Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Carnival in culture and carnivalization in literature [2500-OG-EN-CCCL] Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Carnival in culture and carnivalization in literature [2500-OG-EN-CCCL]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 311
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Skubaczewska-Pniewska
Literatura:

Bakhtin, M.M., “Rabelais and His World”, transl. H. Iswolsky. Cambridge (Massachusetts) 1968.

Bakhtin, M.M., „Problems of Dostoevsky’s Poetics”, ed. and transl. C. Emerson, Minneapolis 1984.

“Bakhtin on Shakespeare: Excerpt from ‘Additions and Changes to Rabelais’”, transl. S. Sandler, PMLA 2014, no 129 (3).

Bakhtin, M.M., “The Dialogic Imagination: Four Essays”,

ed. M. Holquist, transl. C. Emerson, M. Holquist, Austin 1981.

Morson G.S., Emerson C., “Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics”, Stanford 1990.

„Bachtin, Europa, wiek dwudziesty”, red. W. Szczukin, Kraków 2006.

„Bachtin. Dialog, język, literatura”, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 1983.

Clark K., Holquist M., “Mikhail Bakhtin”, Cambridge (Massachusetts)–London 1984.

Danek D., Z problemów poetyki snu. W kontekście menippejskokarnawałowej interpretacji „Operetki”, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4.

Dudzik W., „Karnawały w kulturze”, Warszawa 2005.

Eco U., “Turning Back The Clock: Hot wars and Media Populism”, trans. A. McEwen, Orlando 2007.

Gryglewicz T., Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków–Wrocław 1984.

Harris M., “Carnival and other Christian Festivals: Folk Theology and Folk Performance”, Austin 2003.

Heers J., “Fête des fous et carnavals au Moyen Âge”, Paris 1983.

Huizinga J., „Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture”, London 1949.

Ja – Inny. Wokół Bachtina, t. 2, red. D. Ulicka, Kraków 2009.

Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, red. J. Grad, H. Mamzer, Poznań 2004.

Kołakowski L., Kapłan i błazen, „Twórczość” 1959, nr 10.

Kowalczyk M., „Tyrmand karnawałowy”, Kraków 2008.

Szahaj A., „Ponowoczesność – czas karnawału. Postmodernizm – filozofia błazna?”, [w:] „Postmodernizm a filozofia”, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996.

„Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje”, red. A. Stoff i A. Skubaczewska-Pniewska, wyd. II, Toruń 2011.

Witkowski L., „Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji”, Toruń 2000.

Паньков Н. А., „Вопросы биографии и научного творчества М. М. Бахтина”, Москва 2010.

Попова И. Л., „Книга М. М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы”, Москва 2009.

Zakres tematów:

Course outline:

1. Cultural roots of carnival; mythology, ritual laughter, saturnalia, etc.

2. Carnival and carnival-type celebrations in the Middle Ages; feast of fools, feast of the ass.

3. Contemporary carnival parades and masquerades (The Carnival of Venice, The Carnival in Rio de Janeiro, The Carnival of Basel, etc.).

4. Manifestations of carnival in paintings (“The Garden of Earthly Delights” by H. Bosh, “The Fight Between Carnival and Lent” by P. Breugel, etc.).

5. Bakhtin's theory of carnival and carnivalesque literature (“Rabelais and His World”, “Problems of Dostoevsky's Poetics”, “The Dialogic Imagination”).

6. The history of the novel in the light of Bakhtin's theory of carnival.

7. Masterpieces of carnivalesque literature – “Gargantua and Pantagruel” by Rabelais.

8. Masterpieces of carnivalesque literature – “The Master and Margarita” by Bulgakov.

9. The Menippean interpretation of “Diary” by Gombrowicz and “Tango” by Mrożek.

10. Intertextuality in carnivalesque literature (parody and grotesque).

11. Carnival laughter in folklore.

Metody dydaktyczne:

the same as in part a

Metody i kryteria oceniania:

Assesment methods:

-depending on the student’s decision: written test or conversation

-activity during the lectures

Assesment criteria:

-knowledge gained during the meetings

-ability to use the knowledge / invention

-credit with a grade (on the basis of the written test or conversation)

required threshold for the E (satisfactory) grade – 50 %

D (better than satisfactory) – 60%

C (good) – 70%

B (better than good) – 80%

A (very good) – 90%

Uwagi:

zajęcia ogólnouniwersyteckie dedykowane studentom Erasmus

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)