komedia staroattycka: Arystofanes. Komedia nowa: Menander

Teatr starożytnego Rzymu

Dramat rzymski: Seneka, Plaut, Terencjusz

Drugie narodziny teatru. Religijny i świecki teatr średniowiecza

Teatr epoki renesansu

Włoska komedia dell'arte

Teatr Szekspira oraz jego tragedie, komedie i kroniki historyczne

Hiszpański teatr Złotego Wieku. Pedro Calderon de la Barca

Klasycyzm francuski w teatrze i dramacie. Tragedie Jeana Racine’a

Metody dydaktyczne:

Pokaz; wykład konwersatoryjny; klasyczna metoda problemowa

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- w trakcie semestru: ocenie podlega aktywność na zajęciach rozumiana jako zabieranie głosu w dyskusji o zagadnieniach przewidzianych programem; bieżące przygotowanie do zajęć; znajomość obligatoryjnej literatury przedmiotu;

- na koniec semestru: pozytywne zaliczenie sprawdzianu.

Uwagi:

I rok, kulturoznawstwo s1, spec. ogólna i Kultura Dalekiego Wschodu - zajęcia łączone z zajęciami "Teatr antyczny i jego recepcja"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.