Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 1300-SEM-DPS2
Rok akademicki 2018/19
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 1300-SEM-DPS2
Zajęcia Rok akademicki 2018/19 (2018/19) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Violetta Konarska-Wrzosek
Strona domowa grupy: http://brak
Literatura:

Podstawowa:

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe. Wolters Kluwer, wyd. 1, Warszawa 2010 lub wyd. 2, Warszawa 2013;

uzupełniająca:

Kodeks karny skarbowy. Komentarz, pod red. I. Zgolińskiego, Wolters Kluwer 2017,

P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Wolters Kluwer 2017,

J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Wolters Kluwer 2017,

I. Sepioło - Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck 2017,

Stanisław Baniak, Prawo karne skarbowe, wyd. Wolters Kluwer 2009,

Feliks Prusak, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2008

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, wyd. C.H.Beck 2009

System Prawny LEX : komentarze do KKS.

Tomasz Grzegorczyk, KKS - komentarz, LEX 2009

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruń 2005.

Zakres tematów:

A. Prawo karne skarbowe materialne.

1. Źródła prawa karnego skarbowego i kolizja ustaw w czasie i zasady jurysdykcji w sprawach karnych skarbowych,

2.Podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej,

3.Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zaniechania ukarania sprawcy i redukcji odpowiedzialności karnej oraz swoistych form odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym,

4. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw i wykroczeń skarbowych, problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw,

5. Systemem kar i środków karnych, zasady i dyrektywy ich wymiaru, przedawnienie karalności i wykonania kary, zatarcie skazania,

6. Charakterystyka wybranych kategorii rodzajowych przestępstw i wykroczeń skarbowych.

B. Postępowanie karne skarbowe.

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu,

2. Zasady procesu karnego skarbowego,

3. Uczestnicy procesu (organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe),

4. Przebieg procesu,

5. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z interakcją ze studentami dla zapewniania realizacji (z przytoczeniem konkretnych, przypadków kazusowych - metoda case study oparta o interpretację regulacji prawnych przez pryzmat analizy konkretnych stanów faktycznych) wybranych tematów z zakresu odpowiedzialności karnej. W miarę możliwości czasowych, wiedza studentów prezentowana jest w samodzielnych, przygotowanych przez nich wystąpieniach (referatowych) dotyczących części zakresu ich pracy dyplomowej. Wiedzę studenta pogłębiają i systematyzują również organizowane spotkania z ekspertami (prokurator, adwokat sędzia itp.) a także (dokonywana zbiorowo na zajęciach) analiza oraz komentowanie doniesień prasowych dotyczących projektowanych nowelizacji z zakresu prawa karnego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnego zaliczenia z przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz napisanie pracy dyplomowej a następnie złożenie z oceną co najmniej dostateczną (3.0) egzaminu dyplomowego, opartego o formułę dwóch pytań otwartych (po jednym od promotora i recenzenta pracy dyplomowej).

Uwagi:

Seminarzyści prof. dr hab. V. Konarskiej-Wrzosek - II rok II stop. doradztwa podatkowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.