Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrona cywilna 2752-BW-N2-1-OC
Semestr zimowy 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Obrona cywilna 2752-BW-N2-1-OC
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018/19Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 16:00
sala 310
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 40
Limit miejsc: 40
Prowadzący: Arkadiusz Czwołek
Literatura:

Konstytucja RP – art.5.

2. I protokół dodatkowy z 1977 r. do konwencji genewskiej

z 1949 r. dotyczący ochrony ofiar konfliktów zbrojnych.

3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2012 r.).

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (DzU

z 20 lipca 2002 r. nr 113, poz. 985)

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o stanie wojennym oraz

o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych

i zasadach jego podległości konstytucyjnej organom

Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 25 września 2002 r. nr 156,

poz.1301).

6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

(DzU z dnia 21 maja 2007 r. nr 89, poz. 590 ze zm.).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony

Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów

i gmin (DzU z 1 lipca 2002 r. nr 96, poz. 850).

8. Wytyczne Szefa obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia

2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej

województw, powiatów i gmin.

9. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października

2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia

na wypadek masowego zagrożenia.

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.

w sprawie gotowości obronnej państwa (DzU z 8 października

2004 r. nr 219, poz.2218).

11. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia

2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania

szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

12. Zestaw zasadniczych umówionych znaków operacyjnych

właściwych dla jednostek organizacyjnych resortu Spraw

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych i Administracji Departamentu Zarządzania

Kryzysowego i Spraw Obronnych, Warszawa 2007.

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby

w obronie cywilnej (DzU z 11 października 2002 r. nr 169, poz.

1391 ze zm.).

14. Rozporządzenie Rady ministrów z 29 marca 2005 r. w sprawie

zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia

pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej

w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof

i zagrożeń środowiska (DzU z 14 kwietnia 2005 r. nr 60,

poz. 518).

15. Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2005 r. w sprawie

stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby

w obronie cywilnej (DzU z14 kwietnia 2005 r. nr 60, poz.519).

16. Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 września 1993 r.

w sprawie powszechnej samoobrony ludności (DzU z 28

września 1993 r. nr 91, poz.421).

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU

z 22 czerwca 2010 r. nr 109, poz. 719).

18. Krynojewski Fr., Mazur Sł., Mikrut G., Tchorzewski P.,

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona

informacji niejawnych, AWF, Katowice 2003.

19. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski Fr., Zarządzanie

kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.

20. Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań

w okresie wojny i pokoju, strona internetowa Najwyższej Izby

Kontroli www.nik.gov.pl, data publikacji: 19 czerwca 2012 r.

21. Krynojewski Fr. Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Difin,

Warszawa 2012.

Zakres tematów:

T1. Prawne aspekty obrony cywilnej;

2) T2. Międzynarodowe Prawo Humanitarne, konwencje

genewskie o ochronie ludności cywilnej w czasie konfliktów

zbrojnych;

3) T3. Powszechna samoobrona;

4) T4. Zadania obrony cywilnej;

5) T5. Rodzaje i źródła współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa;

6) T6. Ostrzeganie i alarmowanie;

7) T7. Ochrona dóbr kultury;

8) T8. Formacje obrony cywilnej;

9) T9. Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia;

10) T10. Działalność planistyczna w zakresie obrony cywilnej.

11) T11. Zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów

obrony cywilnej województw, powiatów i gmin;

12) T12. Obrona cywilna wybranych państw Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne:

wykłady

Uwagi:

Dr hab. A. Czwołek - wykład - BW. II st. rok 1 - niestacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.