Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego 2517-s1LS1Z-PNJW
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka włoskiego 2517-s1LS1Z-PNJW
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019/20Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala AB 2.07
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala AB 3.11
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alessandro Gerlando, Olga Kutzner
Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z kluczem z języka włoskiego, Wydawnictwo Delta, Warszawa 1997.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Nocchi S., Chiappelli T., Gramma mia!, Alma Edizioni, Firenze 2005.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (konwersacja):

Bibliografia podstawowa:

- MARIN T., 2000, La prova orale 1, Roma: Edizioni Edilingua.

- MARIN T, MAGNALLI S., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1a e 1b, Roma: Edizioni Edilingua.

- materiały własne (teksty wybranych piosenek, materiały audio i video, teksty prasowe)

Bibliografia uzupełniająca:

- NOCCHI S., 2011, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: Alma Edizioni.

- F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, 2011, Sistema e Testo, Torino: Loescher Editore.

Słowniki:

- ZINGARELLI N., 2012, Vocabolario della lingua italiana, con CD-Rom, Ed. Zanichelli.

PNJW (rozumienie ze słuchu):

Bibliografia podstawowa:

- AUST D., STUART L. 2003, Pronto! Chi ascolta?, Perugia: Guerra Edizioni.

- MARIN T., MAGNELLI S., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1, Roma: Edizioni Edilingua.

- RIZZO G., ZIGLIO L., 2014, Nuovo Espresso 1, Roma: Alma Edizioni.

- IGNONE A., PICHIASSI M., 2009, Se ascoltando... – livelli A1-A2, Perugia: Guerra Edizioni.

- COSTAMAGNA L., MARASCO M. V., SANTEUSANIO N., 2010, L’italiano con le canzoni, Perugia: Guerra Edizioni.

- CAON Fabio, 2011, L’Italiano parla Mogol: Imparare l’italiano attraverso i testi delle sue canzoni, Perugia: Guerra Edizioni.

- materiały własne

Bibliografia uzupełniająca:

- NOCCHI S., 2011, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: Alma edizioni.

- F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, Sistema e Testo, Loescher Editore, Torino, 2011

- M. K. Podracka, A. Janicka, Praktyczny Słownik polsko-włoski/włosko-polski, Wydawnictwo REA, Warszawa, 2012.

Słownik:

ZINGARELLI N.,2012, Vocabolario della lingua italiana, con CD-Rom, Zanichelli

Zakres tematów:

PNJW (gramatyka):

Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

1. Czasowniki „essere” i „avere” oraz zaimki osobowe w funkcji podmiotu

2. Liczba pojedyncza i liczba mnoga.

3-4. Articolo determinativo i articolo indeterminativo.

5. Zgodność przymiotnika z rzeczownikiem

6-7. Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników regularnych

8-9. Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników nieregularnych

10. Preposizioni semplici

11-12. Preposizioni articolate

13-15. Preposizioni semplici i preposizioni articolate – ćwiczenia

16. Przysłówek (avverbio)

17. Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników regularnych

18. Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników nieregularnych

19. Passato prossimo – verbi con il doppio ausiliare

20-23. Passato prossimo – utrwalenie wiadomości

24. Particella “ci” w funkcji okolicznika miejsca

25. Czas przyszły futuro semplice

26. Czas przyszły futuro anteriore

27-28. Ćwiczenia na czasy futuro semplice i futuro anteriore

29. I possessivi

30. Pronomi diretti

PNJW (rozumienie ze słuchu):

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów umiejętności rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku włoskim, a także tworzenie i odtwarzanie prostych dialogów dotyczących codziennych sytuacji.

Treści:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa.

2. Przedstawianie się. Podstawowe zwroty.

3-4. Dom i dzielnica.

5-6. Nauka i praca.

7-8. Jedzenie i zdrowie.

9-10. Czas wolny.

11-12. Wakacje.

13-14. Święta i tradycje.

15. Społeczeństwo i środowisko.

PNJW (konwersacja):

Celem zajęć jest rozwinięcie u studentów umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych w języku włoskim. Ćwiczenie dialogów sytuacyjnych (zawieranie znajomości, w barze, w sekretariacie, w pociągu, w autobusie itp.)

1. Przedstawiam się.

2. Moja rodzina.

3. Przyjaciele.

4. Mój dom.

5. Wycieczka.

6. Sławni ludzie.

7. W szkole.

8. Zawody.

9. Środki transportu.

10. Muzyka.

11. Czas wolny.

12. Oglądanie telewizji.

13. Moda i ubiór.

14. Przy stole.

15. Zwierzęta nie tylko domowe.

Metody dydaktyczne:

PNJW (gramatyka)

Ćwiczenia gramatyczne pisemne i ustne, wykład informacyjny i problemowy.

PNJW (rozumienie ze słuchu)

Oral approach, ćwiczenie dialogów, piosenek i wypowiedzi w języku włoskim.

PNJW (konwersacja)

Giełda pomysłów, drama, inscenizacja.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w przeciągu danego semestru oraz przedłożenie wymaganych prac domowych (W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, K1, K2)

Pod uwagę brana jest również obecność podczas zajęć (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione), przygotowanie do zajęć oraz praca na lekcji (K_K01, K_K02).

Obowiązująca skala ocen to:

0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb.

Wymagania na zaliczenie pokrywają się z treścią sylabusa.

Uwagi:

I rok, lingwistyka stosowana s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.