Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

100 lat polskiej Policji 2051-MON-PP
Semestr letni 2018/19
Wykład monograficzny, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot 100 lat polskiej Policji 2051-MON-PP
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018/19L) (zakończony)
Wykład monograficzny (MON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 032
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 76
Limit miejsc: 80
Prowadzący: Bolesław Sprengel
Literatura:

ŹRÓDŁA:

Banaś F., Moje wspomnienia, Rzeszów 2009,

Jastrząb Ł., Milicja Obywatelska w Poznańskim Czerwcu 1956 r., Wybór Źródeł Toruń 2011

Majer P., Ustawy polskiej policji (1791-2011). Źródła i komentarze, Szczytno 2013.

Marszałek P.K., Prawo Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej 1915-1945. Wybór źródeł, Toruń 2009

Misiuk A., Pepłoński A., Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918-1926. Wybór źródeł i dokumentów, Szczytno 1992

Suski J., W służbie publicznej na dwóch kontynentach. Warszawa 1988

Wardęski H., Moje wspomnienia policyjne, Warszawa 1925

Zamorski J. K., Dzienniki (1930-1938)m Warszawa 2011

OPRACOWANIA

Administracja bezpieczeństwa na terenie województwa śląskiego w latach 1922-1939, red. D. Gregorczyk, A. Osierda, Bielsko Biiała 2010

Komendanci głowni policji polskiej (1918-2009), red. P. Majer, Szczytno 2009

Kozdrowski S., Wyszkolenie policyjne w II Rzeczypospolitej, Kraków 2006.

Kutta J., Policja w Polsce Odrodzonej. Wielkopolska i Pomorze 1918-1922, Bydgoszcz 1994

Litwiński R., Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, Lublin 2007.

Ławnik J., Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918-1939, Warszawa 1979

Majer P., Milicja obywatelska 1944-1957, Olsztyn 2004

Mączyński M., Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej. Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania, Kraków 1979.

Misiuk A., Policja Państwowa. Powstanie - organizacja - kierunki działania, Warszawa 1996

Na straży ładu i bezpieczeństwa. Formacje milicyjno-policyjne ziem polskich od czasów najdawniejszych do współczesności, red.A. Duszek, K. Latawiec, Radom 2009

Pączek T., Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1975, Słupsk 2014

Pepłońśki A., Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej, Szczytno 1991

Policja gdańska na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2012

Sprengel B., Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939, Toruń 2011

Sprengel B., Policja Państwowa a przestępczość w powicie włocławskim w latach 1919-1939, Włocławek 2006

Sprengel B., Policja Państwowa w Toruniu, Toruń 1999

Strogulski T., Granatowa armia, Opole 2000

Udział policji w wojnie polsko-radzieckiej 1919-1020. Materiały pokonferencyjne, Szczytno 1999

Z kart historii radomskiej policji. W 90. rocznicę uchwalenia ustawy o Policji

Zakres tematów:

Powstanie Policji Państwowej.

Rozwój organizacyjny Policji Państwowej.

Działalność Policji Państwowej

Udział Policji Państwowej w wojnie 1939 r.

Policyjna działalność w czasie II wojny światowej

Powstanie i działalność Milicji Obywatelskiej

Powstanie i organizacja Policji

Działalność prewencyjna i śledcza Policji

Metody dydaktyczne:

Wykład monograficzny ilustrowany przykładami i połączony z dyskusją na temat informacji z źródeł

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na wykładzie i eseje na uzgodnione z wykładowcą tematy.

Uwagi:

Prof. B. Sprengel - wyk. monograficzny - WPiSM - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.