Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego 2515-s1WLO2Z-PNJW
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka włoskiego 2515-s1WLO2Z-PNJW
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019/20Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala AB 3.18
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala AB 2.07
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala AB 3.17
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala AB 3.17
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala AB 3.08
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alessandro Gerlando, Karol Karp, Olga Kutzner, Orietta Orel
Literatura:

PNJW LEKSYKA:

Ćwiczenia:

Mezzadri M., Pelizza G., L’italiano in azienda, Guerra.

La Scala S., Alla scoperta dell’Italia. Percorso di storia, cultura e civiltà italiana, Hoepli.

Cattunar J., Attiva il lessico B1-B2, Le Monnier.

Gatti F., Peyronel S., Grammatica in contesto. Strutture e temi di italiano per stranieri, Loescher.

Słowniki:

Wielki słownik włosko-polski, t.1-4, Wiedza Powszechna.

Podreczny slownik polsko-włoski, t.1-2, Wiedza Powszechna.

Cieśla H., Polsko-włoski słownik tematyczny, Harald.

Jamrozik E., Słownik włosko-polski, polsko-włoski, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Polacco compatto. Dizionario Italiano-Polacco, Polacco-Italiano, Zanichelli.

Zakres tematów:

PNJW LEKSYKA:

1. Presentazione programma.

2. Scuola, istruzione, formazione

3. In cerca di lavoro.

4. Entriamo in azienda.

5. Il marchio italiano.

6. Mass media e società: la stampa.

7. Quotidiani in Italia.

8. Libri e giornali.

9. La televisione.

10. Il cinema italiano.

11. Il mondo di Internet e le nuove tecnologie.

12. Luoghi e trasporti.

13. Servizi e uffici in città.

14. Mezzi di trasporto.

15. Paesaggio e ambiente

Metody dydaktyczne:

PNJW (gramatyka): Ćwiczenia gramatyczne, tłumaczenie krótkich zdań z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski

PNJW (leksyka): ćwiczenia role play, ćwiczenia leksykalne, tłumaczenie zdań z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski.

PNJW (pisanie / scrittura) - analiza różnego rodzaju tekstów, ćwiczenie pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych

PNJW (konwersacja / conversazione)- praca w parach, praca w grupach, role play, wywiad

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w I semestrze; do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w przeciągu roku akademickiego oraz przedłożenie wymaganych prac domowych(K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07 K_U14, K_U15, K_K02, K_K04, K_K06, K_K08). Ocena na koniec semestru jest średnią wszystkich ocen otrzymanych w semestrze.

W razie nieobecności na kolokwium lub wejściówce student ma 2 tygodnie na ich zaliczenie, w przeciwnym wypadku otrzyma ocenę niedostateczną. Brana jest także pod uwagę obecność oraz praca na zajęciach (K_K01, K_K05). Dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach.

Obowiązująca skala ocen to: 0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb.

Zagadnienia egzaminacyjne pokrywają się z treścią sylabusa.

Uwagi:

II rok, filologia włoska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.